Позовна заява про визнання недійсним Державного акту на право власності на земельну ділянку

                                                                                                       До Бориспільського міськрайонного суду

                                               Київської області   

 

        Позивач:     ОСОБА_1,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

 

              Представник

                    позивача:      Адвокат,Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

   

                                                Відповідач:       Глибоцька сільська рада

Бориспільського району Київської області,

Місце знаходження: 0835, Київська обл.,

Бориспільській район, с. Глибоке,

вул. Леніна, 5

 

             Треті особи, які не заявляють самостійних

                            вимог щодо предмету спору:        ОСОБА_3,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

 

                                                                       Бориспільська районна державна

адміністрація Київської області,

місце знаходження:

АДРЕСА_4

   

П О З О В Н А   З А Я В А

Про визнання недійсним Державного Акту на право приватної власності

на земельну ділянку

Глибоцькою сільською радою Бориспільського району Київської області було безоплатно передано у колективну власність Колективному сільськогосподарському підприємству «Бориспільське» земельну ділянку для виробництва сільськогосподарської продукції з метою подальшого її паювання, тобто визначення розміру земельної частки (паю) у колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства  без виділення земельної ділянки в натурі.    

Як передбачено п. 2 Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року за № 720/95, право на земельну частку (пай) мають члени колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.

Тому, в подальшому, колективному сільськогосподарському підприємству «Бориспільське» був виданий Державний Акт на право колективної власності на землю до якого був доданий список громадян, які на момент видачі цього державного акту були членами Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» для одержання земельного паю.  

До вказаного вище списку, що додавався до Державного акту на право колективної власності на земельну ділянку, під номером 122 була включена мати ОСОБА_1, ОСОБА_5, яка була членом Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» на момент отримання Державного акту на право колективної власності на земельну ділянку.  

У відповідності до абз.3 п. 1 Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року за № 720/95, паювання земель передбачає визначення розміру земельної частки (паю) у колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства без виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості).

Крім того, як передбачено п. 2, 3 та 4 Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року за № 720/95, при паюванні вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) всіх членів підприємства, кооперативу, товариства є рівними. Вартість земельної частки (паю) для кожного підприємства, кооперативу, товариства визначається виходячи з грошової оцінки переданих у колективну власність сільськогосподарських угідь та кількості осіб, які мають право на земельну частку (пай). Розміри земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах визначаються виходячи з вартості земельної частки (паю) та середньої грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу, товариства. Розміри земельної частки (паю) обчислюються комісіями, утвореними у підприємствах, кооперативах, товариствах з числа їх працівників. Рішення щодо затвердження обчислених цими комісіями розмірів земельної частки (паю) по кожному підприємству, кооперативу, товариству окремо приймається районною державною адміністрацією.

В зв’язку з цим, Колективне сільськогосподарське підприємство «Бориспільське» здійснило паювання землі, яка належить йому на праві колективної власності, визначивши розмір земельної частки (паю) у колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» без виділення земельної ділянки в натурі. Розмір земельної частки (паю) обчислювалося комісією, яка була утворена Колективним сільськогосподарським підприємством «Бориспільське» шляхом прийняття відповідного рішення, яке було затверджене Бориспільською районною державною адміністрацією.  

У відповідності до абз.3 п. 2 Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» від 10 листопада 1994 року за № 666/94, (який був чинний на час проведення паювання земель), кожному члену підприємства, кооперативу, товариства видається сертифікат на право приватної власності на земельну частку (пай) із зазначенням у ньому розміру частки (паю) в умовних кадастрових гектарах, а також у вартісному виразі.

В той час, як передбачено п. 5 Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року за № 720/95, видача громадянам сертифікатів на право на земельну частку (пай) єдиного в Україні зразка та їх реєстрація провадяться відповідною районною державною адміністрацією.

В наслідок цього, Бориспільською районною державною адміністрацією 8 грудня 1997 року на ім’я ОСОБА_5 був виданий сертифікат на право приватної власності на земельну частку (пай) серії КВ № XXXXXXX, яка знаходиться в межах Глибоцької сільської ради, площею 3, 56 в умовах кадастрових гектарів.  

В подальшому землевпорядною організацією була складена схема поділу земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» на земельні частки (паї), складанню якої передувало ряд підготовчих робіт по її розробленню та складанню, в результаті чого на ній було зазначено кількість земельних ділянок (паїв), їх межі та площа. На кресленні схеми, запроектовані земельні ділянки (паї) були пронумеровані в зростаючому порядку з нанесенням на неї площі кожної земельної ділянки.

В зв’язку з цим, на загальних зборах Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» був проведений розіграш номерів земельних ділянок (паїв) згідно схеми розпаювання земель колективної власності КСП «Бориспільське» по землям, що розташовані на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області серед власників сертифікатів КСП «Бориспільське».

Відповідно до витягу з протоколу розіграшу номерів земельних ділянок (паїв) згідно схеми розпаювання земель колективної власності КСП «Бориспільське» по землям, що розташовані на території Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області серед власників сертифікатів КСП «Бориспільське», який був затверджений загальними зборами Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» (протокол від ХХХ за № 3), - в результаті розіграшу земельних ділянок (паїв) ОСОБА_5 як члену КСП «Бориспільське» та власнику сертифікату на право приватної власності на земельну частку (пай) серії КВ № XXXXXXX, було надано земельну ділянку за № 420, яка за цим номером була запроектована в схемі поділу (розпаювання) земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське».

Тобто, в результаті розіграшу, ОСОБА_5 отримала земельну ділянку (пай) під номером 420, що у відповідності до схеми поділу (розпаювання) земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» відповідає запроектованій на ній земельній ділянці під номером 420, площа якої складає 3, 86 Га.

В подальшому, передача земельної ділянки у приватну власність ОСОБА_5 здійснювалася у відповідності до схеми поділу (розпаювання) земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське».

23 березня 2001 року Глибоцька сільська рада Бориспільського району Київської області прийняла рішення за № 33 про видачу ОСОБА_5 державного акту на право приватної власності на землю, цільове призначення якої – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

В подальшому, Глибоцькою сільською радою Бориспільського району Київської області на ім’я ОСОБА_5 був виданий Державний Акт на право приватної власності на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, який зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 384, у відповідності до якого на підставі рішення Глибоцької сільської ради від 23 березня 2001 року за № 33 ОСОБА_5 була передана у приватну власність земельна ділянка, площею 2,44 Га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.    

Однак, 15 лютого 2008 року ОСОБА_5 померла, про що свідчить свідоцтво про смерть виданого відділом реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області від ДАТА та актовий запис в книзі реєстрації смерті за № 89.

Після її смерті відкрилася спадщина. До складу спадщини входили всі права та обов’язки, що належали спадкодавцю, ОСОБА_5, на момент відкриття спадщини, зокрема право на земельну ділянку, яка була їй надана як члену колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» на підставі сертифіката на право приватної власності на земельну частку (пай) серії КВ № XXXXXXX, протоколу розіграшу номерів земельних ділянок (паїв) серед власників сертифікатів КСП «Бориспільське» та схеми поділу (розпаювання) земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське».

В зв’язку з тим, що ОСОБА_5 за час свого життя не склала заповіт як розпорядження на випадок своєї смерті, довіритель, ОСОБА_1 є спадкоємцем першої черги за законом, оскільки являється сином ОСОБА_5, та який в строки та в порядку передбаченому законом прийняв спадщину шляхом подання до нотаріальної контори відповідної заяви про прийняття спадщини, а тому до нього, як спадкоємця, перейшли всі права та обов’язки спадкодавця, в тому числі і право на вказану вище земельну ділянку (пай), про що свідчить витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі від 12 грудня 2008 року, виданого Бориспільською міською нотаріальною конторою.      

Обставини наведені вище підтверджують положенням ч. 5 ст. 1268 ЦК України, якою передбачено, що незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

Однак, Державний Акт на право приватної власності на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, виданого на ім’я ОСОБА_5 Глибоцькою сільською радою Бориспільського району Київської області – підлягає визнанню недійсним з тих підстав, що такий державний акт на право приватної власності на земельну ділянку був виданий помилково на земельну ділянку, яка була передана ОСОБА_3 в порядку паювання земель КСП «Бориспільське» та належить йому на праві приватної власності на підставі Державного Акту на право приватної власності на земельну ділянку, в результаті чого позивач не має можливості набути в установленому законом порядку право на спадкування тієї земельної ділянки, право на яку мав спадкодавець на момент смерті, що полягає в наступному.

В рішенні Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області від ДАТА за № 33, було зазначено, що ОСОБА_5 передається у власність земельна ділянка, площа якої складає 2,44 Га, що не відповідає площі земельної ділянки, яка була надана їй за результатами проведеного розіграшу Колективним сільськогосподарським підприємством «Бориспільське», яка складає 3,86 Га, оскільки ОСОБА_5 отримала номер земельної ділянки 420, що у відповідності до схеми поділу (розпаювання) земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» відповідає запроектованій земельній ділянці під номером 420, площа якої складає саме 3, 86 Га., однак аж ніяк не 2,44 Га.

За таких умов, Глибоцька сільська рада Бориспільського району Київської області, приймаючи рішення від ДАТА за № 33, про надання у власність ОСОБА_5 земельної ділянки, безпідставно та помилково зазначила площу землі саме 2,44 Га., що підтверджується наступними документами та обставинами щодо наявності права у ОСОБА_5 на земельну ділянку площею саме 3,86 Га.

У відповідності до протоколу загальних зборів членів КСП «Бориспільське» від ДАТА за № 3, загальними зборами було прийнято рішення про порядок розподілу земельних ділянок (паїв) серед власників сертифікатів та проведення розподілу земельних ділянок. В зв’язку з цим, на підставі п.4 вказаного вище рішення, що був затверджений у формі протоколу загальних зборів, при проведенні розіграшу номерів земельних ділянок (паїв) сім’ї які мають два і більше сертифікати витягують один номер, решта присвоюються підряд і ці номери із розіграшу знімаються. Той витягне номер ділянки, який знято з розіграшу, здає його комісії і витягує інший.   

При таких обставинах, враховуючи те, що в сім’ї ОСОБА_5 було два власники сертифікатів на право власності на земельну ділянку, сама ОСОБА_5 та ОСОБА_6, ними було витягнуто лише один номер земельної ділянки, а саме в результаті розіграшу земельних ділянок (паїв) ОСОБА_5 як члену КСП «Бориспільське», було надано земельну ділянку за № 0420, яка за цим номером була запроектована в схемі поділу (розпаювання) земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське», в той час як її чоловіку ОСОБА_6 було присвоєно наступний номер земельної ділянки на підставі п. 4 Протоколу загальних зборів від ДАТА за № 3 як члену сім’ї, а саме номер земельної ділянки № 0421, яка під цим номером запроектована в схемі поділу (розпаювання) земель колективної власності, площа якої складає 3,86 Га, про що свідчить Державний Акт на право власності на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, який був виданий на земельну ділянку, площею  3,86 Га, як на наступну за схемою поділу земель колективної власності земельну ділянку під номером 0421, а тому абсолютно законно та обґрунтовано ОСОБА_5 належить право на земельну ділянку під номером 0420, площа якої запроектована в схемі поділу земель у розмірі також 3,86 Га.          

Про помилкове зазначення площі земельної ділянки, яка передана у приватну власність ОСОБА_5 свідчить довідка виконавчого комітету Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області від ДАТА за 508, у відповідності до якої виконком повідомив, що ОСОБА_5 згідно жеребкування розподілу земельного паю в натурі, дісталася земельна частка (пай) за схемою № 0420 в кількості 3,86 Га на землях Глибоцької сільської ради.

Аналогічно в Державному Акті на право приватної власності на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, у верхньому правому кутку біля Плану меж земельної ділянки зазначено також номер земельної ділянки 0420 згідно схеми поділу (розпаювання) земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське», що складає звісно площу землі 3,86 Га., а не 2,44 Га.

Крім того, звертаю Вашу увагу на те, що земельна ділянка, яка була надана ОСОБА_5 на підставі Державного Акту на право власності на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, площею 2,44 Га, є однією і тією ж земельною ділянкою, яка була надана ОСОБА_3 на підставі Державного Акту на право власності на землю на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, в яких площа земельної ділянки, становить однаковий розмір 2,44 Га, в яких конфігурація земельної ділянки, її межі та межування із земельними ділянками є абсолютно ідентичними та однаковими, що свідчить лише про те, що на земельну ділянку запроектованої в схемі розподілу земельних ділянок під номером 520 видано два Державних акти на право власності на землю, - на ім’я ОСОБА_5 та ОСОБА_3, при тому, що останньому на всіх законних підставах був виданий Державний Акт на право власності на землю на підставі розіграшу земель в КСП «Бориспіль» на землю під номером 520, як читко відповідає запроектованій землі на схемі поділу земель.                      

В зв’язку з цим, 8 лютого 2011 року позивач як спадкоємець померлої ОСОБА_5 звернувся з письмовою заявою до Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області в якій виклав всі наведені вище обставини щодо невідповідності тієї земельної ділянки, яка була запроектована в схемі поділу земель колективної власності Колективного сільськогосподарського підприємства «Бориспільське» та яка була отримана ОСОБА_5 за результатами розіграшу земельних ділянок, під номером 420, площа якої складає 3,86 Га – тій земельній ділянці, яка на підставі рішення Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області від ДАТА за № 33, була передана у власність ОСОБА_5, площа якої складає 2,44 Га.

Одночасно, в поданій позивачем заяві, останній просив Глибоцьку сільську раду Бориспільського району Київської області розглянути на пленарному засіданні сесії ради питання щодо внесення змін до рішення Глибоцької сільської ради Бориспільського району від ДАТА за № 33, передавши у власність ОСОБА_1 як спадкоємцеві земельну ділянку, площею 3,86 Га, з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка запроектована на схемі поділу земель колективної власності КСП «Бориспільське» під номером 0420 (420), площа якої складає 3,86 Га та була надана ОСОБА_5 за результатами розіграшу номерів земельних ділянок (паїв) згідно схеми розпаювання земель колективної власності КСП «Бориспільське», про що свідчить протокол загальних зборів КСП «Бориспільське» від ДАТА за № 3, згідно якого номер отриманої земельної ділянки складає 420.

Глибоцька сільська рада Бориспільського району Київської області  22 березня 211 року розглянувши заяву ОСОБА_1, прийняла рішення яким внесла зміни до Рішення Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області від ДАТА за № 33 виключивши з нього положення про передання ОСОБА_5 земельної ділянки, площею 2.44 Га, для ведення товарного сільського господарського виробництва, на землях Глибоцької сільської ради, як такої, що помилково була їй надана, оскільки право на дану земельну ділянку належить ОСОБА_3, при цьому доповнивши Рішення Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області від ДАТА за № 33 положенням наступного змісту:

«Передати у власність ОСОБА_1, як спадкоємцю після смерті його матері, ОСОБА_5, земельну ділянку, площею 3,86 Га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка запроектована на схемі розпаювання земель колективної власності КСП «Бориспільське» під номером 420, та була надана ОСОБА_5 за результатами розіграшу номерів земельних ділянок (паїв) згідно схеми розпаювання земель колективної власності КСП «Бориспільське» на підставі протоколу загальних зборів КСП «Бориспільське» від ДАТА за № 3, як власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) від 8 грудня 1997 року Серії КВ № XXXXXXX»

Крім того, земельна ділянка, площею 3,86 Га, яка запроектована на схемі розпаювання земель колективної власності КСП «Бориспільське» під номером 420, на сьогоднішній день є вільною та не обтяженою правами інших осіб, зокрема дана земельна ділянка не передавалася у власність чи користування іншим особам, на неї не видавався жодній особі правовстановлюючий документ, а тому може бути передана в подальшому позивачу як спадкоємцю.   

При таких обставинах, враховуючи те, що Державний Акт на право приватної власності на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, який зареєстрований в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 384, у відповідності до якого на підставі рішення Глибоцької сільської ради від ДАТА за № 33 ОСОБА_5 була передана у приватну власність земельна ділянка, площею 2,44 Га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та який посвідчував виникнення права приватної власності на вказану землю у ОСОБА_5 - був помилково виданий на дану земельну ділянку, оскільки ОСОБА_5 була отримана земельна ділянка в результаті проведення паювання земель КСП «Бориспільське», площею саме 3,86 Га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка запроектована на схемі розпаювання земель колективної власності КСП «Бориспільське» під номером 420, та була надана ОСОБА_5 за результатами розіграшу номерів земельних ділянок (паїв) згідно схеми розпаювання земель колективної власності КСП «Бориспільське» на підставі протоколу загальних зборів КСП «Бориспільське» від ДАТА за № 3, як власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) від 8 грудня 1997 року Серії КВ № XXXXXXX.

Крім того, оскільки на момент звернення з цим позовом до суду положення рішення Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області від ДАТА за № 33 в частині передання ОСОБА_5 земельної ділянки, площею 2.44 Га, для ведення товарного сільського господарського виробництва  - було виключено на підставі рішення Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області  ДАТА , тобто є таким, що втратило чинність (скасоване) - Державний Акт на право приватної власності на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, який був виданий на підставі вказаного вище рішення, яке втратило чинність, підлягає визнанню недійсним, як такий, що не відповідає вимогам Закону.      

Тому, на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 82, 109, 118, 119, 120, 143, 151, 152 Цивільного процесуального кодексу України, п. п. 2, 3, 4 Указу Президента України «Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 8 серпня 1995 року за № 720/95, абз.3 п. 2 Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» від 10 листопада 1994 року за № 666/94, -  

П Р О Ш У:

1.      Визнати недійсним Державний Акт на право приватної власності на землю від 10 липня 2001 року за № XXXXXX, виданий Глибоцькою сільською радою Бориспільського району Київської області на ім’я ОСОБА_5, зареєстрованого в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 384, яким підтверджено право власності ОСОБА_5 на земельну ділянку, площею 2,44 Га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.      

ДОДАТКИ:

1.      Копія позовної заяви – 3 примір.

2.      Копія списку громадян КСП «Бориспільське» для одержання земельного паю – 4 примір.

3.      Копія сертифікату на право на земельну частку (пай) серії КВ № XXXXXXX – 4 примір.

4.      Копія Протоколу розіграшу номерів земельних ділянок (паїв) згідно схеми розпаювання земель КСП «Бориспільське» – 4 примір.

5.      Копія Протоколу Загальних зборів членів КСП «Бориспільське» від ДАТА – 4 примір.

6.      Копія Довідки виконавчого комітету Глибоцької сільської ради від ДАТА за № 508 – 4 примір.  

7.      Копія аркушу з номером земельної ділянки, що приймав участь в розіграшу номерів земельних ділянок (паїв) КСП «Бориспільське» – 4 примір.  

8.      Копія схеми поділу (розпаювання) земель колективної власності КСП «Бориспільське» – 4 примір.

9.      Копія Державного Акту на право приватної власності на землю, виданого на ім’я ОСОБА_5  – 4 примір.  

10. Копія Державного Акту на право приватної власності на землю, виданого на ім’я ОСОБА_6 – 4 примір.

11. Копія Державного Акту на право приватної власності на землю, виданого на ім’я ОСОБА_3 – 4 примір.    

12. Копія Рішення Глибоцької сільської ради від ДАТА – 4 примір.     

13. Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_5 – 4 примір.

14. Копія Витягу про реєстрацію в спадковому реєстрі – 4 примір.

15. Копія довіреності на представництво та захист інтересів в судах – 4 примір.     

16. Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання позовної заяви

17. Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. 

«__» червня 2011 року               

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                _____________                                Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

Average: 4.7 (3 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації