Позовна заява про визнання права власності на квартиру в порядку спадкування

                         До Бориспільського міськрайонного суду

                                     Київської області   

 

        Позивач:         ОСОБА_1,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

 

          Представник

                 позивача:          Адвокат,Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

   

                                      Відповідач:          ОСОБА_3, 

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_3

 

                                                                       Ціна позову: 180 485  грн.

 

П О З О В Н А   З А Я В А

Про визнання права власності на 1/2 частку кварти в порядку спадкування.  

26 жовтня 2011 року в м. Борисполі Київської області, померла мати позивача, ОСОБА_4, у віці 78 років, про що в книзі реєстрації смерті 26 жовтня 2011 року був зроблений відповідний актовий запис про смерть за № XXX, підтвердженням чого є свідоцтво про смерть, видане відділом державної реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міськрайонного управління юстиції 26 жовтня 2011 року.

В рахунок підтвердження того, що ОСОБА_1 являється сином  померлої матері, ОСОБА_4, свідчить його свідоцтво про народження від 23 вересня 1969 року, з якого випливає, що ОСОБА_1 є сином ОСОБА_4.

На час смерті ОСОБА_4, залишилися двоє синів: ОСОБА_1 та ОСОБА_3

Протягом всього літнього життя ОСОБА_4, позивач постійно утримував та допомагав їй, виконуючи свої обов’язки як дитини щодо своїх непрацездатних батьків. Після смерті ОСОБА_4 організацію її поховання та всі витрати пов’язані з цим поніс позивач.

В наслідок смерті ОСОБА_4, відкрилася спадщина, часом відкриття якої є її день смерті. 

До складу спадщини, у відповідності до ст. 1218 ЦК України ввійшло всі права та обов’язки ОСОБА_4, що належали їй на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок її смерті, а саме майнові права на майно, яке належало їй на праві власності: 1/2 частка квартири  № XX, яка знаходиться в м. Борисполі, Київської області, по вул. Xxxxxx Вал, буд. 1, яка належала спадкодавцю на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Бориспільської міської ради в порядку безоплатної приватизації даної квартири. Власником іншої 1/2 частка квартири  № XX, яка знаходиться в м. Борисполі, Київської області, по вул. Xxxxxx Вал, буд. 1, є позивач по справі.  

В зв’язку з тим, що ОСОБА_4 за час свого життя не склала заповіт як розпорядження на випадок своєї смерті, позивач та відповідач, у відповідності до ст. 1261 ЦК України, є спадкоємцями першої черги за законом, оскільки являються синами ОСОБА_4. В той час інших спадкоємців, які б були віднесені до першої черги спадкування за законом і мали право на рівні з позивачем здійснювати право на спадкування, а саме її чоловік чи її батьки, - відсутні.

Позивач, в порядку передбаченому ч.3 ст. 1268 ЦК України, прийняв спадщину, оскільки постійно проживав із спадкодавцем на момент відкриття спадщини у квартирі № XX, яка знаходиться в м. Бориспіль, по вул. Xxxxxx Вал, 1, і постійно утримував спадкодавця, доглядав його та надавав матеріальну допомогу, і як наслідок протягом шестимісячного строку після відкриття спадщини не звернувся до нотаріальної контори із заявою про відмову від неї, про що свідчать довідки Комунального підприємства «НАЗВА_1» від 1 червня 2012 року за № X050 та від 13 червня 2012 року за № X109, з яких випливає, що ОСОБА_4 та ОСОБА_1 були зареєстровані за адресою місця знаходження квартири  № XX, яка знаходиться в м. Борисполі, Київської області, по вул. Xxxxxx Вал, буд. 1 на час відкриття спадщини внаслідок смерті ОСОБА_4.   

Будь-які інші особи, що належали б до спадкоємців, які здійснюють спадкування за законом, які б звернулися протягом строку для прийняття спадщини із відповідними заяви до нотаріуса, відсутні, окрім відповідача, який є спадкоємцем за законом і відноситься до першої черги спадкування, проте протягом строку для прийняття спадщини не звернувся, відповідно до ч.1 ст. 1269 ЦК України, з відповідною заявою про прийняття спадщину до нотаріуса, оскільки постійно не проживав із спадкодавцем, а мешкав в місці, яке є іншим від місця проживання спадкодавця.

Таким чином, позивач, який з підстав передбачених ч.3 ст. 1268 ЦК України, прийняв спадщину, не має можливості набути її в порядку передбаченому ст. 1298 ЦК України, шляхом отримання свідоцтва про право на спадщину на 1/2 частка квартири  № XX, яка знаходиться в м. Борисполі, Київської області, по вул. Xxxxxx Вал, буд. 1, яка належала спадкодавцю на праві приватної власності, оскільки відсутній оригінал правовстановлюючого документу, яким є свідоцтво про право власності на нерухоме майно, виданого виконавчим комітетом Бориспільської міської ради, який був втрачений спадкодавцем, однак який обов’язково необхідно подати державному нотаріусу для оформлення права на спадщину та видачі свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно.

При таких обставинах, у відповідності до ч.1 ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.  

Як передбачено ст. 392 ЦК України, власник майна може пред’явити позов про визнання його права власності, у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Крім того, п. 23 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30 травня 2008 року за № X передбачено, що свідоцтво про право на спадщину видається за письмовою заявою спадкоємців, які прийняли спадщину в порядку, установленому цивільним законодавством. За наявності умов для одержання в нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину вимоги про визнання права на спадщину судовому розглядові не підлягають. У разі відмови нотаріуса в оформленні права на спадщину особа може звернутися д осуду з правилами позовного провадження.   

У відповідності до п. п. 4.15, 4.18 Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 22 лютого 2012 року за № XXX/5,  видача свідоцтва про право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього майна. Якщо до складу спадкового майна входить нерухоме майно, що підлягає реєстрації (за винятком земельної ділянки), нотаріус вимагає, крім правовстановлюючого документа, витяг з Реєстру прав власності. За відсутності у спадкоємця необхідних для видачі свідоцтва про право на спадщину документів нотаріус роз’яснює йому процедуру вирішення зазначеного питання в судовому порядку.

Таким чином, враховуючи те, що позивач прийняв спадщину,  в порядку передбаченому ч.3 ст. 1268 ЦК України, оскільки постійно проживав на момент відкриття спадщини з спадкодавцем, останній не має можливості оформити в установленому, актами цивільного законодавства, порядку спадщину та отримати свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, яким є 1/2 частка квартири  № XX, яка знаходиться в м. Борисполі, Київської області, по вул. Xxxxxx Вал, буд. 1, оскільки відсутній оригінал свідоцтва про право власності на нерухоме майно та витяг з реєстру прав власності, які були втрачені спадкодавцем, що є перешкодою для набуття права власності на об’єкт нерухомого майна, яким є квартира, в порядку спадкування шляхом отримання свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно в нотаріуса.         

Тому, на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 82, 109, 118, 119, 120, 143, 151, 152 Цивільного процесуального кодексу України, -  

П Р О Ш У:

1.      Визнати за ОСОБА_1 право власності на 1/2 частку квартири № XX, яка знаходиться в м. Борисполі Київської області по вул. Xxxxxx, в порядку спадкування.            

ДОДАТКИ:

1.      Копія позовної заяви – 1 примір.

2.      Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_4 – 2 примір.

3.      Копія свідоцтва про народження ОСОБА_1  – 2 примір.

4.      Копія Свідоцтва про народження ОСОБА_3 – 2 примір.

5.      Копія Довідки ЖЕК № X від1 червня 2012 року за № X050 – 2 примір.

6.      Копія Довідки ЖЕК № X від 13 червня 2012 року за № X109 – 2 примір.

7.      Копія Висновку про вартість квартири станом на 8 червня 2012 року – 2 примір.

8.      Копія Паспорту громадянина України ОСОБА_1 – 2 примір.

9.      Копія Ідентифікаційного номеру ОСОБА_1 – 2 примір.  

10. Копія довіреності на представництво та захист інтересів позивача у судах – 3 примір.     

11. Квитанція про сплату судового збору за подання позовної заяви до суду

«__» червня 2012 року               

 

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                     _____________                           Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

Average: 5 (2 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації