Позовна заява про визнання осіб такими, що втратили право користування жилим приміщеням

     До Бориспільського міськрайонного суду

                            Київської області  

 

Позивач:     ОСОБА_1, 

            місце проживання:

АДРЕСА_1

 

    Представник

                                             позивача:      Адвокат Ковальчук Степан Миколайович,

який діє на підставі довіреності,  

місце проживання:   

АДРЕСА_2

 

                                                      Відповідачі:    ОСОБА_3, 

останнє відоме місце проживання:

АДРЕСА_3

 

ОСОБА_4-Хамід , 

останнє відоме місце проживання:

АДРЕСА_3

 

П О З О В Н А     З А Я В А

Про визнання осіб такими, що втратили право користування

жилим приміщенням

4 березня 2009 року, між ОСОБА_5, з одного боку, та ОСОБА_1, з другого боку, був укладений договір купівлі-продажу квартири, який посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського міського нотаріального округу, ОСОБА_6

У відповідності до п. 1 вказаного вище договору купівлі-продажу, ОСОБА_5 передала у власність ОСОБА_1 квартиру № XXX у будинку № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в м. Бориспіль, Київської області за грошову суму коштів, яка передбачена в цьому договорі.

Тобто, на підставі вказаного вище правочину, ОСОБА_1 набула право приватної власності на квартиру № XXX у будинку № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в м. Бориспіль, Київської області.  

Проте, на момент укладання договору купівлі-продажу квартири № XXX у будинку № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в м. Бориспіль, Київської області, за цією адресою залишилася бути зареєстрована ОСОБА_3, яка являлася власником квартири та відчужила її на ім’я ОСОБА_5, яка в свою чергу відчужила квартиру на користь позивача, а також залишився бути зареєстрованим ОСОБА_4-Хамід, який являвся співмешканцем ОСОБА_3.   

Однак, на момент укладання вказаного вище договору купівлі-продажу з позивачем,  до теперішнього часу, відповідачі постійно залишалися бути зареєстрованими за місцем знаходження квартири № XXX у будинку № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в м. Бориспіль, Київської області.

На скільки відомо позивачу, відповідачі, на момент придбання квартири № XXX у будинку № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в м. Бориспіль, Київської області, не проживали за цією адресою у зв’язку з тим, що виїхали до іншого населеного пункту на постійне місце проживання, забравши всі свої речі та майно, а саме в с. Дударків, Бориспільського району, Київської області, в будинок № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxx. 

Крім того, на момент укладання договору купівлі продажу квартири між ОСОБА_5 та ОСОБА_1, та до теперішнього часу, відповідачі жодного разу не з’являлися за місцем знаходженням цієї квартири, залишаючись при цьому зареєстрованим за адресою її знаходження.      

Однак, не зважаючи на те, що за вказаним вище договором ОСОБА_5 відчужила на користь позивача квартиру, відповідачі залишаються фактично її користувачами, оскільки не знялися з реєстрації у відділі громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Бориспільського МРВ ГУ МВС України в Київській області за місцем знаходження квартири № XXX у будинку № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в м. Бориспіль, Київської області.  

За таких обставин, позивач змушений постійно нести додаткові витрати по утриманню свого майна, а саме квартири, шляхом внесення значної суми коштів до бюджету у виді плати за користування квартирою, витрат по утриманню будинку та прибудинкової території, а також за надання послуг з енергопостачання, газопостачання, водопостачання, водовідведення та ін., оскільки відповідач вважається особою як такою, що фактично продовжує користуватись квартирою № XXX у будинку № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в м. Бориспіль, Київської області.  

Однак, відповідач не проживає в квартирі № XXX у будинку № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в м. Бориспіль, Київської області, з моменту придбання її позивачем, тобто з 4 березня 2009 року, оскільки виїхав до іншого населеного пункту на постійне місце проживання, при цьому не знявся з реєстрації за місцем знаходження вказаної квартири, що тягне за собою негативні правові наслідки для позивача пов’язані з фактичним проживанням відповідача у вказаній квартирі, які були зазначені вище.

Тому правовідносини, пов’язані з правом користуванням жилим приміщенням в квартирах, які належать громадянину на праві власності регулюються Житловим кодексом України.  

Крім того, як передбачено п. 53 Правових позицій Судової колегії в цивільних справах Верховного суду України від 1 грудня 1997 року, при вирішенні спорів,  пов'язаних з користуванням  жилими приміщеннями в будинках і квартирах,  належних громадянам на праві приватної власності (про виселення, право користування тощо), слід виходити з  норм  глави  6  розділу  III Житлового кодексу України про користування  жилими  приміщеннями  в  будинках (квартирах) приватного житлового фонду. Норми глави 2 цього розділу ЖК про  користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду  до  житлових  відносин   у   приватному   житловому   фонді застосовуються  у  випадках,  коли у главі 6 ЖК є посилання на них або  коли схожі житлові відносини не врегульовані нормами глави 6 і застосування до них норм глави 2 не суперечить їх змісту.

Аналогічне положення міститься в п. 74 Листа Верховного суду України «Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій справ» від 26 травня 2001 року.

При таких обставинах, у відповідності до ч.2 ст. 107 ЖК України, у разі вибуття наймача, ОСОБА_3 та ОСОБА_4-Хамід, на постійне місце проживання до іншого населеного пункту, договір найму жилого приміщення вважається розірваним з дня вибуття.  

Оскільки відповідачі вибули до іншого населеного пункту на постійне місце проживання, договір найму квартири № XXX у будинку № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в м. Бориспіль, Київської області, розривається з дня їх вибуття.     

Аналогічна позиція Верховного суду України, в п. 11 Постанови Пленуму «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України» від 12 квітня 1985 року (з подальшими змінами та доповненнями) зазначено, що наймач, який вибув на інше постійне місце проживання, втрачає право користування жилим  приміщенням з дня вибуття, незалежно від пред'явлення позову про це. В даній Постанові Пленуму, Верховний суд України також вказав, що на ствердження вибуття суд може брати  до  уваги будь-які фактичні дані, які свідчать про обрання стороною іншого постійного місця проживання (повідомлення про це в листах, розписка, переадресовка кореспонденції, утворення сім'ї в іншому місці, перевезення майна в інше жиле приміщення, виїзд в інший населений пункт, укладення трудового договору на невизначений строк тощо).    

Доказом того, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4-Хамід зареєстровані за місцем знаходження квартири № XXX у будинку № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в м. Бориспіль, Київської області є довідка Ф-3, видана 29 січня 2009 року Комунальним підприємством «НАЗВА_2» за № XXX.  

В обґрунтування тих обставин, що відповідачі виїхали до іншого населеного пункту на постійне місце проживання свідчить укладання ОСОБА_3 договору купівлі-продажу квартири на користь ОСОБА_5, яка в подальшому відчужила її на користь позивача, а також можуть підтвердити в судовому засіданні свідки, які проживають біля квартири, що належала в свій час відповідачам, а також ті, що особисто знали відповідачів та постійно спілкувались з ними.      

При таких обставинах, відповідач не знявся із реєстрації за місцем знаходженням квартири № XXX у будинку № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в м. Бориспіль, Київської області, яка придбана позивачем, у зв’язку з чим являється фактично її користувачем (наймачем) на підставі усно укладеного договору найму, який, однак, вважається розірваний з моменту його вибуття до іншого населеного пункту на постійне місце проживання, яким є с. Дударків, Бориспільського району, Київської області, бкдинок № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxx.     

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 109, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 107 ЖК України, Постанова ПВСУ «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України» від 12 квітня 1985 року -

П Р О Ш У:

1.ОСОБА_7 та ОСОБА_4 такими, що втратили право користування квартирою № XXX у будинку № XX, який знаходиться по вул. Xxxxxxxx, в м. Бориспіль, Київської області.

ДОДАТОК:

1.      Копії позовної заяви – 2 примір.

2.      Копія договору купівлі-продажу квартири від 4 березня 2009 року – 2 примір.

3.      Копія Довідки КП «НАЗВА_3» від 29 січня 2009 року за № XXX – 2 примір.

4.      Копія Паспорту громадянина України – Петрусь С. В. – 2 примір.

5.      Копія довіреності на представництво та захист інтересів в судах.

6.      Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання позовної заяви.

7.      Квитанція про сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

1 квітня 2009 року

 

Представник позивача,

який діє на підставі довіреності            ______________                Ковальчук С.М. 

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації