Юридичний висновок щодо порядку створення та державної реєстрації представництва як відокремленого підрозділу товариства з обмеженою відповідальністю

ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК

№ 3/04-07

 

         Виконавець: Ковальчук Степан Миколайович 

«Стосовно порядку створення та державної реєстрації такого відокремленого підрозділу товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Писанка - тур» як представництво»

Цей висновок підготовлений з наступних питань:

1.      Який порядок державної реєстрації представництва як відокремленого підрозділу товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Писанка-Тур» та які необхідно для цього подати документи, а також документи для її фінансово-господарської діяльності ?

         При підготовці висновку були використані наступні нормативно-правові акти:

1.      Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року ;

2.      Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року;

3.      Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року.

4.      Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» від 9 червня 2004 року 

______________________________

Як передбачено ч.5 ст. 55 ГК України, суб’єкти господарювання мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.   

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» надано визначення такому терміну як відокремлений підрозділ юридичної особи, яким передбачено, що це представництво, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи;

У відповідності до ч.4 ст. 64 ГК України, підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством. Підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

Також ст. 95 ЦК України передбачено, що представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням  та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

Крім того, згідно ч.2 ст. 58 ГК України, відкриття суб’єктом господарювання представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації. Відомості про відокремлені підрозділи (представництва) суб’єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом.

Дещо подібна за змістом норма міститься в ч.4 с. 89 ЦК України, якою передбачено, що до єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом.

Тим більше, як передбачено ч. 4 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають державній реєстрації.

Також, в ч.5 ст. 95 ЦК України зазначено, що відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

За таких умов, у відповідності до ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про відокремлені підрозділи (представництво) юридичної особи:

ідентифікаційний код юридичної особи;

ідентифікаційний код філії, представництва;

повне найменування відокремленого підрозділу;

місцезнаходження відокремленого підрозділу;

види  діяльності  відокремленого  підрозділу; 

прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у тому числі підписувати договори, їх ідентифікаційні номери платників  податків;   

дату постановки на облік та зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування;

дату та номер запису про включення відомостей до Єдиного державного реєстру, дату та номери запису про внесення змін до

нього; 

місце проведення запису про включення відомостей до Єдиного

державного  реєстру; 

місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи;

прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про включення відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, внесла запис про зміни до відомостей про відокремлений підрозділ або запис про закриття  відокремленого  підрозділу  юридичної  особи.    

Виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов’язані подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи заповнену реєстраційну картку про створення відокремленого підрозділу та рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу.

Державний реєстратор за відсутності підстав, які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», для залишення документів без розгляду зобов’язаний протягом двох робочих днів з дати надходження цих документів долучити їх до реєстраційної справи даної юридичної особи, внести відповідний запис до Єдиного державного реєстру та в той же день передати відповідні відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування за місцезнаходженням юридичної особи та за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

Однак, на відміну від положень вказаного вище нормативно-правового акту, на практиці може виникнути така ситуація, що безпосередньо саме представництво повинно вчинити вказані вище дії по його реєстрації, оскільки відсутні організаційне та фінансове забезпечення цих державних установ, а тому. Представництво протягом 20 днів після внесення відомостей до єдиного державного реєстру про представництво, останній повинен звернутися до відповідного органу державної податкової служби за місцезнаходженням цього представництва. Протягом п’яти днів з моменту подання представництвом необхідних документів органу державної податкової служби для взяття його на облік як платника податків, податковий орган видає представництву довідку по формі № 4-ОПП, яка є підставою для відкриття банківського рахунку. Орган державної податкової служби на одному зі примірників положення про представництво проставляє відмітку про взяття на податковий облік. Крім реєстрації в органах державної податкової служби, представництво подає необхідні документи в органи Пенсійного фонду та фондів соціального страхування. Така специфіка дій залежить виключно від регіону, коду необхідно подати вказані в цьому абзаці документи для реєстрації та обліку представництва в органах державної податкової служби, пенсійному фонді та фондів соціального страхування.  

Також під час надання філії юридичної особи найменування, необхідно керуватись Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Про затвердження вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу» від 9 червня 2004 року за № 65.

У відповідності до п. 1.9 вказаного вище нормативно-правового акту, найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова “відокремлений підрозділ” ("філія”, “представництво” тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

Представництва як відокремлені підрозділи не несуть самостійну майнову, тобто цивільно-правову відповідальність перед іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами. В будь-якому випадку за дії та рішення представництва відповідальність несе підприємство яке створило своїм рішенням цей відокремлений підрозділ, зокрема саме це підприємство буде відповідачем чи позивачем у судах по будь-яких спорах, що випливатимуть із діяльності представництва. Не має при цьому значення те, що представництво має свій банківський рахунок, печатку чи фірмовий бланк.

Крім того, знову ж звертаю увагу на те, що керівник представництва призначаються юридичною особою і діє на підставі виданої нею довіреності. Це означає, що представництво не може діяти від свого імені і діє виключно від імені підприємства яке його створило, зокрема представництво укладає будь-які договори від імені підприємства на підставі положення про представництво та виданої довіреності, в яких читко визначені права представництва та його керівника. 

Наприклад, якщо представництво уклало договір з іншою юридичною чи фізичною особою, не маючи при цьому повноважень, які б були визначені довіреністю, підприємство, яке створило представництво має право в будь-який час звернутися до суду з вимогою про визнання укладеного договору недійсним, що звісно тягне певні негативно-правові наслідки для обох сторін.     

Представництво не набуває будь-яких прав на майно, оскільки право власності на нього належить включно підприємству, яке наділяє ним представництво.

У відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 року, представництва здійснюють діяльність, яка підлягає ліцензуванню, на підставі ліцензії, отриманої підприємством. З цією метою для кожного філіалу, який буде здійснювати господарську діяльність , орган ліцензування видає завірені їм копії ліцензій, які реєструються в журналі обліку заяв і виданих ліцензій. Завірені копії ліцензій і будуть документом, який підтверджує право представництва на здійснення ліцензованого виду господарської діяльності.

ВИСНОВКИ:

Аналізуючи вищевикладені правові норми щодо створення представництва як відокремленого підрозділу юридичної особи випливає, що вона не потребує державної реєстрації, а створюється шляхом внесення відомостей до Єдиного державного реєстру за місцем реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Писанка-Тур» про створеного ним представництва. Датою створення представництва буде дата внесення відомостей державним реєстратором до Єдиного державного реєстру про представництво.      

Таким чином, для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру про створення представництва юридичної особи, виконавчий орган підприємства або є уповноважена ним особа повинна подати державному реєстратору за місцем знаходження юридичної особи наступні документи:

Ø  заповнену реєстраційну картку про створення відокремленого підрозділу;

Ø  рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу

Крім того, з метою врегулювання діяльності створеного представництва, необхідно прийняти про неї положення. Вказане положення повинен прийняти той орган юридичної особи, який уповноважений її статутом. Таким органом товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Писанка-Тур» є загальні збори.

Також, товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Писанка-Тур» може наділити представництво своїм майном. Представництво може замовити печатку з метою здійснення своєї господарської діяльності, яка визначена статутом юридичної особи та положенням про представництво, затвердженого цією юридичною особою. Також представництво меже відкривати в установі банку рахунок для здійснення своєї господарської діяльності.

Звертаю увагу, що керівник представництва діє виключно на підставі довіреності виданої Товариством з обмеженою діяльністю «Компанія «Писанка-Тур».

  12 квітня 2007 року

 

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                  ____________________

                                                                                                                           (підпис)

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації