Претензія щодо погашення заборгованості за надні транспортні послуги по перевезенню вантажів згідно договору

 

№ ____________

від «___» _________ 2012 року

 

  Заявник:  Товариство з обмеженою відповідальністю

                                                                                   «НАЗВА_2», місце знаходження:

            АДРЕСА_1   

            Код за ЄДРПОУ: ХХХХХ            

            р/р ХХХХХХХХХХХХ

в ПАТ «НАЗВА_3» в м. Києві

                                                                                   МФО: ХХХХХХХХХ   

 

                                                                                  Товариству з обмеженою відповідальністю

                                                                                  «НАЗВА_4», місце знаходження: 

                                                                                  АДРЕСА_2

                                                                                  Код ЄДРПОУ: ХХХХХХХХХХ         


                                                                                  Сума претензії: 22 000 грн.

 

П Р Е Т Е Н З І Я

щодо погашення заборгованості за надані транспортні послуги по перевезенню вантажів згідно договору від 21 грудня 2011 року

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» - Перевізником, та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» - Замовником, 21 грудня 2011 року був укладений договір про надання транспортних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом (далі в тексті претензії – Договір перевезення).      

У відповідності до п. 1.1., 2.1. Договору перевезення, даний договір визначає порядок взаємин, що виникають між Сторонами при організації внутрішніх та міжнародних перевезень вантажу автомобільним транспортом. Конкретні умови перевезення обумовлюються в замолені на перевезення, що є невід’ємною частиною цього Договору.       

В зв’язку з цим, між сторонами договору 8 лютого 2012 року було узгоджено заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом, яка була підписана сторонами і на підставі якої перевізник взяв на себе зобов’язання надати послуги з перевезення вантажу  - металу, вагою 20200 кг., за маршрутом м. Нахтерштедт (Німетчина) – м. Київ (Україна), із узгодженим терміном доставки вантажу – 20 лютого 2012 року до місця розвантаження: м. Київ, вул. Xxxxxxxxxx, 26. Також, сторонами було досягнуто згоди щодо вартості транспортних послуг за перевезення вантажу, за вказаною вище заявкою, яка складає 18 869 грн. та підлягає оплаті в погоджений сторонами строк, який складає 7 банківських днів з моменту отримання оригіналів документів. 

Крім того, 9 лютого 2012 року між Замовником та Перевізником було узгоджено іншу заявку на перевезення вантажів автомобільним транспортом, яка була підписана сторонами, на підставі якої перевізник взяв на себе зобов’язання надати послуги з перевезення вантажу  - металу, вагою до 10 000 кг., за маршрутом м. Нахтерштедт (Німетчина) – м. Київ (Україна), із узгодженим терміном доставки вантажу – 16-17 лютого 2012 року до місця розвантаження: м. Київ, вул. Xxxxxxxxxx, 26. Також, сторонами було досягнуто згоди щодо вартості транспортних послуг за перевезення вантажу, за вказаною вище заявкою, яка складає 12 704 грн. та підлягає оплаті в погоджений сторонами строк, який складає 7 банківських днів з моменту отримання оригіналів документів. 

В зв’язку з цим, перевізник на підставі договору про надання транспортних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом від 21 грудня 2011 року та заявок від 8 лютого 2012 року і 9 лютого 2012 року, виконав належним чином покладені на нього зобов’язання щодо надання послуг з перевезення вантажів, здійснивши в строки та в порядку передбаченому договором та заявками доставку вантажів до пункту призначення та передання його вантажоодержувачу (уповноваженій особі), Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4».

Належними та допустимими доказами виконання Перевізником своїх зобов’язань свідчать товарно-транспортні накладні (ЦМР), а також Акт наданих послуг від 17 лютого 2012 року за № XXX, підписаний та погоджений сторонами, на підставі якого замовник підтвердив відсутність претензій по об’єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) пов’язаних з перевезенням вантажу (металу) за маршрутом м. Нахтерштедт (Німетчина) – м. Київ (Україна), вартість наданих Перевізником послуг з перевезення вантажів в сумі 12 704 грн., та Акт наданих послуг від 22 лютого 2012 року за № XXX, підписаний та погоджений сторонами, на підставі якого замовник підтвердив відсутність претензій по об’єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) пов’язаних з перевезенням вантажу (металу) за маршрутом м. Нахтерштедт (Німетчина) – м. Київ (Україна) та вартість наданих Перевізником послуг з перевезення вантажів в сумі 18 869 грн.  

Відповідно до ч.1 ст. 307 ЦК України, за договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов’язується доставити ввірений їй другою стороною (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу), а вантажовідправник зобов’язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

Як передбачено п. п. 4.2, 4.3. Договору перевезення, вартість транспортних послуг обумовлюється в разових замовленнях, що направляються перевізнику перед конкретним перевезенням. Оплата транспортних послуг здійснюється Замовником після виконання перевезення на підставі рахунку Перевізника, оформленого згідно діючим вимогам не пізніше 10-ти банківських днів з моменту отримання оригіналів ЦМР (ТТН), актів виконаних робіт, якщо інше не обумовлено в письмовій заявниці на перевезення.

Таким чином, враховуючи те, що в заявках на перевезення сторонами було досягнуто згоди щодо оплати за надання послуг з перевезення вантажів в строк протягом 7 банківських днів, з підстав передбачених п. 4.3. Договору перевезення, застосується саме цей строк для належного виконання замовником взятих на себе грошових зобов’язань щодо плати за перевезення вантажу.

У відповідності до ст. 526 ЦК України та ч.1 ст. 193 ГК України, господарське зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до закону та умов договору.

Також, як передбачено ч.1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлено строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк. 

Перевізник, на виконання вимог п. 4.3. Договору перевезення, надіслав рекомендованим листом із зворотнім повідомленням на адресу замовника рахунок на оплату від 22 лютого 2012 року за № XXX за надання послуг з перевезення вантажів в сумі 18 868 грн., а також оригінал товарно-транспортної накладної та Акту наданих послуг від 22 лютого 2012 року за № XXX, який був отриманий Замовником 27 лютого 2012 року, про що свідчить рекомендоване повідомлення.  

Крім того, перевізник надіслав рекомендованим листом із зворотнім повідомленням на адресу замовника рахунок на оплату від 17 лютого 2012 року за № XXX за надання послуг з перевезення вантажів в сумі 12 704 грн., а також оригінал товарно-транспортної накладної та Акту наданих послуг від 17 лютого 2012 року за № XXX, який був отриманий Замовником 20 лютого 2012 року, про що свідчить рекомендоване повідомлення.

 Таким чином, замовник протягом 7 банківських днів з моменту отримання, на підставі п. 4.3. Договору перевезення, вказаних вище документів (20 лютого та 27 лютого 2012 року відповідно), зобов’язаний був виконати покладене на нього Договором перевезення та заявками грошове зобов’язання щодо оплати за надання послуг з перевезення вантажів за заявкою від 8 лютого 2012 року та 9 лютого 2012 року, в розмірі та в строки, що було погоджено сторонами в Договорі та Заявках.

В свою чергу Замовник на підставі рахунку від 17 лютого 2012 року за № XXX сплатив на користь Перевізника 9 квітня 2012 лише грошову суму коштів як оплату за надання послуг з перевезення вантажу в розмірі 4 573 грн., а також здійснив оплату 20 квітня 2012 року по рахунку від 22 лютого 2012 року за надання послуг з перевезення вантажу суму коштів у розмірі 5 000 грн.

Таким чином, Замовник не виконав належним чином взяті на себе грошові зобов’язання щодо плати за надання послуг з перевезення вантажів, в строки та в порядку передбаченому п. п. 3.1.6., 4.2., 4.3. Договору на перевезення та заявок, які є невід’ємними частинами даного договору, внаслідок чого в Замовника виник борг, а саме: за заявкою від 8 лютого 2012 року (рахунок на проведення оплати від 22 лютого 2012 року за № XXX) – 13 869 грн., а за заявкою від 9 лютого 29012 року (рахунок на проведення оплати від 17 лютого 2012 року за № XXX) – 8 131 грн., а всього Замовник зобов’язаний сплатити на користь Перевізника грошову суму коштів як плату за надання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом, в розмірі 22 000 грн.

Крім того, внаслідок тривалого невиконання Замовником господарського зобов’язання щодо несплати коштів у вигляді плати за перевезення вантажу, Перевізник постійно зазнає збитків внаслідок порушення його прав та інтересів передбачених договором, а саме отримання вчасно та в повному обсязі оплату за перевезення, а тому Замовник зобов’язаний поновити права та інтереси Перевізника, погасивши заборгованість по оплаті за надані послуги, не чекаючи пред’явлення цієї претензії чи звернення з відповідним позовом до суду. 

Також, Перевізник звертає увагу Замовника на відповідальність у вигляді 10 % від суми фрахту та пені, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення, що встановлена п. 4.3. договору перевезення, за не виконання грошового зобов’язання, а саме в разі несвоєчасної оплати Замовником послуг Перевізника, та буде пред’явлена Перевізником у випаду не виконання вимог зазначених в цій претензії щодо оплати послуг.

Також, особливу увагу звертаємо на положення ч. 5 ст. 315 ГК України, якою передбачено, що для пред’явлення перевізником до вантажовідправників та вантажоодержувачів позовів, що випливають з перевезення, встановлюється шестимісячний строк.

При таких обставинах на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 222 Господарського кодексу України та ст. 6 Господарського процесуального кодексу України, -  

П Р О Ш У:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» провести розрахунки за надані Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» послуги з перевезення вантажу автомобільним транспортом, сплативши заборгованість в розмірі 22 000 грн. на користь останнього.   

2. Розглянути пред’явлену товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» претензію в місячний строк з дня її одержання та повідомити письмово останнього про результати її розгляду.

У разі залишення товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» пред’явленої претензії Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» без відповіді у встановлений строк для її розгляду або відхилення претензії повністю чи частково, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» змушене буде звернутись до господарського суду з вимогами, які викладені в цій претензії, а також додатково заявити вимоги про стягнення пені та штрафу у відповідності до п. 4.3. договору перевезення за не виконання грошового зобов’язання щодо оплати за надання послуг з перевезення вантажу.            

ДОДАТКИ:

(належним чином завірені копії наступних документів)

1.      Копія Договору про надання транспортних послуг від 21 грудня 2011 року;

2.      Копії товарно-транспортних накладних;

3.      Копія заявки на перевезення вантажів від 8 лютого 2012 року;

4.      Копія заявки на перевезення вантажів від 9 лютого 2012 року;

5.      Копія Акту про надання послуг від 22 лютого 2012 року за № XXX;

6.      Копія Акту про надання послуг від 17 лютого 2012 року за № XXX;

7.      Копія рахунку на оплату від 22 лютого 2012 року за № XXX;

8.      Копія рахунку на оплату від 17 лютого 2012 року за № XXX;

9.      Копії рекомендованих повідомлень про направлення документів. 

 

Директор ТОВ «НАЗВА_2»                               ______________                   ОСОБА_1     

                                                                       М.П.                       (підпис)

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації