Заява про перегляд заочного рішення суду першої інстанції у цивільінй справі про розірвання шлюбу

             До Бориспільського міськрайонного суду  

Київської області  

 

                 Відповідач:       ОСОБА_1,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

 

   Представник

     відповідача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

засоби зв’язку: (067) 230-36-06

 

Інші учасники цивільного процесу:

  

                                                         Позивач:       ОСОБА_3,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

 

                                                                                  Цивільна справа № X-XXXX/XXXX

                                                                                  Заочне рішення суду отримане 22.09.2010 р.

 

З А Я В А

Про перегляд заочного рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13 вересня 2010 року по справі № X-XXXX/XXXX

13 вересня 2010 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області ухвалив рішення по справі за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 про розірвання шлюбу.

Суд першої інстанції своїм рішенням задовольнив вимоги позивача, ухваливши рішення про розірвання шлюбу між ОСОБА_3 до ОСОБА_1, зареєстрованого 12 вересня 2006 року відділом реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, актовий запис № XXX. 

Однак, позивач вважає, що заочне рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13 вересня 2010 року по справі № X-XXXX/XXXX ухвалене за відсутності відповідача по справі, який не був повідомлений про час та місце розгляду справи, а також не повно з’ясував усі фактичні обставини справи та не дослідив і не надав належної оцінки наявним в матеріалах справи доказам, внаслідок чого ухвалив рішення, яке є необґрунтованим та незаконним, оскільки суд не послався у своєму рішенні на жоден належний та допустимий доказ, який би надав підстави для розірвання шлюбу між позивачем та відповідачем. 

За таких умов, заочне рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13 вересня 2010 року по цивільній справі № X-XXXX/XXXX необхідно скасувати та призначити справу до розгляду в загальному порядку, за наступних підстав

Як передбачено ч.1 ст. 74 ЦПК України, судові виклики здійснюються судовими повістками про виклик.

 У відповідності до ч.4 ст. 74 ЦПК України, судова повістка про виклик повинна бути вручена з таким розрахунком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніш ніж за три днів до судового засідання.

Крім того, як встановлено ч.5 ст. 74 ЦПК України, судова повістка разом із розпискою надсилається поштою рекомендованим листом із повідомленням. Стороні чи її представникові за їх згодою можуть бути надані судові повістки для вручення відповідним учасникам цивільного процесу.

Також, відповідно до ч.1 та ч.2 ст. 76 ЦПК України, судові повістки, адресовані фізичним особам, вручають їм під розписку. Розписка про одержання судової повістки з відміткою про дату вручення в той самий день особами, які її вручили, повертається суду.

При таких обставинах, як випливає з положення вказаних вище норм процесуального закону, відповідача як учасника цивільного процесу суд повинен був повідомити судовою повісткою про виклик про час та місце розгляду справи завчасно, але не пізніш ніж за три дні до судового засідання шляхом надсилання її поштою рекомендованим листом, або ж шляхом надання її стороні для вручення відповідачеві як учаснику судового розгляду, доказом чого є відповідна розписка про повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи або ж зворотне повідомлення про вручення судової повістки про виклик в судове засідання.

 Однак, звертаю увагу суд на те, що відповідача не було повідомлено про час та місце розгляду в Бориспільському міськрайонному суді Київської області справи № X-XXXX/XXXX року за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 про розірвання шлюбу, судове засідання по якій було призначено на 13 вересня 2010 року - судовою повісткою про виклик ні шляхом надсилання її рекомендованим листом з повідомленням ні шляхом вручення її через позивача.

Крім того, як передбачено ч.3 ст. 191 ЦПК України, суд, відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву в її розгляді, призначає відповідно день нового судового засідання або його продовження, про що ознайомлює під розписку учасників цивільного процесу, присутніх у судовому засіданні. Учасників цивільного процесу, які не з’явилися, викликають у судове засідання на призначений день.

При таких обставинах, суд відкладаючи розгляд справи та призначивши наступне судове засідання на 13 вересня 2010 року не повідомив відповідача про час та місце розгляду справи належним чином, в порядку передбаченому ст. ст. 74, 76 ЦПК України, провівши судове засідання по справі у відсутності відповідача, та постановивши ухвалу про заочний розгляд справи, що на думку відповідача є порушенням норм процесуального права, які дають підстави для скасування заочного рішення та призначення справи до розгляду в загальному порядку.

Про вказані вище обставини також свідчить відсутність в матеріалах цивільної справи як розписки про повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи призначеної на 13 вересня 2010 року так і зворотного повідомлення про направлення розписки рекомендованим листом на його зареєстровану адресу місця проживання.                          

Крім того, у відповідності до ст. 213 ЦПК України, рішення суду повинне буди законним та обґрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на основі повного і всебічного з’ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Також у відповідності до ст. 57 ЦПК України, доказами є будь-які факт сні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Також, як передбачено ст. ст. 58, 59 ЦПК України, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

Однак, суд, ухваливши рішення про розірвання шлюбу між ОСОБА_3 до ОСОБА_1, зареєстрованого 12 вересня 2006 року відділом реєстрації актів цивільного стану Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області, актовий запис № XXX не послався на жоден належний та допустимий доказ в рахунок обґрунтування вимог позивача, який посилається на те, що позивач і відповідач мають різні погляди на сімейне життя, а також зловживання відповідачем спиртних напоїв, та виникнення саме на цьому сварок та суперечок. Більш того, в матеріалах справи відсутні жодні належні та допустимі докази тим обставинам, що позивач та відповідач не ведуть спільного господарства та не підтримують спільних відносин.

Таким чином, суд ухваливши розірвати шлюб між позивачем та відповідачем лише формально послався на вказані вище обставини та ті обставини, що зазначені в судому рішення, які не підтверджені жодними належними та допустимими засобами доказування, а лише були висловлені позивачем у судовому засіданні, чим порушив вимоги ст. ст. 57, 213 ЦПК України.

Більш того, у відповідності до ст. 112 СК України, суд з’ясовує взаємини подружжя, дійсні причини позову про розірвання шлюбу, бере до уваги наявність малолітньої дитини, дитини-інваліда та інші обставини життя подружжя. Суд постановляє рішення про розірвання шлюбу, якщо буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечило б інтересам одного із них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення.

Також, п. 10 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21 грудня 2007 року за № XX передбачено, що проголошена Конституцією України охорона сім’ї державною полягає, в тому, що шлюб може бути розірвано в судовому порядку лише за умови, якщо встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечитиме інтересам одного з них чи інтересам їх дітей. Із цією метою суди повинні уникати формалізму при вирішенні позовів про розірвання шлюбу, повно та всебічно з’ясовувати фактичні взаємини подружжя , дійсні причини позову про розірвання шлюбу, забезпечувати участь у судовому засіданні, як правило, обох сторін, вживати заходів до примирення подружжя.

При таких обставинах, суд, ухвалюючи рішення про розірвання шлюбу, не встановив за допомогою належних та допустимих доказів, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечитиме інтересам одного з них чи інтересам їх дітей, не уникнув формалізму при вирішенні позову про розірвання шлюбу, повно та всебічно не з’ясовував фактичні взаємини подружжя , дійсні причини позову про розірвання шлюбу, і насамперед не забезпечив участь у судовому засіданні, обох сторін, а саме відповідача по справі, що є підставою для скасування заочного рішення та призначення справи до розгляду в загальному порядку з викликом у судове засідання всіх учасників судового процесу, та за результатами повторного розгляду справи оцінити всі в подальшому подані сторонами докази у їх сукупності, ґрунтуючись на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Тому, за відсутності в матеріалах справи доказів, які б свідчили, що позивач та відповідач мають різні погляди на сімейне життя, а також відсутність доказів, що відповідач зловживає спиртними напоями, та виникнення саме на цьому сварок та суперечок, а також те, що позивач та відповідач не ведуть спільного господарства та не підтримують спільних відносин, суд необґрунтовано та незаконно ухвалив заочне рішення про розірвання шлюбу, так як відповідач і позивач по сьогоднішній день ведуть спільне господарство та підтримують спільні відносини, а натомість відповідач не зловживає спиртними напоями, не влаштовує сварки, більш того працює на роботі, має повагу на роботі та в суспільстві загалом, отримує заробітну плату, яку майже повністю витрачає на сімейні потребу та утримання сім’ї, постійно, разом із позивачем вирішують всі домашні проблеми та спільно ведуть господарство, утримують житловий будинок та присадибну земельну ділянку, а також вчиняють ряд інших дій з метою підтримання сімейних стосунків, і лише останнім часом виникають непорозуміння з приводу окремих спільних питань, однак які згодом будуть вирішені і не є обставинами, що заважають або ж істотно перешкоджають сімейним правовідносинам, більш того не є тими обставинами, що дають підстави для розірвання шлюбу.

Таким чином, у відповідності до ст. 232 ЦПК України, заочне рішення підлягає скасуванню, якщо судом буде встановлено, що відповідач не з’явився в судове засідання та не повідомив про причини неявки з поважних причин і докази, на які він посилається, мають істотне значення для правильного вирішення справи.    

При таких обставинах на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 4, 27, 57-60, 74, 76, 228, 229, 231, 232 ЦПК України, ст. 112 Сімейного кодексу України, п. 10 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 21 грудня 2007 року за № XX, -   

П Р О Ш У:       

1.Заочне Рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13 вересня 2010 року по справі № X-XXXX/XXXX року – скасувати.

2. Цивільну справу № X-XXXX/XXXX року за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 про розірвання шлюбу – призначити до розгляду в загальному порядку.

ДОДАТКИ:

1.      Копія заяви про перегляд заочного рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 13 вересня 2010 року по справі № X-XXXX/XXXX року – 1 примір.;   

2.      Копія довіреності на представництво та захист інтересів відповідача в судах – 2 примір.

«__» вересня 2010 року              

 

            Відповідач                                                               ______________                        ОСОБА_1        

                                                                                           (підпис)

Представник відповідача,

який діє на підставі довіреності                                   ______________                         Ковальчук С.М.  

                                                                                (підпис)

 

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації