Протокол Товариства з обмеженою відповідальністю про надання згоди (дозволу) на відчуження частки учасника

ПРОТОКОЛ №___

Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_1»

Місто Київ

„__” грудня 2009 року

ПРИСУТНІ НА ЗБОРАХ:

  1. ОСОБА_2 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 50 % статутного фонду Товариства;
  2. ОСОБА_3 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 50 % статутного фонду Товариства;

Голова Зборів Учасників – ОСОБА_2

Секретар Зборів Учасників – ОСОБА_3

На Загальних Зборах присутні учасники Товариства, що володіють у сукупності 100% голосів, а тому збори є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обговорювання питання щодо надання згоди учаснику ОСОБА_2 на відчуження частини своєї частки в статутному фонді цього товариства, шляхом укладання договорів купівлі-продажу частини частки по її номінальній вартості, на користь третьої особи ОСОБА_6, який не є учасником товариства, про що до Зборів Учасників надійшла відповідна заява від ОСОБА_7.       
  2. Обговорювання питання щодо надання згоди учаснику ОСОБА_3 на відчуження своєї частини частки в статутному фонді цього товариства, шляхом укладання договорів купівлі-продажу частини частки по її номінальній вартості, на користь третьої особи ОСОБА_8, про що до Зборів Учасників надійшла відповідна заява від ОСОБА_3.         

По пункту 1:

Слухали ОСОБА_7, який доповів про те, що має намір відчужити 1/2 частину своєї частки в статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», яка становить його 50 % і складає грошову суму коштів у розмірі 24 062 (двадцять чотири тисячі шістдесят дві) грн. 50 коп., шляхом укладання договору купівлі-продажу. Вказану частку вона запропонував до продажу за її номінальною вартістю, тобто за 12 031 (дванадцять тисяч тридцять одну) грн. 25 коп., третій особі, яка не є учасником товариства ОСОБА_6, який погодився придбати її за вказаною вище ціною. Крім того, за вказаною вище ціною, ОСОБА_7 пропонував до продажу 1/2 частину своєї частки іншому учаснику, однак останній відмовився її придбати. Тому в поданій до Зборів Учасників заяві, учасник ОСОБА_7, просить надати згоду на відчуження 1/2 частини своєї частки на користь третьої особи, який не є учасником товариства ОСОБА_6.

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                     “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити заяву ОСОБА_7. Надати йому згоду на відчуження 1/2 частини своєї частки в статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», шляхом укладання договору купівлі-продажу вказаної вище частини частки по її номінальній вартості з третьою особою, яка не є учасником ОСОБА_10 Володимировичем.      

По пункту 2:

Слухали ОСОБА_3, який просив задовольнити його заяву, яка була подана Зборам Учасників щодо надання згоди на відчуження 1/2 частини його частки в статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», яка становить 24 062 (двадцять чотири тисячі шістдесят дві) грн. 50 коп. і складає 50 % статутного фонду цього Товариства, на користь ОСОБА_8, який не є учасником товариства. ОСОБА_3 та ОСОБА_8 мають намір укласти договір купівлі-продажу 1/2 частини частки в статутному фонді по ціні її номінальної вартості, а саме за 12 031 (дванадцять тисяч тридцять одну) грн. 25 коп.

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                     “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити заяву ОСОБА_3 та надати йому згоду на відчуження 1/2 частини своєї частки в статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», шляхом укладання договору купівлі-продажу вказаної вище частини частки по її номінальній вартості з ОСОБА_8.      

 

Голова Зборів Учасників,

ОСОБА_2,  

яка є учасником ТОВ «НАЗВА_1»                              _______________________

                                                                                                                      (підпис)

Секретар Зборів Учасників,

ОСОБА_3,

який є учасником ТОВ «НАЗВА_1»                                        _______________________     

                                                                                                            (підпис)

 

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації