Претензія щодо розірвання інвестиційного договору та повернення інвестиційного внеску сплаченого в рахунок інвестування будівництва обєкта інвестування

№ ____________

від «___» _________ 2007 року

 

Заявник:     Фізична особа – підприємець ОСОБА_1, місце

знаходження:  

              АДРЕСА_1

              Ідентифікаційний номер: ХХХХХХХ           

              тел.: 8 (067) ХХХ-62-32

              тел.: 8 (067) ХХХ-36-06

 

              Товариству з обмеженою відповідальністю

              «НАЗВА_2»,

місце знаходження: АДРЕСА_2

Бориспільський рай., с. М. Олександрівка,

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ХХХХХХ,

р/р ХХХХХХХХ в другій Київській філії

              ВАБанк, МФО ХХХХХ.      

 

П Р Е Т Е Н З І Я

щодо розірвання інвестиційного договору від 13 січня 2006 року за № X/2006/Б-н та повернення інвестиційного внеску сплаченого в рахунок інвестування будівництва об’єкта інвестування.  

Між Товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» - Забудовником, та Фізичною особою – підприємцем ОСОБА_2 - Інвестором, 13 січня 2006 року був укладений інвестиційний договір за № X/2006/Б-н.    

Як передбачено п. 1.1. вказаного вище інвестиційного договору, забудовник своїми силами і засобами, за рахунок коштів інвестора здійснює будівництво об’єкту і передає відповідно Інвестору обумовлене нежитлове приміщення (далі – об’єкт інвестування), збудоване Забудовником згідно проекту будівництва, з урахуванням комплексу робіт, передбачених технічними характеристиками нежитлових приміщень, а Інвестор забезпечує відповідне фінансування будівництва об’єкту інвестування та приймає його у свою власність відповідно до умов Договору.

У відповідності до п. п. 2.3., 3.1.1. інвестиційного договору, інвестор на власний розсуд обирає об’єкт інвестування, згідно з переліком приміщень, які є у наявності та може закріпити за собою визначене приміщення лише за умови, що він проінвестував не менше 30 (тридцяти) відсотків загальної площі об’єкту інвестування.                    

Таким чином, Інвестор на підставі п. 1.2. інвестиційного договору вибрав та закріпив за собою об’єкт, в який повинен був здійснити відповідне фінансування будівництва, а саме нежиле приміщення № X, яке знаходиться в м. Бориспіль, Київської області, по вул. Xxxxxxxxx, на першому поверсі третьої секції житлового будинку, площа якого складає 108,3 кв. м.

Вартість вимірної одиниці (1 кв. м.) площі об’єкту інвестування визначається на підставі реальної ринкової вартості об’єктів аналогічної якості та територіального розташування із врахуванням ступеню готовності об’єкту, вартості будівельних та інших супутніх робіт, виконання яких необхідно для будівництва об’єкту і затверджується загальними зборами учасників Забудовника (розпорядженням Директора), що зазначено в п. 2.5. інвестиційного договору.      

На момент укладання інвестиційного договору, поточна вартість вимірної одиниці (1 кв. м.) площі об’єкту інвестування, згідно п. 2.6. договору, була встановлена в розмірі 6 400 грн., з врахуванням податку на додану вартість. За таких умов, у відповідності до п. 2.7 інвестиційного договору, вартість об’єкту інвестування на момент укладання цього договору складає 693 120 грн., в тому числі податок на додану вартість.

Тому, на підставі п. п. 2.1., 5.2. інвестиційного договору, інвестор здійснює інвестування будівництва обумовленого цим договором нежитлового приміщення, по встановленій на момент інвестування вартості вимірної одиниці площі, шляхом внесення (перерахування) грошових коштів на розрахунковий рахунок Забудовника, який приймає ці кошти для подальшого будівництва.

Як передбачено п. 5.3. інвестиційного договору, інвестор здійснює інвестування першого внеску (30 і більше відсотків загальної площі об’єкту інвестування) протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту укладання цього договору, не враховуючи день укладання інвестиційного договору. При укладанні договору вартість вимірної одиниці загальної площі залишається незмінною протягом трьох банківських днів. Не враховуючи день укладання інвестиційного договору. Інвестування наступної не проінвестованої частки об’єкту відбувається на підставі додаткової угоди з визначенням поточної вартості вимірної одиниці – одного квадратного метра, яка діє на момент підписання додаткової угоди. Якщо протягом трьох банківських днів згідно додаткової угоди кошти не надійшли на вказаний рахунок, розрахунки здійснюються за вартістю, що діє на день зарахування коштів.

При таких обставинах, фізична особа – підприємець ОСОБА_2 внесла через АКІБ «НАЗВА_4» на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» суму першого інвестиційного внеску в розмірі 288 678 грн. в рахунок інвестування будівництва об’єкта інвестування, зазначеного в п. 1.2. інвестиційного договору, про що свідчить квитанція № X від 28 вересня 2006 року.

Пізніше, Інвестор сплатив на поточний рахунок Забудовника через АКІБ «НАЗВА_4» наступний інвестиційний внесок в розмірі 368 650 грн. з метою фінансування будівництва об’єкта інвестування, вказаного в п. 1.2. інвестиційного договору, про що свідчить квитанція № X від 30 листопада 2006 року установи банку через який здійснювались розрахунки за інвестиційним договором.

За таких умов, фізична особа – підприємець ОСОБА_2 внесла на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» грошові кошти в розмірі 657 328 грн. в рахунок будівництва об’єкта інвестування передбаченого інвестиційним договором.

На момент сплати інвестором вказаних вище інвестиційних внесків, вартість вимірної одиниці, тобто 1 кв. м., площі об’єкту інвестування не була змінена Забудовником в порядку передбаченому п. 2.5. інвестиційного договору, а тому Інвестор не сьогоднішній день не проінвестував будівництво об’єкта інвестування лише на суму коштів у розмірі 35 792 грн. із загальної вартості всього об’єкта інвестування, який складає 693 120 грн.

Таким чином, фізична особа – підприємець ОСОБА_2 належним чином та у відповідності до умов інвестиційного договору виконала свої зобов’язання щодо здійснення інвестування будівництва об’єкта інвестування сплативши грошову суму коштів, яка становить близько 95 % від повної вартості об’єкта інвестування, встановленої на момент здійснення Інвестором інвестування будівництва шляхом зарахування ним коштів на поточний рахунок Забудовника.       

В той час, Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» не виконало покладені на нього п. 1.2. інвестиційного договору зобов’язання як на Забудовника в частині введення будинку в експлуатацію у ІІІ кварталі 2007 року, внаслідок чого порушила право Інвестора на отримання об’єкта інвестування у власність в ІV кварталі 2007 року, як передбачено п. 1.2, 2.2, 3.1.2. інвестиційного договору.

Тим більше, з моменту інвестування першого внеску в будівництво об’єкту інвестування минуло більше року, однак будівництво секцій  багатоповерхових житлових будинків, які знаходяться в м. Бориспіль, Київської області, по вул. Xxxxxxxxx Шлях, 97, в якому знаходиться нежиле приміщення закріплене за Інвестором не будується, тобто будинки знаходяться на тому ж самому етапі будівництва, що і рік тому.

В зв’язку з вказаними вище обставинами, Забудовник не зможе в строк до закінчення ІV кварталі 2007 року здати будинок під заселення та передати об’єкт інвестування у власність Інвестору.

Крім того, на скільки відомо Інвестору, між забудовником та іншими особами постійно виникають судові спори з приводу фінансово-господарської діяльності Забудовника, зокрема щодо житлових будинків в одному із яких знаходиться нежиле приміщення Інвестора, а також щодо засобів будівництва та іншого майна, що фактично ставить за неможливе виконати Забудовником належним чином свої договірні зобов’язання за інвестиційним договором.

Тому, вказані вище зобов’язання Забудовника, при всіх сприятливих для нього обставинах, не зможуть бути виконані ним навіть і через один чи два роки. Це при тому, що Інвестор з кожним наступним місяцем в якому Забудовник не виконує своїх зобов’язань, потерпає збитків у фінансово-господарській сфері, оскільки враховуючи інфляційні процеси, які відбуваються в Україні, швидке зростання ринкової вартості 1 кв. м. нежилого приміщення, зокрема в м. Києві та Київській області, зменшення пропозицій на привабливі об’єкти нерухомості, Інвестор не має можливості, з вини Забудовника, отримати вчасно нежиле приміщення як об’єкт інвестування або ж використати кошти, сплачені як інвестиційний внесок, на придбання іншого приміщення чи для будівництва будівлі на окремій земельній ділянці.                  

 
   

 

 

При таких обставинах, на підставі вищевикладеного Інвестор пропонує Забудовнику укласти додаткову угоду про дострокове розірвання інвестиційного договору від 13 січня 2006 року за № X/2006/Б-н, за спільною згодою та  повернути в місячний термін (протягом 30 (тридцяти) днів) Інвестору сплачену ним грошову суму коштів у розмірі 657 328 грн. у повному обсязі, без сплати жодних винагород, передбачених п. 3.1.3. вказаного договору, враховуючи ті обставини, що Забудовник не виконав покладені на нього зобов’язання, передбачені договором щодо введення в експлуатацію об’єкта інвестування у ІІІ кварталі 2007 року та фактично ставить за не можливе ввести його в експлуатацію та передати нежиле приміщення у власність Інвестора в ІV кварталі 2007 року.   

Крім того, звертаю увагу Забудовника на те, що у випадку повернення вказаної вище грошової суми коштів як інвестиційного внеску в будівництво об’єкта інвестування, Інвестор не матиме жодних майнових чи будь-яких інших немайнових вимог до Забудовника в межах укладеного інвестиційного договору та стосовно недобудованого нежилого приміщення, в який інвестувались кошти для його будівництва.

 
   

У разі залишення товариством з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» пред’явленої претензії фізичною особою – підприємцем ОСОБА_2 без відповіді у встановлений строк для її розгляду (місячний строк) або відхилення претензії повністю чи частково, Інвестор змушений буде звернутись до господарського суду з вимогами про розірвання на підставі ст. 651 ЦК України інвестиційного договору внаслідок істотного порушення умов цього договору Забудовником, стягнення збитків у вигляді сплаченого інвестиційного внеску в розмірі 657 328 грн. та відшкодування інших збитків заподіяних внаслідок не виконання договірних зобов’язань Забудовником.            

Однак, Інвестор сподівається, що спір який виник між сторонами, можливо вирішити шляхом проведення конструктивних переговорів та знаходження остаточного компромісу в цьому питанні, який би міг задовольнити інтереси як Інвестора так і Забудовника.     

ДОДАТКИ:

1.      Копія Квитанції АКІБ «НАЗВА_4» за № X від 28 вересня 2006 року, про сплату інвестиційного внеску за нежиле приміщення, згідно інвестиційного договору від 13 січня 2006 року за № X/2006/Б-н, в розмірі 288 678 грн.;

2.      Копія Квитанції АКІБ «НАЗВА_4» за № X від 30 листопада 2006 року, про сплату інвестиційного внеску за нежиле приміщення, згідно інвестиційного договору від 13 січня 2006 року за № X/2006/Б-н, в розмірі 368 650 грн.;

3.      Копія Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця ОСОБА_2;     

 

Фізична особа – підприємець                 ______________                           ОСОБА_1          

           (підпис) 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації