Позовна заява про зміну трансопртного засобу на налогічниц у зв"язку із виявленням протягом гарантійного строку істотних недоліків

               До Бориспільського міськрайонного суду

Київської області 

                                

Позивач:     ОСОБА_1,                    

місце проживання: АДРЕСА_1

 

    Представник

                                             позивача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,

який діє на підставі довіреності,          

місце знаходження:

АДРЕСА_2 

 

                                                    Відповідач:       Дочірнє підприємство

«НАЗВА_1»,

            Юридичне місцезнаходження:

АДРЕСА_3.

            Фактичне місце знаходження:

АДРЕСА_4. 

              

           Ціна позову: 165 365 грн.

 

(згідно ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» звільнений від сплати державного мита)

 

П О З О В Н А     З А Я В А

Про заміну транспортного засобу на аналогічний, у зв’язку з виявленням протягом гарантійного строку істотних недоліків

12 листопада 2007 року між Дочірнім підприємством « НАЗВА_1» та ОСОБА_1 був укладений договір купівлі-продажу транспортного засобу Skoda Octavia Tour 1.8/110kW, на підставі п. 1.1. якого, Дочірнє підприємство « НАЗВА_1» продало та передало у власність ОСОБА_1, який прийняв та оплатив вказаний вище транспортний засіб у відповідності до комплектності, яка зазначена в специфікації, що є додатком № X до цього Договору.     

На підставі вказаного вище договору купівлі-продажу транспортного засобу та довідки-рахунку автомобіль Skoda Octavia Tour був зареєстрований в органах ДАІ та на нього був виданий державний номерний знак АІ XXXX ВН.

Крім того, на транспортний засіб Skoda Octavia Tour, державний номерний знак АІ XXXX ВН, дочірнім підприємством « НАЗВА_1» як продавцем автомобіля встановлена гарантія та як наслідок цим підприємством взяті на себе гарантійні зобов’язання.      

ОСОБА_1, 10 січня 2008 року рухався по Обухівському Шосе на транспортному засобі Skoda Octavia Tour, державний номерний знак АІ XXXX ВН, перебуваючи за кермом цього автомобіля. На 26 кілометрі Обухівського Шосе, в автомобілі Skoda Octavia Tour, державний номерний знак АІ XXXX ВН, виникла пожежа, внаслідок чого автомобіль майже повністю був знищений.

На місце пожежі були викликані працівники ДАІ та пожежного нагляду, внаслідок чого були складені відповідні документи по оформленню пожежі транспортного засобу Skoda Octavia Tour, державний номерний знак АІ XXXX ВН.

В зв’язку з цим, відділом з питань наглядово-профілактичної діяльності Голосіївського району Управління з питань наглядово-профілактичної діяльності ГУ МНС України в м. Києві 14 січня 2008 року була видана Довідка за № X/81, на підставі якої вказаний вище державний орган пожежного нагляду підтвердив, що 10 січня 2008 року в автомобілі Skoda Octavia, державний номерний знак АІ XXXX ВН, на 26 км. Обухівського Шосе, виникла пожежа, внаслідок якої був знищений вказаний вище автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія та талон до нього.

Крім того, внаслідок проведення спеціалістами відділу з питань наглядово-профілактичної діяльності Голосіївського району огляду та відповідних дій по встановленню обставин пов’язаних із дослідженням причин пожежі транспортного засобу Skoda Octavia Tour, державний номерний знак АІ XXXX ВН, ними були надані висновки з приводу того, що причиною пожежі була технічна несправність автомобіля. Вказані обставини щодо причини пожежі автомобіля були зазначені в Довідці відділу з питань наглядово-профілактичної діяльності Голосіївського району від 14 січня 2008 року за № X/81.

Тому, я, як представник ОСОБА_1, звернувся до Дочірнього підприємства «НАЗВА_1» з претензією в якій виклав вказані вище обставини та вимагав протягом трьох діб розглянути дану претензію та скласти відповідний рекламаційний акт, замінивши ОСОБА_1 транспортний засіб Skoda Octavia Tour 1.8/110kW з відповідною комплектацією зазначеною в специфікації, яка є додатком до Договору купівлі-продажу від 12 листопада 2007 року за № АТ-ЦК/121107 на такий самий транспортний засіб, тобто тієї ж марки, моделі та комплектації.

 Пізніше, 4 липня 2008 року, між Дочірнім підприємством «НАЗВА_1» та мною як представником ОСОБА_1, діючи на підставі довіреності, була укладена угода згідно якої сторони дійшли згоди про необхідність проведення незалежної експертизи, внаслідок чого відповідач взяв на себе зобов’язання провести незалежну експертизу за власний рахунок протягом 30 днів, але не раніше дати надання висновку, яка буде погоджена з незалежним експертом, доручивши її проведення КНІСЕ. Після тримання висновку незалежної експертизи про встановлення причин пожежі, що виникла в автомобілі Skoda Octavia, який належить ОСОБА_1, сторони приймають рішення та діють в напрямку досудового врегулювання спору, або якщо це не можливо, звертаються до суду.

22 червня 2009 року ОСОБА_1 отримав від Дочірнього підприємства «НАЗВА_1» відповідь на претензію за № X6/06 від 16 червня 2009 року, у відповідності до якої відповідач повідомив позивача про те, що 13 липня 2008 року підприємство звернулось до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з заявою № XX про необхідність проведення пожежно-технічного дослідження автомобіля. Як зазначено у відповіді на претензію, 29 травня 2009 року спеціалістом був складений висновок № X357/8358 про причини виникнення пожежі в автомобілі, в якому вказується, що встановити джерело та причину виникнення пожежі в автомобілі неможливо, внаслідок відсутності для цього технічної можливості, оскільки була суттєво змінена після пожежна обстановка автомобіля. В зв’язку з цим, Дочірнє підприємство «НАЗВА_1» відмовило у задоволенні вимог, викладених в претензії від 5 травня 2008 року, у зв’язку з відсутністю у Дочірнього підприємства «НАЗВА_1» правових підстав для їх задоволення.

Таким чином, позивач вважає, що Дочірнє підприємство «НАЗВА_1» безпідставно та необґрунтовано відмовило у заміні транспортного засобу Skoda Octavia Tour 1.8/110kW з відповідною комплектацією на такий самий (аналогічний) транспортний засіб, тобто тієї ж марки, моделі та комплектації, оскільки з підстав передбачених актами законодавства України, в тому числі ті що регулюють питання захисту прав споживачів, та підтверджено належними та допустимими доказами, які свідчать про наявні істотні недоліки в автомобілю, що спричинили його пошкодження, позивач має право на заміну транспортного засобу на аналогічний автомобіль з наступних підстав.                    

 У відповідності до п. 12 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» істотним недоліком є недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений такою ознакою як неможливість бути усунутий.

Тому, абз. 2 ч.1 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, споживач, в порядку та у строки, що встановлені законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Вказані вище вимоги споживача, яким є ОСОБА_1, згідно ч. 3 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», пред’являються на вибір споживача продавцеві, а саме Дочірньому підприємству « НАЗВА_1», за місцем купівлі товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача. Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також створені власником продавця торговельні підприємства та філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції представників підприємств-виробників виконують їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.

Крім того, у відповідності до п. 2.5. Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затверджених Наказом Міністерства Економіки та з питань європейської інтеграції України від 31 липня 2002 року за № XXX, у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків у транспортному засобі або в номерному агрегаті, які виникли з вини виробника (продавця), або фальсифікації транспортного засобу чи номерного агрегата, споживач у порядку та в строки, що встановлені законодавством, і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору має право за своїм вибором вимагати від суб’єкта господарювання або виробника заміни транспортного засобу чи номерного агрегата на такі ж або на аналогічні з числа наявних у суб’єкта господарювання (виробника).

Суб’єктом господарювання (виробником, продавцем або підприємством, що виконує їх функції) заміна транспортних засобів і номерних агрегатів з недоліками, у відповідності до п. 2.8. Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, проводиться негайно, а в разі необхідності додаткової перевірки якості — протягом 14 днів або за домовленістю сторін. У разі відсутності транспортних засобів чи номерних агрегатів для заміни вимога споживача задовольняється у двомісячний термін із часу подання відповідної заяви.

Таким чином, у відповідності до висновку спеціаліста № XХХХ/8358 по пожежі на автомобілі Skoda Octavia Tour 1.8/110kW, складеного 29 травня 2009 року,

«Осередок пожежі автомобіля Skoda Octavia Tour 1.8/110kW з ідентифікаційним номером кузова TMBDLХХХХХХХХХ знаходився в моторному відсіку, найбільш ймовірно в просторі між двигуном, радіатором і акумуляторною батареєю.

На даному автомобілі не було виявлено слідів, які б могли свідчити, що дана пожежа могла виникнути від стороннього джерела запалювання, що характерно для підпалів.

Пожежа на даному автомобілі сталася у зв’язку з виникненням якоїсь несправності, яка призвела до займання в моторному відсіку.

Встановити, яка саме несправність стала причиною виникнення пожежі і, що стала джерелом запалювання в моторному відсіку автомобіля, немає технічної можливості, оскільки на ньому суттєво була змінені після пожежна обстановка»

За таких умов, спеціаліст, провівши ряд необхідних досліджень прийшов до висновку про те, що на автомобілі не було виявлено слідів, які б могли свідчити, що дана пожежа могла виникнути від стороннього джерела запалювання, що характерно для підпалів, а натомість дійшов висновку, що пожежа на даному автомобілі сталася у зв’язку з виникненням якоїсь несправності, яка призвела до займання в моторному відсіку, однак не зміг встановити, яка саме несправність стала причиною виникнення пожежі і, що стала джерелом запалювання в моторному відсіку автомобіля, оскільки немає технічної можливості, з причин суттєвої зміни після пожежної обстановки, однак виключає дію сторонніх осіб.

У відповідності до ч. 14 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», вимоги споживача, передбачені цією статтею, (вимоги про заміну товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника) в зв’язку з виявленням протягом гарантійного строку істотних недоліків), не підлягають задоволенню, якщо продавець,, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені ч.1 цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання.

Крім того, згідно п. 30 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затвердженого Наказом Міністерства промислової політики України від 29 грудня 2004 року за № XX1, якщо Споживач і Виконавець (Продавець, Виробник) не дійшли згоди щодо причин виникнення недоліків у ДТЗ, Споживач має право вимагати направлення ДТЗ на експертизу до випробувальних центрів та лабораторій, що акредитовані згідно із законодавством України. Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передавання ДТЗ Споживачу внаслідок порушення Споживачем правил та норм, визначених в експлуатаційній документації на ДТЗ, та/або вимог цього Порядку, умов зберігання чи транспортування, або внаслідок дій третіх осіб, вимоги Споживача не підлягають задоволенню.

Таким чином, технічна несправність нового транспортного засобу Skoda Octavia Tour, державний номерний знак АІ 7627, після придбання якого не минуло і два місяці та пробіг якого становить біля двох тисяч кілометрів, і внаслідок чого виникла пожежа, що спричинила знищення цього автомобіля є не що інше як істотний недолік, який робить неможливим використання автомобіля відповідно до його цільового призначення і виник з вини виробника чи продавця, оскільки, як передбачено висновком спеціаліста, пожежа виникла внаслідок якоїсь несправності, яка призвела до займання в моторному відсіку.

Крім того, відповідач не надав жодних доказів тим обставинам, що пожежа виникла внаслідок порушення Споживачем правил та норм, визначених в експлуатаційній документації на ДТЗ, та/або вимог цього Порядку, умов зберігання чи транспортування, або внаслідок дій третіх осіб, що є єдиними підставами для відмови у задоволенні вимог споживача щодо заміні транспортного засобу на аналогічний, більш того у висновку експерта зазначено, що на автомобілі не було виявлено слідів, які б могли свідчити, що дана пожежа могла виникнути від стороннього джерела запалювання, що характерно для підпалів. 

  Отже, ч.5 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» передбачено, що продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов’язані прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його вимоги. 

При таких обставинах, оскільки відповідач не надав жодних доказів та не довів у встановленому порядку, що пожежа виникла внаслідок порушення Споживачем правил та норм, визначених в експлуатаційній документації на ДТЗ, та/або вимог цього Порядку, умов зберігання чи транспортування, або внаслідок дій третіх осіб, останній зобов’язаний задовольнити вимоги позивача щодо замінити транспортного засобу на аналогічний автомобіль з підстав, передбачених ч.1, 14 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» п. 30 Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затвердженого Наказом Міністерства промислової політики України від 29 грудня 2004 року за № XX1

А тому, у відповідності до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів», споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров’я та не завдала шкоди його майну.

  Крім того, звертаю увагу суд на те, що ОСОБА_1 під час загорання та пожежі транспортного засобу Skoda Octavia Tour, державний номерний знак АІ XXXX ВН, ледь не згорів і просто диво надало йому можливість врятуватись від смерті чи як мінімум від тяжких опіків.

Таким чином, ОСОБА_1 як споживачу, згідно п. 6 ст. 21 Закону України «Про захист прав споживачів» реалізовано продукцію, а саме транспортний засіб Skoda Octavia Tour, яка виявилась небезпечною для життя та неналежної якості.

За таких умов, автомобіль Skoda Octavia Tour, державний номерний знак АІ XXXX ВН, який був придбаний 12 листопада 2007 року вже 10 січня 2008 року був знищений внаслідок пожежі, яка виникла з причин несправності цього автомобіля, яка не була пов’язана з порушенням Споживачем правил та норм, визначених в експлуатаційній документації на ДТЗ, та/або вимог цього Порядку, умов зберігання чи транспортування, або внаслідок дій третіх осіб.

Тобто, його власник ОСОБА_1 придбавши автомобіль, мав можливість експлуатувати його лише два місяці та проїхати всього декілька тисяч кілометрів, однак пожежа, яка виникла не з його вини і не з вини третіх осіб, а з причин несправності транспортного засобу, знищила автомобіль майже повність, внаслідок чого ОСОБА_1 не може взагалі використовувати його за призначенням.

 Вказаний вище транспортний засіб знаходиться на території Голосіївського ДАІ ГУ МВС України в м. Києві, які складали також відповідні документи пов’язані із пожежею автомобіля.  

Крім того позивачу, внаслідок знищення в пожежі транспортного засобу з вини відповідача було завдано моральну шкоду, яка полягає в порушенні права власності позивача, зокрема внаслідок знищення транспортного засобу позивача, у зв’язку з виникненням в ньому істотних недоліків, останній зазнав не мало переживань та страждань, зокрема ОСОБА_1 під час загорання та пожежі транспортного засобу ледь не згорів і просто диво надало йому можливість врятуватись від смерті чи як мінімум від тяжких опіків. Хвилювання та думки про те, як відновити позивачу свій транспортний засіб, тримали його у постійній нервовій та психологічній напрузі, що вплинуло на відносини в сім’ї та на роботі. Також, втративши можливість вільно користуватись своїм транспортним засобом змушений був витрачати значний час для пересування громадським транспортом на роботу та по робочих справах, в зв’язку з чим вимушений був змінити свій звичний робочий день, Вказані вище обставини, спричинили ряд негативних наслідків та моральні втрати і страждання для позивача.   

Враховуючі те, що суб’єктом відповідальності згідно ст. 22 ЦК України є відповідач, останній зобов’язаний відшкодувати позивачу моральну шкоду, яку позивач оцінює в розмірі 30 000 (тридцяти тисяч) грн.   

При таких обставинах, на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 109, 118, 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, ст. ст. 1, 8, 14 Закону України «Про захист прав споживачів», Правилами роздрібної торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами, затверджених Наказом Міністерства Економіки та з питань європейської інтеграції України від 31 липня 2002 року за № XXX, Порядком гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затвердженого Наказом Міністерства промислової політики України від 29 грудня 2004 року за № XX1, -

П Р О Ш У:

1. Зобов’язати Дочірнє підприємство « НАЗВА_1» замінити ОСОБА_1 транспортний засіб Skoda Octavia Tour 1.8/110kW з відповідною комплектацією зазначеною в специфікації, яка є додатком до Договору купівлі-продажу від 12 листопада 2007 року за ХХХХХХХ на такий самий транспортний засіб, тобто тієї ж марки, моделі та комплектації.

2. Стягнути із Дочірнього підприємства « НАЗВА_1» на користь ОСОБА_1 компенсацію за заподіяну йому моральну шкоду в розмірі 30 000 (тридцяти тисяч) грн.   

ДОДАТКИ:

1.      Копія позовної заяви – 1 примір.

2.      Копія Договору купівлі-продажу транспортного засобу Skoda Octavia Tour 1.8/110kW від 12 листопада 2007 року за № АТ-ЦК/ХХХХХ– 2 примір.

3.      Копія Довідки пожежного нагляду від 14 січня 2008 року за № X/81 – 2 примір.

4.      Копія Висновку спеціаліста № XХХХ/8358 по пожежі на автомобілі Skoda Octavia Tour 1.8/110kW, складеного 29 травня 2009 року – 2 примір.

5.      Копія Претензії Адвоката ЮФ «НАЗВА_3», Ковальчука Степана Миколайовича від 5 травня 2008 року  – 2 примір.

6.      Копія Угоди від 4 липня 2008 року – 2 примір.  

7.      Копія Відповіді на претензію Дочірнього підприємства « НАЗВА_1» від 16 червня 2009 року за № X6/06 – 2 примір.  

8.      Копія Довіреності на представництво і захист прав та інтересів позивача у судах – 2 примір.   

9.      Квитанція про сплату витрат на Інформаційно-технічне забезпечення розгляду цивільної справи у суді. 

«__» _________ 2009 року              

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                ______________                Ковальчук С.М.

                                                                         (підпис)  

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації