Протокол Товариства з обмеженою відповідальністю про перерозподіл часток товариства та викладення установчих документів у новій редакції

ПРОТОКОЛ №___

Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_1»

Місто Київ

„__”__________ 2009 року

ПРИСУТНІ НА ЗБОРАХ:

  1. ОСОБА_2 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 80 % статутного фонду Товариства;
  2. ОСОБА_3 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 10 % статутного фонду Товариства;
  3. ОСОБА_4 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 10 % статутного фонду Товариства;

Голова Зборів Учасників – ОСОБА_4

Секретар Зборів Учасників – ОСОБА_3

На Загальних Зборах присутні учасники Товариства, що володіють у сукупності 100% голосів, а тому збори є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обговорювання питання щодо перерозподілу часток в статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», в зв’язку із відчуженням учасниками, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 своїх часток на користь іншого учасника ОСОБА_4, на підставі укладених між ними договорів купівлі-продажу часток у статутному фонді товариства.
  2. Обговорення питання щодо внесення змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» у зв’язку зі зміною найменування товариства з «НАЗВА_1» на «НАЗВА_3», змінивши в найменуванні останні три літери (абревіатуру) «…ltd» на «… лтд».
  3. Обговорення питання щодо внесення змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» у зв’язку із зміною складу учасників, внаслідок відчуження на підставі договорів купівлі-продажу часток в статутному фонді вказаного товариства учасниками, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на користь іншого учасника ОСОБА_4.
  4. Обговорення питання щодо викладення установчих документів у новій редакції в зв’язку зі зміною складу учасників та найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», передбачених п. п. 1, 2 Порядку денного, виклавши Статут цього товариства у новій редакції.

По пункту 1:

Слухали учасника ОСОБА_2, яка доповідала про те, що між нею та іншим учасником ОСОБА_4 «__» серпня 2006 року був укладений договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», на підставі якого вона передала у власність свою частку, яка становить 80 % статутного фонду Товариства, що складає грошову суму коштів у розмірі 122 530 (сто двадцять дві тисячі п’ятсот тридцять) гривень, за цією ж ціною, тобто по її номінальній вартості. В зв’язку з цим, просить вважати її такою, що вибула з Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», оскільки всі майнові та не майнові права і обов’язки перейшли до іншого учасника, ОСОБА_4. 

Слухали учасника, ОСОБА_3, який доповів про те, що його частка в статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», яка становить 15 316 (п'ятнадцять тисяч триста шістнадцять) гривень і складає його 10 %, була відчужена на користь іншого учасника ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» від «__» серпня 2006 року, а тому просить прийняти Зборами Учасників рішення, яким вважати його таким, що вибув з даного товариства.                

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                     “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вважати такими, що вибули з Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» в зв’язку з укладанням ними договорів купівлі-продажу часток в статутному фонді Товариства, внаслідок чого інший учасник ОСОБА_4 володіє часткою, яка становить 100 (сто) % статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» і складає 153 162 (сто п’ятдесят три тисячі сто шістдесят дві) гривні, внаслідок чого ОСОБА_4 стає єдиним учасником Товариства.   

По пункту 2:

Слухали ОСОБА_4, яка пояснила Зборам Учасників про необхідність внесення змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», а саме до Статуту товариства, в частині зміни його найменування з «НАЗВА_1» на «НАЗВА_3», змінивши при цьому в найменуванні останні три літери (абревіатуру) «…ltd» на «… лтд», оскільки чинним законодавством України заборонено використовувати латинські букви в найменуванні юридичних осіб.

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                     “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити пропозицію ОСОБА_4 щодо внесення змін до установчих документів товариства, а саме його Статуту, щодо найменування Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», змінивши «НАЗВА_1» на «НАЗВА_3», а саме останні три літери (абревіатуру) «…ltd» на «… лтд».

По пункту 3:

Слухали ОСОБА_4, яка доповіла про необхідність внесення змін до установчих документів, а саме до Статуту товариства, в зв’язку із відступленням іншими учасниками своїх часток в статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» на її користь, на підставі договорів купівлі-продажу, внаслідок чого вона володіє часткою, яка становить 100 (сто) % статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» і складає 153 162 (сто п’ятдесят три тисячі сто шістдесят дві) гривні.        

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                      “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити пропозицію ОСОБА_4 щодо внесення змін до установчих документів товариства, а саме до його Статуту, в зв’язку із відчуженням ОСОБА_2 та ОСОБА_3 своїх часток в Статутному фонді Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» на користь ОСОБА_4, яка володіє після цього 100 (сто) % статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», що складає 153 162 (сто п’ятдесят три тисячі сто шістдесят дві) гривні.        

По пункту 4:

Слухали ОСОБА_4, яка доповіла про необхідність викласти  установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» у новій редакції, в зв’язку зі зміною складу учасників товариства та його найменування, внаслідок чого необхідно також додатково здійснити перерозподіл повноважень між вищим органом управління Товариством і його виконавчим органом та інших змін, які стосуються організації діяльності товариства. Для цього ОСОБА_4 пропонує викласти Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» в новій редакції, врахувавши всі вищезазначені нею зміни та наданий нею проект Статуту Товариства. 

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити пропозицію ОСОБА_4 та викласти установчий документ Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» - Статут, в новій редакції, затвердивши запропонований нею проект Статуту Товариства (нова редакція) та уповноважити ОСОБА_8 на вчинення дій по державній реєстрації змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».           

 

Голова Зборів Учасників,

ОСОБА_4,  

яка є учасником ТОВ «НАЗВА_1»                              _______________________

                                                                                                                      (підпис)

Секретар Зборів Учасників,

ОСОБА_3,

який є учасником ТОВ «НАЗВА_1»                                        _______________________     

                                                                                                            (підпис)

Учасник ТОВ «НАЗВА_1»

           ОСОБА_2                                     _______________________

                                                                                                                        (підпис)

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації