Заперечення проти результатів оцінки нерухомого майна (квартири) і призначення рецензування звіту про оцінку майна

 Державному виконавцю відділу державної виконавчої

служби Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві

 

         Боржник:       ОСОБА_2,

            місце проживання:

                    АДРЕСА_1

   

   Представник

        боржника:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2,

 

         Стягувач:      Публічне акціонерне товариство

«НАЗВА_1»,   

            місце знаходження: 

            АДРЕСА_3

                

Виконавче провадження № XXXXXXXX

Повідомлення про проведення оцінки, отримане боржником 27 серпня 2012 року, а тому строк для подання заперечень передбачений ч.3 ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження» не пропущений.   

 

З А П Е Р Е Ч Е Н Н Я

Проти результатів оцінки (висновку та звіту з незалежної оцінки майна) квартири № 39, що знаходиться в м. Києві, по вул. ХХХ та призначення рецензування звіту про оцінку майна.    

В провадженні відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві знаходиться виконавче провадження № XXXXXXXX відкрите на підставі Постанови про відкриття виконавчого провадження від 2 квітня 201 року щодо виконання виконавчого напису № XXXX від 15 березня 2010 року про звернення стягнення на нерухоме майно – двокімнатну квартиру № 39, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. ХХХ. 

27 серпня 2012 року на адресу боржника надійшов запит державного виконавця відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві, який повідомляє про проведення оцінки майна та одночасно надав копію висновку з незалежної оцінки нерухомого майна – двокімнатної квартири № 39, загальною площею – 45,4 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. ХХХ, власником якого є ОСОБА_2, складеного 4 липня 2012 року оцінювачем ОСОБА_4, який працює в складі суб’єкта оціночної діяльності – Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2», у відповідності до якого ринкова вартість (початкова ціна майна на прилюдних торгах (аукціоні)), становить 295 931 грн.            

Одночасно зауважу, що повідомлення державного виконавця про результати визначення вартості майна та надсилання відповідної копії оцінки майна, було отримане боржником 27 серпня 2012 року простим листом в поштовій скриньці, в супереч вимогам п. 3 ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження», яким передбачено, що сторона вважається ознайомленою з результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна, якщо їй надіслано повідомлення про результати визначення вартості чи оцінки майна рекомендованим листом за адресою, зазначеною у виконавчому документі, або за місцем фактичного проживання чи перебування такої сторони, достовірно встановленим державним виконавцем. Тому, державним виконавцем не було надіслано на адресу фактично місця проживання боржника, яка достовірно відома державному виконавцю та міститься в матеріалах виконавчого провадження, рекомендованим листом повідомлення про результати визначення вартості майна, а тому датою з якої починається перебіг строку для подання боржником заперечення об’єктивно встановити не можливо саме з вини державного виконавця, який не відправив повідомлення про проведення оцінки рекомендованим листом з повідомленням, на якому проставляється дата отримання повідомлення (листа) та як наслідок починається час перебігу для подання заперечення. За таких умов, боржник виходить з тієї дати, коли ним було отримано повідомлення про проведення оцінки простим листом в поштовій скриньці, яка є – 27 серпня 2012 року.      

Державний виконавець призначив суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 11червня 2010 року за № XXXX/10 виданий Фондом державного майна України), з числа оцінювачів, що працюють в його складі ОСОБА_4, який діє на підставі сертифікату від 25 грудня 1999 року за № XXXX.

Однак, боржник вважає, що висновок та звіт з незалежної оцінки майна двокімнатної квартири № 39, загальною площею – 45,4 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. ХХХ є необ’єктивними і недостовірними, та такими, що не відповідають нормативно-правовим актам України з оцінки майна, а тому є неякісними.

У відповідності до ч.1 ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження», для оцінки за регульованими цінами, оцінки нерухомого майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден державний виконавець залучає суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання, який провадить свою діяльність відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”

Тобто наведеною вище нормою Закону передбачено обов’язкове проведення оцінки нерухомого майна яким є квартира шляхом залучення суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання на підставі Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

В той як передбачено ч.2 ст. 10 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якщо законодавством передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки майна, органи державної влади та органи місцевого самоврядування виступають замовниками проведення такої оцінки майна шляхом укладання договорів з суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, визначеними на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством

Таким чином, у випадку обов’язковості проведення оцінки нерухомого майна шляхом залучення до її проведення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, орган державної влади, яким є в даному випадку відділ державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві, виступає замовником оцінки шляхом укладання договорів з суб’єктами оціночної діяльності — суб’єктами господарювання, визначеними на конкурсних засадах.

Однак, як випливає з Постанови державного виконавця відділу державної виконавчої служби Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві, останній з порушенням вимог передбачених ч.1 ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження» призначив оцінювача ОСОБА_4, а не суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, більш того не визначив його на конкурсних засадах, що прямо передбачено ч.2 ст. 10 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

 Тобто, під час замовлення оцінки квартири, обов’язковою умовою повинно було бути проведення конкурсу для визначення переможця - суб’єкта оціночної діяльності, який по результатах даного конкурсу повинен проводити оцінку на підставі укладеного договору. Однак цієї умови не було дотримано, договір на оцінку майна був укладений із суб’єктом оціночної діяльності без визначення його на конкурсних засадах, що ставить під сумнів об’єктивність, повноту та якість проведеної оцінки та самого звіту про оцінку комунального майна.        

Крім того, висновок та звіт з незалежної оцінки майна: нерухомого майна – двокімнатної квартири № 39, загальною площею – 45,4 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. ХХХ, складеного 4 липня 2012 року оцінювачем ОСОБА_4, який працює в складі суб’єкта оціночної діяльності – Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» є необ’єктивними і недостовірними, та такими, що не відповідають нормативно-правовим актам України з оцінки майна, оскільки вартість двокімнатної квартири в Дніпровському районі м. Києва, яка була визначена експертом у розмірі 295 931 грн. не відповідає дійсності, є явно заниженою з метою якнайшвидшого продажу даної квартири на прилюдних торгах з реалізації арештованого нерухомого майна, оскільки зацікавленість державного виконавця прискорити процес продажу майна з метою завершення виконавчого провадження, атому стартова ціна лоту продажу квартири на пряму залежить від вказаної вище вартості квартири визначеної експертом.

Не потрібно навіть бути експертом для того щоб виявити факт заниження вартості квартири, так як застосування порівняльного методу, який був використаний оцінювачем  у своєму звіти про оцінку майна не дає можливості достовірно стверджувати, що аналогічну квартиру в м. Києві, в Дніпровському районі, неподалік від Ленінградської площі неможливо придбати за фактично 36 000 доларів США (еквівалент 295 931 грн.). Більш того подібну квартиру неможливо навіть придбати в містах на околиці Києва, не кажучи вже про сам Київ.       

Про наведені вище обставини щодо явного заниження вартості квартири, не вірно обраних методологічних підходів та методів оцінки, спотворення інформації та джерел, які були використані під час оцінки, а також нормативно-правових актів, що регулюють порядок та умови проведення оцінки, свідчить висновок та звіт про оцінку нерухомого майна, складеного оцінювачем ОСОБА_5 (свідоцтво про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів № XXXX від 12.07.2006 року), який працює в складі суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, приватного підприємства «НАЗВА_3», у відповідності до якого дійсна (ринкова) вартість нерухомого майна – двокімнатної квартири № 39, загальною площею – 45,4 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. ХХХ, станом на 14 вересня 2011 року, становить 460 080 (чотириста шістдесят тисяч вісімдесят) грн. 

При таких обставинах, порушення порядку визначення суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання та призначення оцінки з одного боку, необ’єктивність та неповнота висновків, що містяться у звіті про незалежну оцінку квартири, проведеної оцінювачем ОСОБА_4, який працює в складі Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2», свідчить про явну упередженість державного виконавця та оцінювача під час призначення та проведення оцінки, що призвело до заниження вартості квартири майже в двічі. 

У відповідності до ч.3 та ч.4 ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження», у разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи оцінки, вони мають право подати державному виконавцю заперечення в десятиденний строк з дня надходження повідомлення. У разі заперечення однією із сторін проти результатів оцінки, проведеної суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання, державний виконавець призначає рецензування звіту про оцінку майна. Витрати, пов’язані з рецензуванням звіту, несе сторона, яка заперечує проти результатів оцінки. У разі незгоди з оцінкою, визначеною за результатами рецензування, сторони мають право оскаржити її в судовому порядку в десятиденний строк з дня отримання відповідного повідомлення

Таким чином, виходячи з наведеної вище норми Закону, боржнику гарантоване право заперечувати проти результатів оцінки у випадку її необ’єктивності, неповноти та недостовірності висновків на думку боржника як сторони виконавчого провадження, в порядку надсилання державному виконавцю відповідного письмового заперечення протягом десяти днів з дня надходження до боржника повідомлення про проведення оцінки, що є обов’язковою підставою для призначення державним виконавцем рецензування звіту про оцінку майна, оскільки маємо заінтересованість в неупередженому критичному розгляді оцінки майна. 

Крім того, повідомляємо, що у випадку проведення  необ’єктивного та упередженого рецензування звіту про оцінку майна, а також порушення порядку визначення суб’єкта оціночної діяльності, що буде проводити рецензування звіту, чи призначено «свого» оцінювача з метою підтвердження того безглуздого висновку, що був наданий оцінювачем ОСОБА_4, боржник змушений буде скористатись правом, передбаченим ч.4 ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження» та ст. 33 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», щодо оскарження її в судовому порядку, з пред’явленням позову про скасування відповідних висновку та звіту з незалежної оцінки майна, та призначенні під час розгляду справи судової будівельно-технічної експертизи (оціночної експертизи) з приводу визначення дійсної (ринкової) вартості квартири.

  Тому на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 58 Закону України «Про виконавче провадження», -          

П Р О Ш У:

1. Призначити рецензування звіту та висновку з незалежної оцінки майна від 4 липня 2012 року, складеного оцінювачем ОСОБА_4, який працює в складі суб’єкта оціночної діяльності – Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_2» щодо визначення ринкової (дійсної) вартості нерухомого майна – двокімнатної квартири № 39, загальною площею – 45,4 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Київ, Дніпровський район, вул. ХХХ, власником якого є ОСОБА_2, в порядку передбаченому Законом України «Про виконавче провадження» та Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»     

ДОДАТКИ:

1.      Копія Звіту та висновку про оцінку квартири, складеного оцінювачем Шипило О. В., що працює в складі суб’єкта оціночної діяльності – ПП «НАЗВА_3»;

2.      Копія запиту державного виконавця від 2 серпня 2012 року за № 551/14  

3.      Копія довіреності на представництво і захист прав та інтересів ОСОБА_2

 

5 вересня 2012 року                    

 

Представник боржника,

якій діє на підставі довіреності                   _______________           Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

 

 

Average: 1 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації