Позовна заява про визнання права власності на самочинно перебудований житловий будинок та зведені надвірні споруди

         До Бориспільського міськрайонного суду

                   Київської області

 

           Позивач:      ОСОБА_1,

                                                                                   місце проживання:  АДРЕСА_1

                                                                                  Бориспільський р-н, с. Гнідин,

 

    Представник

                                             позивача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,

який діє на підставі довіреності,          

місце знаходження:

АДРЕСА_2

                                         

                                        Відповідач :   Гнідинська сільська рада Бориспільського

району Київської області,   

місце знаходження: АДРЕСА_1

                                                                                  Бориспільський р-н, с. Гнідин,

 

Ціна позову: 13639 грн.

 

П О З О В Н А   З А Я В А

Про визнання права власності на самочинно перебудований житловий будинок та зведені надвірні споруди і будівлі

22 жовтня 2003 року між ОСОБОЮ_2 та ОСОБА_1 був укладений договір купівлі-продажу житлового будинку, загальною площею 52,9 кв. м., який знаходиться в Київській області, Бориспільському районі, в с. Гнідин, по вул. Xxxxxxxx, 12, посвідчений приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, ОСОБА_3 та зареєстровано в реєстрі за № XXXX. 

На підставі п. 1 вказаного вище договору, Єрмоленко Наталія Іванівна продала, а ОСОБА_1 купила житловий будинок з надвірними спорудами, які знаходяться в Київській області, Бориспільському районі, в с. Гнідин, по вул. Xxxxxxxx, 12 на умова та в порядку передбаченому вказаним вище договором.

В подальшому, 12 листопада 2003 року, договір купівлі-продажу як правовстановлюючий документ на житловий будинок був зареєстрований Комунальним підприємством «НАЗВА_1» в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно.

В підтвердження наявності у позивача зареєстрованого права власності на житловий будинок № XX, який знаходиться в Київській області, Бориспільського району, в с. Гнідин, по вул. Xxxxxxxx, свідчить також Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданого Комунальним підприємством «НАЗВА_2» від 17 листопада 2003 року.

Враховуючи те, що позивач набув у встановленому законом порядку право власності на житловий будинок та надавані споруди (домоволодіння), останній звернувся в порядку передбаченому ст. 118 ЗК України до Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області із заявою про надання йому у власність земельної ділянки, яка знаходиться під житловим будинком та господарськими спорудами, площею 0,20 Га, для будівництва та обслуговування житлового будинку в межах норм безоплатної приватизації, яка до цього була надана позивачу у користування на підставі рішення Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області від 21 листопада 2003 року.    

Гнідинська сільська рада Бориспільського району Київської області 17 березня 2006 року прийняла рішення, яким надала у власність ОСОБА_1 земельну ділянку, площею 0,2342 Га, для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, які знаходяться в Київській області, Бориспільському районі, по вул. Xxxxxxxx, 12, в межах норм безоплатної приватизації.

На підставі вказаного вище рішення та розробленого проекту землеустрою, Бориспільським районним відділом земельних ресурсів 11 травня 2006 року ОСОБА_1 був виданий Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯГ № XXXXXX, яка знаходиться в Бориспільському районі в адміністративно-територіальних межах с. Гнідин.  

Отже, позивач, з підстав передбачених ст. ст. 125, 126 ЗК України, набув право власності на земельну ділянку, площею 0,2342 Га, яка знаходиться під житловим будинком та господарськими спорудами, за адресою: Київська область, Бориспільській район, с. Гнідин, вул. Xxxxxxxx, 12.

При таких обставинах, оскільки позивачу належить на праві власності земельна ділянка та розташований на ній житловий будинок, останній вирішив здійснити реконструкцію житлового будинку шляхом розширення його як загальної так і житлової площі, а також будівництво надвірних капітальних споруд. 

В зв’язку з цим, позивач звернувся до Виконавчого комітету Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області із заявою про надання дозволу на виготовлення будівельного паспорта на перебудову індивідуального житлового будинку.

Виконавчий комітет Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області, розглянувши заяву ОСОБА_1, 26 лютого 2004 року прийняв рішення, яким надав їй дозвіл на перебудову індивідуального житлового будинку в с. Гнідин, по вул. Xxxxxxxx, 12, на земельній ділянці, площею 0,21 Га, а також одночасно поклав обов’язок в місячний термін виготовити через проекту групу при головному архітекторові району будівельний паспорт на перебудову житлового будинку, при цьому попередив позивача, що без будівельного паспорту будь-які будівельні роботи проводити заборонено, а завершений будівництвом житловий будинок необхідно пред’явити державній приймальній комісії.

Також, у відповідності до ч. 1 ст. 23 Закону України «Про планування і забудову територій», забудова територій передбачає здійснення нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об’єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі — будівництво). Будівництво об’єктів містобудування здійснюється згідно з законодавством, державними стандартами, нормами та правилами, регіональними і місцевими правилами забудови, містобудівною та проектною документацією.

Таким чином, ч.1 - ч.3 ст. 24 Закону України «Про планування і забудову територій» (редакція закону якого існувала на час будівництва об’єкту містобудування) передбачено отримання фізичною особою, яка має намір здійснити будівництво об’єктів містобудування (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування об’єктів містобудування, розширення) на земельних ділянках, що належать їм на праві власності чи користування, від виконавчих органів відповідних рад, дозвіл на будівництво об’єкта містобудування. Фізичні особи, заінтересовані в здійсненні будівництва об’єктів містобудування, подають письмову заяву про надання дозволу на будівництво до виконавчого органу відповідної ради.  До заяви додається документ, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою. У разі, якщо замовник (забудовник) не є власником чи користувачем земельної ділянки, також подається нотаріально засвідчена згода власника земельної ділянки на забудову цієї ділянки, а якщо ділянка перебуває у користуванні, — нотаріально засвідчені згоди власника та користувача земельної ділянки на її забудову.

При цьому ч.5 ст. 24 вказаного вище законодавчого акту передбачено, що дозвіл на будівництво дає право замовникам на отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт та отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

У відповідності до ч.1 ст. 28 Закону України «Про планування і забудову територій» проектна документація на будівництво об’єктів містобудування розробляється згідно з вихідними даними на проектування з дотриманням вимог державних стандартів, норм і правил, регіональних і місцевих правил забудови та затверджується замовником в установленому законом порядку.

Таким чином, ч.1 ст. 29 Закону України «Про планування і забудову територій» передбачено, що дозвіл на виконання будівельних робіт — це документ, що засвідчує право забудовника та підрядника на виконання будівельних робіт, підключення об’єкта будівництва до інженерних мереж та споруд. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю.

Після будівництва об’єкта містобудування, у відповідності до ст. 30-1 Закону України «Про планування і забудову територій», прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів здійснюється на підставі свідоцтва про відповідність збудованого об'єкта  проектній  документації, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, що видається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю. Свідоцтво - документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам. Для одержання свідоцтва замовник подає до інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, письмову заяву, до якої додаються: проектна документація, затверджена у встановленому законодавством порядку та акт готовності об'єкта до експлуатації.

Отже, ч.2 ст. 331 ЦК України передбачено, що якщо договором або законом передбачено прийняття нерухомого майна до експлуатації, право власності виникає з моменту його прийняття до експлуатації. Якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

За обставин передбачених вище, у відповідності до абз.1 п. «а» п. 6.1. 2.1 Тимчасового положення про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5, оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна проводиться з видачею свідоцтва про право власності місцевими органами виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування фізичним та юридичним особам на новозбудовані, перебудовані або реконструйовані об'єкти нерухомого майна за наявності акта про право власності на землю або рішення про відведення земельної ділянки для цієї мети та за наявності документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

Крім того, відповідно до п. 6 додатку N 1 до пункту 2.1 Тимчасового положення про реєстрацію прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5, виключно свідоцтво про право власності на об’єкт нерухомого майна, виданого органами місцевого самоврядування є правовстановлюючим документом, на підставі якого проводиться реєстрація права власності на об’єкти нерухомого майна. 

Таким чином, позивач, в період часу починаючи з 2004 року по 2007 рік, виконав ряд будівельно-підрядних робіт з реконструкції житлового будинку № XX, який знаходиться в Київській області, Бориспільського району, в с. Гнідин, по вул. Xxxxxxxx, шляхом розширення його площі, внаслідок чого загальна площа житлового будинку збільшилася з 52,9 кв. м. до 144, 9 кв. м., а також на земельній ділянці зведено позивачем надвірні та господарські спору для обслуговування житлового будинку.   

Однак, позивачем не були виконані вимоги рішення виконавчого комітету Гнідинської сільської ради Бориспільського району Київської області від 26 лютого 2004 року, яким надано дозвіл на перебудову будинку та покладено на позивача ряд обов’язків, які він повинен був дотриматись до і під час та після завершення будівництва об’єкта містобудування, а також не було дотримані вимоги наведених вище нормативно-правових актів України, які регулюють питання планування та забудову земельної ділянки, які діяли в період такого будівництва житлового будинку та надвірних споруд, зокрема,

позивач здійснивши реконструкцію житлового будинку - не розробив проектну документацію на будівництво та не отримав дозвіл на виконання будівельних робіт, а також об’єкт містобудування, який закінчений будівництвом, не було прийнято в експлуатацію та на нього не було видано свідоцтво про право власності органами місцевого самоврядування, яке є єдиним правовстановлюючим документом на перебудоване нерухоме майно, що підлягав реєстрації в бюро технічної інвентаризації.

При таких обставинах, чинним законодавством України передбачені правові наслідки будівництва об’єкта містобудування без дотримання порядку забудови населених пунктів та наявності вказаних вище документів, які надають право забудовнику здійснювати будівництво і без наявності яких будівництво заборонено, а також без прийняття в експлуатацію об’єкта містобудування закінченого будівництвом.

Таким чином, ч.15 ст. 29 Закону України «Про планування та забудову територій» здійснення будівельних робіт на об’єктах містобудування без дозволу на виконання будівельних робіт або його перереєстрації, а також здійснення не зазначених у дозволі будівельних робіт вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.

І на сам перед, у відповідності до ч.1 ст. 376 ЦК України, житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

За таких умов, реконструкція житлового будинку № XX, який знаходиться в Київській області, Бориспільського району, в с. Гнідин, по вул. Xxxxxxxx – є самочинним будівництво з підстав передбачених вище.

У відповідності до ч.3 ст. 376 ЦК України право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути за рішенням суду визнане за особою, яка здійснила самочинне будівництво.

Тому, ч.7 ст. 376 ЦК України передбачено, що у разі істотного відхилення від проекту, що суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, істотного порушення будівельних норм і правил суд за позовом відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування може постановити рішення, яким зобов’язати особу, яка здійснила (здійснює) будівництво, провести відповідну перебудову. Якщо проведення такої перебудови є неможливим або особа, яка здійснила (здійснює) будівництво, відмовляється від її проведення, таке нерухоме майно за рішенням суду підлягає знесенню за рахунок особи, яка здійснила (здійснює) будівництво.

При таких обставинах, виходячи з положення ст. 376 ЦК України, право власності на самочинне будівництво може бути визнано за особою, яка здійснювала таке будівництво, виключно в судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом цієї особи та з підстав і в порядку передбаченому Законом, за умови наявності права власності чи права користування земельною ділянкою, що знаходиться під самочинно перебудованим житловим будинком, та за відсутності обставин пов’язаних з істотним відхиленням від проекту чи істотного порушення будівельних норм і правил.  

В зв’язку з цим, з метою визначення та встановлення відповідності надвірних будівель та споруд, що розташовані на земельній ділянці, яка знаходиться в с. Гнідин, по вул. Xxxxxxxx, 12 вимогам будівельних норм і правил, я як представник позивача, 7 вересня 2009 року звернувся із відповідною заявою про надання висновку експертного дослідження з будівельно-технічних питань до Фізичної особи – підприємця ОСОБА_4.        

18 вересня 2009 року, спеціалістом ОСОБА_5, яка має вищу будівельно-технічну освіту та кваліфікацію судового експерта, був наданий висновок експертного дослідження з будівельно-технічних питань за № XXXX, у відповідності до якого спеціаліст зазначив, що житловий будинок № XX по вул. Xxxxxxxx в с. Гнідин, Бориспільського району Київської області відповідає вимогам нормативної документації чинної в галузі будівництва станом на момент складання висновку, а надвірні споруди частково відповідають вимогам нормативної документації чинної в галузі будівництва станом на момент надання висновку.

При таких обставинах, житловий будинок № XX, який знаходиться в Київській області, Бориспільського району, в с. Гнідин, по вул. Xxxxxxxx збудований у відповідності до вимог державних стандартів, норм і правил, регіональних і місцевих правил забудови, що є підставою для визнання права власності на вказаний вище житловий будинок який був збудований самочинно.  

Також, в дослідницькій частині висновку експертного дослідження з будівельно-технічних питань від 18 вересня 2009 року за № XXXX, зазначено, що невідповідності вимогам нормативної документації по технічному стану надвірних споруд – не встановлено, натомість спеціаліст встановив, що надвірні споруди розташовані на відстані менше 1 м від меж земельної ділянки та менше 6 м від житлового будинку і господарських споруд на сусідній ділянці, що є невідповідністю вимогам нормативної документації.

Однак, звертаю увагу суд на те, що підставою для відмови у визнанні прав власності на самочинне будівництво, у відповідності до ч.7 ст. 376 ЦК України, може бути лише той випадок, коли під час будівництва об’єкта містобудування було істотно відхилено від проекту чи істотно порушено будівельні норми і правила. Однак на думку позивача, як і зазначено у висновку експертного дослідження з будівельно-технічних питань від 18 вересня 2009 року за № XXXX, не було зазначено і встановлено істотного порушення будівельних норм і правил будівництва, а тому будівництво надвірних будівель з порушенням відстані до меж земельної ділянки не порушує права інших осіб, зокрема власника сусідньої земельної ділянки, та не є перешкодою у визнанні права власності на самочинно зведені надвірні будівлі та споруди.           

Тому на підставі вищевикладеного та керуючись  ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64,82, 109, 118, 119, 120, 143, 151, 152 Цивільного процесуального кодексу України, -

П Р О Ш У:

1.      Визнати право власності на самочинно перебудований житловий будинок № XX, який знаходиться в Київській області, Бориспільського району, в с. Гнідин, по вул. Xxxxxxxx

.2.      Визнати право власності на самочинно збудовані надвірні споруди, які знаходяться на земельній ділянці біля житлового будинку № XX в с. Гнідин, Бориспільського району, Київської області, по вул. Xxxxxxxx, а саме: гараж, баню, сарай, альтанку.         

ДОДАТКИ:

1.      Копія позовної заяви про визнання права власності на самочинно перебудований житловий будинок та надвірні споруди – 1 примір.

2.      Копія договору купівлі-продажу від 22 жовтня 2003 року – 3 примір.

3.      Копія Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 17 листопада 2003 року – 3 примір.       

4.      Копія Технічного паспорту на житловий будинок № XX, який знаходиться в Київській області, Бориспільського району, в с. Гнідин, по вул. Xxxxxxxx – 2 примір.    

5.      Копія Рішення Гнідинської сільської ради від 21 листопада 2003 року – 2 примір.

6.      Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку від 11 травня 2006 року серія ЯГ № XXXXXX – 2 примір.

7.      Копія Рішення виконавчого комітету Гнідинської сільської ради від 26 лютого 2004 року за № XX – 2 примір.

8.      Копія Висновку експертного дослідження з будівельно-технічних питань за № XXXX від 18 вересня 2009 року – 2 примір.

9.      Копія паспорту громадянина України – ОСОБА_1 – 2 примір.

10. Копія Довіреності на представництво і захист прав та інтересів позивача у судах – 2 примір.

11. Квитанція про сплату судового збору (державного мита) за подання позовної заяви.

12. Квитанція про сплату витрат на Інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи у суді. 

«__» ___________ 2009 року

         Представник позивача,

         який діє на підставі довіреності      

 

______________

(підпис)

 

 

 Ковальчук С.М.          

 

 

 

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації