Протокол про створення представництва як відокремленого підрозділу Товариства з обмеженою відповідальністю та завтердження положення про представництво

ПРОТОКОЛ № 

Загальних Зборів Засновників Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія «НАЗВА_4»

Місто Київ                                                                                                                                         «__» квітня 2011 року

ПРИСУТНІ НА ЗБОРАХ: 

  1. ОСОБА_2 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_4», який володіє 60 % статутного фонду Товариства;
  2. ОСОБА_3 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_4», який володіє 40 % статутного фонду Товариства;

Голова Зборів Учасників – ОСОБА_2

Секретар Зборів Учасників – ОСОБА_3

На Загальних Зборах присутні учасники Товариства, що володіють у сукупності 100% голосів, а тому збори є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  1. Обговорення питання щодо створення Представництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» як відокремленого підрозділу у місті Запоріжжя та визначення місця його знаходження. 
  2. Обговорення питання щодо затвердження Положення про Представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» як відокремленого підрозділу у місті Запоріжжя.
  3. Обговорення питання щодо призначення Директора Представництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» у місті Запоріжжя та надання йому повноважень на вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства, в тому числі підписувати договори. 

По пункту 1:

Слухали ОСОБА_2, який доповів про необхідність створення Представництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» як відокремленого підрозділу у місті Запоріжжя, у зв’язку з територіальним розширенням сфери діяльності Товариства, яка не суперечить чинному законодавству України. ОСОБА_2 повідомив про те, що відокремлений підрозділ буде знаходитись в приміщенні за адресою: _______________________________________, яке орендує Товариство на підставі укладеного договору від «__» _______________ 2007 року.             

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                     “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Пропозицію ОСОБА_2 – задовольнити.

Створити Представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» як відокремленого підрозділу у місті Запоріжжя.

Визначити місце знаходження Представництва Товариства за адресою: _______________________________  

По пункту 2:

ОСОБА_2 подав на затвердження загальним зборам Товариства проект Положення про Представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» як відокремленого підрозділу у місті Запоріжжя, яке визначає його найменування, місцезнаходження, мету і предмет діяльності, компетенцію органів управління, порядок здійснення діяльності, порядок реєстрації та припинення діяльності.      

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                     “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Затвердити Положення про Представництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» у місті Запоріжжя.    

По пункту 3:

Слухали ОСОБА_3 , який доповів про необхідність призначення Директора Представництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» у місті Запоріжжя з метою керування та управління поточною діяльністю Представництва. Загальним зборам доповідач запропонував кандидата на заміщення посади Директора Представництва, ОСОБА_11. Також, ОСОБА_3 запропонував, у разі обрання Директора Представництва, надати йому повноваження на вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства, в тому числі підписувати договори, а також видати на його ім’я Довіреність, якою будуть надані вичерпний перелік прав Директору Представництва для вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства.              

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                     “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Пропозицію ОСОБА_3 – задовольнити.

Призначити Директором Представництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «НАЗВА_6» у місті Запоріжжя – ОСОБА_11.

Надати повноваження ОСОБА_11 на вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства, в тому числі підписувати договори, а також видати на його ім’я Довіреність, якою будуть надані вичерпний перелік прав Директору Представництва для вчинення юридичних дій від імені та в інтересах Товариства.              

 

Голова Зборів Учасників,

ОСОБА_2, 

який є учасником ТОВ «Компанія «НАЗВА_4»   _______________________

                                                                                                                      (підпис)

Секретар Зборів Учасників

ОСОБА_3,

який є учасником ТОВ «Компанія «НАЗВА_4»   _______________________     

                                                                                                            (підпис)

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації