Протокол Товариства з обмеженою відповідальністю про надання згоди на відчуження нежилого приміщення

ПРОТОКОЛ

Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_1»

Місто Київ

„__”__________ 2010 року

ПРИСУТНІ НА ЗБОРАХ:

  1. ОСОБА_2 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 100 % статутного фонду Товариства та є його єдиним учасником, від імені та в інтересах якої виступає на загальних зборах ОСОБА_3, яка діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності від 12 жовтня 2007 року.    
  2. ОСОБА_4 – директор Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який не є учасником цього товариства та має лише право дорадчого голосу.    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обговорювання питання щодо відчуження нежитлового приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxx 20/18, та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» на підставі договору купівлі-продажу нежилого приміщення, орендованого ТОВ «НАЗВА_1» від 23 вересня 2002 року за № XX/п, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_5, та реєстраційного посвідчення Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна за № XXXXXX від 17 жовтня 2002 року, в зв’язку з господарсько-економічною необхідністю та доцільністю для Товариства.   

По пункту 1:

Слухали ОСОБА_3, яка доповідала про те, що вона дії від імені та в інтересах ОСОБА_2 на підставі довіреності, посвідченої нотаріально, від 12 жовтня 2007 року, виданої останньою на її ім’я, а тому виконує волю та рішення ОСОБА_2. А отже, ОСОБА_2 вирішила відчужити на користь ОСОБА_4, шляхом укладання договору купівлі-продажу, нежиле приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxx 20/18, та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» на підставі договору купівлі-продажу нежилого приміщення, орендованого ТОВ «НАЗВА_1» від 23 вересня 2002 року за № XX/п, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_5, та реєстраційного посвідчення Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна за № XXXXXX від 17 жовтня 2002 року.

Рішення, ОСОБА_2 мотивоване нагальною необхідністю фінансового оздоровлення Товариства з обмеженою  відповідальністю «НАЗВА_1», оскільки підприємство не спроможне утримувати вказане приміщення, а тому доцільність його продажу на користь ОСОБА_4 вважає обґрунтованим. З цих причин, я як довірена особа ОСОБА_2 ставлю на голосування питання щодо відчуження вказаного вище нежилого приміщення.             

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                     “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Відчужити нежиле приміщення, яке знаходиться в м. Києві, по вул. Xxxxxxxxxx 20/18, та належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» на підставі договору купівлі-продажу нежилого приміщення, орендованого ТОВ «НАЗВА_1» від 23 вересня 2002 року за № XX/п, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_5, та реєстраційного посвідчення Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна за № XXXXXX від 17 жовтня 2002 року, - на користь ОСОБА_4.         

 

Представник, учасника ТОВ «НАЗВА_1»

ОСОБА_4,

яка дії на підставі довіреності, 

ОСОБА_3                                    _______________________

                                                                                                                        (підпис)

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації