Протокол Товариства з обмеженою відповідальністю про збільшення статутного каіпталу

ПРОТОКОЛ №___

Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_1»

Місто Київ

„__” грудня 2009 року

ПРИСУТНІ НА ЗБОРАХ:

 1. ОСОБА_2 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє ___ % статутного капіталу Товариства;
 2. ОСОБА_3 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє ___ % статутного капіталу Товариства;
 3. ОСОБА_4 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє ___ % статутного капіталу Товариства;
 4. ОСОБА_3 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє ___ % статутного капіталу Товариства;

Голова Зборів Учасників – ОСОБА_3

Секретар Зборів Учасників –ОСОБА_2

На Загальних Зборах присутні учасники Товариства, що володіють у сукупності 100% голосів, а тому збори є правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Обговорення питання про збільшення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_3» за рахунок додаткових вкладів їх учасників, а саме вкладів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_7.
 2. Обговорення питання щодо викладення установчих документів у новій редакції в зв’язку зі збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових  вкладів їх учасників, виклавши Статут цього Товариства у новій редакції

По пункту 1:

Слухали ОСОБА_2, який доповів про те, що до Зборів Учасників надійшли заяви про те, що кожен із учасників, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 виявили бажання внести додаткові вклади до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» в рахунок своїх часток. 

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                     “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити пропозицію ОСОБА_2 щодо внесення учасниками Товариства, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_7, додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» в таких розмірах: 

 1. ОСОБА_2 вносить додатковий вклад до статутного капіталу в рахунок своєї частки у грошовій формі в розмірі __________________ грн.
 2. ОСОБА_3 вносить додатковий вклад до статутного капіталу в рахунок своєї частки у грошовій формі в розмірі __________________ грн.
 3. ОСОБА_4 вносить додатковий вклад до статутного капіталу в рахунок своєї частки у грошовій формі в розмірі __________________ грн.
 4. ОСОБА_7 вносить додатковий вклад до статутного капіталу в рахунок своєї частки у грошовій формі в розмірі __________________ грн.

Внаслідок внесення учасниками Товариства з обмеженою відповідальності «НАЗВА_1» додаткових вкладів до статутного капіталу Товариства, частки кожного учасника збільшились і становлять:

 1. Частка ОСОБА_2 в статутному капіталі Товариства становить __________________________ грн. і складає ____ % від статутного капіталу. 
 2. Частка ОСОБА_3 в статутному капіталі Товариства становить __________________________ грн. і складає ____ % від статутного капіталу
 3. Частка ОСОБА_4 в статутному капіталі Товариства становить __________________________ грн. і складає ____ % від статутного капіталу
 4. Частка ОСОБА_7 в статутному капіталі Товариства становить _______________________ грн. і складає ____ % від статутного капіталу      

По пункту 2:

Слухали ОСОБА_3, який доповів про необхідність викласти  установчі документи Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» у новій редакції, у зв’язку з внесення додаткових вкладів учасниками Товариства. Для цього ОСОБА_3 пропонує викласти Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» у новій редакції, врахувавши всі вищезазначені зміни та наданий ним проект Статуту Товариства. 

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                      “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити пропозицію ОСОБА_3 та викласти установчий документ Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» - Статут, в новій редакції, затвердивши запропонований ним проект Статуту Товариства (нова редакція) та уповноважити ОСОБА_14 на вчинення дій по державній реєстрації змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».           

 

Голова Зборів Учасників,

ОСОБА_3, 

яка є учасником ТОВ «НАЗВА_1»                                                              _______________________

                                                                                                                      (підпис)

Секретар Зборів Учасників,

ОСОБА_2,

який є учасником ТОВ «НАЗВА_1»                                        _______________________     

                                                                                                            (підпис)

Учасник ТОВ «НАЗВА_1»

           ОСОБА_4                                                                                     _______________________

                                                                                                                        (підпис)

Учасник ТОВ «НАЗВА_1»

           ОСОБА_7                                                                                        _______________________

                                                                                                                        (підпис)

 

Average: 5 (3 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації