Протокол Товариства з обмеженою відповідальністю про зміну назви виконавчого органу товариства та призначення директора

ПРОТОКОЛ

Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю

«НАЗВА_1»

Місто Київ

„__”__________ 2008 року

ПРИСУТНІ НА ЗБОРАХ:

1.ОСОБА_2 - учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який володіє 100 % статутного фонду Товариства та є його єдиним учасником, від імені та в інтересах якої виступає на загальних зборах ОСОБА_3, яка діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності від 12 жовтня 2007 року.    

2.ОСОБА_4 – директор Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», який не є учасником цього товариства та має лише право дорадчого голосу.    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обговорення питання щодо змін до назви виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» з «Директора» на «Генеральний директор» у зв’язку із зміною організаційної структури підприємства та підвищення ролі керівного органу в організації ефективної діяльності по управлінню юридичною особою.
  2. У випадку прийняття позитивного рішення по п.1 цього Протоколу, обговорити питання щодо внесення змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» у зв’язку із зміною назви виконавчого органу Товариства з «Директора» на «Генеральний директор». 
  3. У випадку прийняття позитивного рішення по п.1 цього Протоколу, обговорити питання щодо призначення на посаду Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», з числа запропонованих учасником Товариства, ОСОБА_4, яка до цього часу займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1».         

По пункту 1:

Слухали ОСОБА_3, яка доповідала про те, що вона дії від імені та в інтересах ОСОБА_2 на підставі довіреності, посвідченої нотаріально, від 12 жовтня 2007 року, виданої останньою на її ім’я, а тому виконує волю та рішення ОСОБА_2. А отже, ОСОБА_3 вважає, що необхідно змінити назву виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» з «Директора» на «Генеральний директор» у зв’язку із зміною організаційної структури підприємства та підвищення ролі керівного органу в організації ефективної діяльності по управлінню юридичною особою.

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                     “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Змінити назву виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» з «Директора» на «Генеральний директор».

По пункту 2:

Слухали ОСОБА_3, яка доповідала про те, що вона дії від імені та в інтересах ОСОБА_2 на підставі довіреності, посвідченої нотаріально, від 12 жовтня 2007 року, виданої останньою на її ім’я, а тому виконує волю та рішення ОСОБА_2. А отже, ОСОБА_3 вказала на те, що оскільки по п.1 Порядку денного було прийнято позитивне рішення, необхідно внести зміни до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1», а саме до Статуту Товариства, в частині змінити назви виконавчого органу Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» з «Директора» на «Генеральний директор». 

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                     “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили:

1. Внести зміни до п. 8.2. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» виклавши його в наступній редакції:

8.2. Виконавчим органом Товариства, який керує поточною діяльністю є «Генеральний Директор» Товариства.   

2. В тексті Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» слово «Директор» вважати заміненим словом «Генеральний Директор». 

По пункту 1:

Слухали ОСОБА_3, яка доповідала про те, що вона дії від імені та в інтересах ОСОБА_2 на підставі довіреності, посвідченої нотаріально, від 12 жовтня 2007 року, виданої останньою на її ім’я, а тому виконує волю та рішення ОСОБА_2. А отже, ОСОБА_3 запропонувала призначити на посаду Генерального Директора Товариства з обмеженою відповідністю «НАЗВА_1», ОСОБА_4, яка до цього часу займала посаду Директора Товариства та проявила себе як чесний, сумлінний та відповідальний керівник здатний організувати колектив та ефективно налаштувати роботу підприємства.   

Інших пропозицій щодо кандидатів на заміщення посади Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» від присутніх на Зборах Учасників не надійшло.

Інших пропозицій, зауважень та застережень не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                      “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Призначити ОСОБА_4 на посаду Генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1»  та уповноважити ОСОБА_3 видати Наказ про призначення на роботу ОСОБА_4.    

Доручити Генеральному Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» здійснювати повноваження та обов’язки Генерального директора Товариства без довіреності, а також вирішувати всі питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльності Товариства (право розпорядчого (першого) підпису), в тому числі підписувати від імені Товариства договори та будь-які інші документи, які стосуються діяльності та інтересів Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, закладах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, та вчиняти будь-які інші дії в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_1» передбачених Законами, іншими нормативними актами України та Статутом Товариства.       

 

Представник, учасника ТОВ «НАЗВА_1»   

ОСОБА_9,

яка дії на підставі довіреності, 

ОСОБА_3                                    _______________________

                                                                                                                        (підпис)

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації