Протокол Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та положення про дисципліну на підприємстві

ПРОТОКОЛ №___

Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю

«ХХХХХХХХХ»

Місто Київ

„__”__________ 2008 року

ПРИСУТНІ:

  1. РРРРРРРРРРРРРРР - учасник ТОВ «ХХХХХХХХХ», яка є власником частки в розмірі 100 % статутного капіталу цього Товариства;
  2. ККККККККККККК – заступник Директора ТОВ «ХХХХХХХХХ», який не є учасником цього Товариства та не володіє часткою статутного капіталу.  

Збори правомочні приймати рішення з питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обговорювання питання щодо встановлення правил внутрішнього трудового розпорядку на Товаристві з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХ» та відповідальності працівників за порушення трудової дисципліни.
  2. Про затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХ».
  3. Про затвердження Положення про дисципліну працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХ». 

По пункту 1:

Слухали РРРРРРРРРР, яка доповідала про необхідність розроблення єдиних правил внутрішнього трудового розпорядку на Товаристві з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХ» та відповідальності працівників за порушення дисципліни в товаристві, з метою підвищення якості та продуктивності праці.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                     “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Задовольнити пропозицію РРРРРРРРР щодо встановлення єдиних правил внутрішнього трудового розпорядку на Товаристві з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХ» та відповідальності за порушення дисципліни працівниками товариства.  

По пункту 2:

Слухали РРРРРРРРРР, яка ознайомила із проектом Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХ» та висунула пропозицію про його затвердження.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                      “проти” - “немає“.

                       “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХ».

По пункту 3:

Слухали РРРРРРРРРР, яка ознайомила із проектом Положення про дисципліну працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХ» та висунула пропозицію про його затвердження.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували:   “за” - одноголосно.

                      “проти” - “немає“.

                      “утримались” - “немає“.

Рішення прийняте.

Ухвалили: Затвердити Положення про дисципліну працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХХХХХХХ». 

 

Учасник ТОВ «ХХХХХХХХХ»

РРРРРРРРРР                                                                                   ___________________

                                                                                                            (підпис)

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації