Протокол Зборів зкасновників (учасників) про створення товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Протокол (Рішення) №1

 Загальних Зборів Засновника товариства з обмеженою відповідальністю

«____________________________»

м. Київ                                                                                                                                               20 грудня 2010 року

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ НА ЗБОРАХ: 

1. ХХХХХХХХХХХХХХХХХ – засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ»;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про створення та діяльність товариства з обмеженою відповідальністю і затвердження його назви.

2.Про затвердження Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю.

3.Про визначення розміру Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю.

4.Про визначення розміру та форми часток Засновника в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю і строки їх внесення.

5.Про призначення Директора Товариства з обмеженою відповідальністю.

6. Про надання Директору повноважень, необхідних для  реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю.

В И Р І Ш И В: 

1. Створити Товариство з обмеженою відповідальністю з найменуванням: «ХХХ»  

2. Затвердити Статут Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «ХХХ».

3. З метою забезпечення господарської та іншої діяльності підприємства створити Статутний капітал Товариства в розмірі 0000000 гривень. Вклад засновника вноситься у вигляді грошових коштів у національній грошовій одиниці – гривні.

4. Визначити розмір та форми вкладу Засновника в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «ХХХ».

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ в рахунок своєї частки вносить грошовий вклад у розмірі 000000000 гривень, що становить 100 % Статутного капіталу Товариства.

До моменту державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю Засновник вносить не менше 50 % від розміру свого вкладу, решту несплаченої суми - протягом року діяльності Товариства з моменту державної реєстрації.

5. Директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ» обрати ХХХХХХХХХХХХХХХ.

6. Доручити Директору Товариства з обмеженою відповідальністю «ХХХ» здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією Товариства в органах влади і управління з наданням йому всіх необхідних для цього повноважень (з правом передоручення іншим особам), а також надати право без довіреності вирішувати всі питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльності Товариства (право розпорядчого (першого) підпису), в тому числі оформляти від імені Товариства кредити, підписувати договори, представляти інтереси Товариства у всіх органах державної влади та органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах, закладах, організаціях незалежно від форми власності та підпорядкування, та вчиняти будь-які інші дії в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Технологіка» передбачених Законами та іншими нормативними актами України.       

ПІДПИС ЗАСНОВНИКА:

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХ                                                                                    ___________

                                                                                                                                           (підпис) 

Average: 4.7 (7 голосів)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації