Юридичний висновок щодо виходу на пенсію за віком на пільгових умовах внаслідок виконання роботи працівниками на електронно-обчислювальних машинах

ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК

№ 8/10-10

 

                                  Виконавець: Ковальчук Степан Миколайович 

«Про вихід на пенсію за віком на пільгових умовах внаслідок виконання роботи працівниками на електронно-обчислювальних машинах

Цей висновок підготовлений з наступних питань:

1.      Чи має право працівник вийти на пенсію за віком на пільгових умовах внаслідок виконання ним роботи на електронно-обчислювальних машинах, як роботи із шкідливими та важкими умовами праці ? Якщо так, який порядок умови виходу на пенсію, вік з якого можливо звернутися для призначення пенсії, а також необхідний стаж роботи для працівника зайнятого на роботах з використанням електронно-обчислювальних машин.      

Нормативно-правові акти, що використовувались для обґрунтування висновк

-       Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року;

-       Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 16 січня 2003 року за № 36;

-       Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 року за № 1290;

-       Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 16 січня 2003 року за № 36

-       Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98, затверджених Міністерством охорони здоров’я 10 грудня 1998 року;

-       Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 18 червня 2009 року за № 81/010/156-09;

О Б Г Р У Н Т У В А Н Н Я:

Законодавчим актом України, який гарантує всім непрацездатним громадянам України право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових і соціальних пенсій є Закон України «Про пенсійне забезпечення», прийнятого Верховною радою України 5 листопада 1991 року. 

В зв’язку з цим, ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачено пенсії за віком на пільгових умовах, у відповідності до якої на пільгових умовах мають право на пенсію за віком незалежно від місця останньої роботи визначена цією нормою категорія працівників, які зайняті в тій чи інші сфері виробництв, посад, робіт та професій.

Крім того, як передбачено п. п. «а», «б» ч.1 ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», на пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи:

а) працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць:

чоловіки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;

жінки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах. Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього Закону, на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці — жінкам;

б) працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, — за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць:

чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього Закону, на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи — жінкам;

В зв’язку з цим, 16 січня 2003 року була прийнята Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» за № 36.

На підставі вказаного вище нормативно-правового акту України були прийняті два списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, які надають підстави для призначення пенсії за віком на пільгових умовах, та на які посилається норма п. п. «а», «б» ч.1 ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», а саме:  

-         список N 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах;

-         список N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці,  зайнятість в  яких повний  робочий  день  дає  право  на пенсію за віком на пільгових умовах.

При таких обставинах, ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та як наслідок Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» - передбачено вичерпний перелік виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Тому, звертаю Вашу увагу на те, що до вказаних вище переліків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах не віднесено роботи на електронно-обчислювальних машинах, тобто з візуально-дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, а тому як наслідок такий працівник не може скористатися правом на пенсію за віком на пільгових умовах, тобто право н пенсію за віком при скороченому стажі роботи або ж зменшеному віці для набуття права на пенсійне забезпечення (права на пенсію на пільгових умовах).

Чинним законодавством України лише передбачено право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці внаслідок роботи працівника з візуально-дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.

Зокрема, на підставі п. 58 Розділу 22 «Загальні професії за всіма галузями господарства» Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці» від 17 листопада 1997 року за № 1290, працівники, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 4-х календарних днів, які можуть бути приєднані до щорічної основної відпустки.

Більш того, про наявність у працівника, який працює на електронно-обчислювальній машині, права на додаткову щорічну відпустку тривалістю до 4-х календарних днів свідчить Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 18 червня 2009 року за № 81/010/156-09.

Також, додатково звертаю увагу на наявність затверджених Міністерством охорони здоров’я 10 грудня 1998 року, Державних санітарних правил і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98, які призначені для запобігання несприятливої дії на працівників шкідливих факторів, які супроводжують роботу з ВДТ, пов’язаною з зоровим і нервово-емоційним напруженням, що виконується у вимушеній робочій позі при локальному напруженні верхніх кінцівок на фоні обмеженої загальної м’язової активності (гіподинамії) під впливом комплексу фізичних факторів шуму, електростатичного поля, неіонізуючих та іонізуючих електромагнітних випромінювань та які  містять гігієнічні й ергономічні вимоги до організації робочих приміщень, та робочих місць параметрів робочого середовища, дотримання яких дасть змогу запобігти порушенням у стані здоров’я користувачів ЕОМ та ПЕОМ.

Однак, особливу увагу звертаю на наявність іншого механізму можливості набуття працівником права на пенсію за віком на пільгових умовах, який передбачений актами законодавства України, зокрема.

У відповідності до ч.4 ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» працівникам інших виробництв, професій та посад дострокові пенсії залежно від умов праці (але не раніш як після досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками) можуть встановлюватися за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємств та організацій, призначених на оплату праці, які перераховуються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку, передбаченого статтею 12 цього Закону, якою встановлено, що право на пенсію за віком мають: чоловіки — після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року за № 442.

Тому, вказаною вище Постановою Кабінету Міністрів України встановлено, що відповідно до статті 13 Закону України “Про пенсійне забезпечення" пенсії за віком на пільгових умовах за списками N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, а також пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій та посад залежно від умов праці, призначаються за результатами атестації робочих місць.

З наведеного вище положення впливає саме два випадки дострокової пенсії, а саме:

-         пенсії за віком на пільгових умовах за списками N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України;

-         пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій та посад залежно від умов праці, призначаються за результатами атестації робочих місць.

Відносно останнього пункту, п. п. 1, 2 Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року за № 442 передбачено, що атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

В той час, згідно п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 року за № 442, атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Також, у відповідності до п. 9 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників після погодження з профспілковим комітетом затверджується наказом по підприємству. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку.

Як наслідок, п. 10 вказаного вище порядку передбачено, що результати атестації використовуються при встановленні пенсій за віком на пільгових умовах, пільг і компенсацій за рахунок підприємств та організацій, обґрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працюючих.

Більш того, звертаю увагу на наявність у керівника підприємства незалежно від форм власності й господарювання обов’язку провести та проводити не рідше ніж один раз на п’ять років атестацію робочих місць, визначити за її результатами перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад з пільговим пенсійним забезпеченням та ознайомити з ним трудящих, про що зазначено в п. 3 вступної частини Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 року за № 442.

При таких обставинах, враховуючи те, що Ви працювали на роботі, тривалість робочого дня якої безпосередньо та безперервно пов’язано з роботою на електронно-обчислювальних машинах, ви маєте право вимагати від керівника підприємства з яким Ви перебуваєте в трудових правовідносинах, проведення атестації робочого місця за умовами праці яким є робота з електронно-обчислювальною машиною, використання якої є потенційним джерелом шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що може несприятливо впливати на стан Вашого здоров’я як працівника з метою подальшого пільгового пенсійного забезпечення, однак за рахунок коштів підприємства до досягнення Вами пенсійного віку.   

В И С Н О В О К:

Враховуючи вищевикладене та аналізуючи наведені вище нормативно-правові акти, можна дійти наступних висновків, що на пільгових умовах мають право на пенсію за віком особи (працівники) в наступних випадках:

-         пенсії за віком на пільгових умовах за списками N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення, затверджуваними Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 16 січня 2003 року за № 36 та передбачених ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року    

-         пенсії, що можуть встановлюватися підприємствами й організаціями за рахунок власних коштів працівникам інших виробництв, професій та посад залежно від умов праці, призначаються за результатами атестації робочих місць, що передбачено ч.4 ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року та Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 року за № 442.

  15 жовтня 2010 року

 

ВИКОНАВЕЦЬ                                                                 ______________

                                                                                              М.П.                    (підпис)

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації