Заява про призначення судової почеркознавчої експертизи умов кредитування по програмі "кредит під заставу нерухомості"

Відповідно до ч.1 ст. 143 ЦПК України, для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Суд зобов’язаний сприяти всебічному і повному з’ясуванню всіх обставин справи, реалізації сторонами їх прав та обов’язків і за наслідками розгляду справи ухвалити, відповідно до ст. 213 ЦПК України законне та обґрунтоване рішення, що не можливо без призначення почеркознавчої експертизи, оскільки в такому випадку суд позбавить сторону можливості ефективно користуватись своїми правами та здійснювати захист інтересів у справі.    

До Бориспільського міськрайонного суду

Київської області 

 

Відповідачі:    ОСОБА_1

місце проживання:

м. Бориспіль, вул. Xxxxxxxx, 16

 

ОСОБА_2

місце проживання: АДРЕСА_4

 

Представник відповідачів:      

Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

 

Інші учасники цивільного процесу:

  

Позивач:     

Публічне акціонерне товариство

«ОСОБА_4», в особі

Київської регіональної дирекції

місце проживання:

АДРЕСА_3

 

Головуючий суддя: Чирка С.С.

 

З А Я В А

Про призначення судової почеркознавчої експертизи   

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області знаходиться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «НАЗВА_2» до ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.  

Позивач, в рахунок обґрунтування заявлених ним вимог щодо стягнення заборгованості за договором банківського кредиту, в своєму позові посилається на те, що «…09 вересня 2008 року між Відкритим акціонерним товариством «ОСОБА_4» в особі Київської регіональної дирекції та ОСОБА_2 був укладений кредитний договір №322904/0000479798, відповідно до умов якого Банк надає позичальнику кредит у розмірі 100 000 доларів США, строком на 120 місяців по 09 вересня 2018 року зі сплатою 14,35 % річних за користування кредитними коштами ….»

Під час розгляду справи позивачем був доданий примірник кредитного договору від 9 вересня 2008 року за № XXXXXX/0000479798, заява-анкета на отримання кредиту під заставу, а також умови кредитування по програмі «кредит під заставу нерухомості», які на думку позивача у їх сукупності свідчать про укладання кредитного договору на умовах кредитування за програмою «кредит під заставу нерухомості» та є підставою для стягнення заборгованості, яка виникла внаслідок не належного виконання відповідачем, ОСОБА_2, грошового зобов’язання за кредитним договором. 

Враховуючи те, що відповідач, ОСОБА_2, заперечував щодо власноручного підписання вказаних вище документів, Бориспільським міськрайонним судом Київської області на підставі поданого відповідачами клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи, 2 лютого 2011 року виніс Ухвалу, якою призначив по даній справі судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручив експертам Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України в Київській області, на вирішення якої поставив ряд питань щодо виконання підпису в кредитному договорі, заяві-анкети та умовах кредитування по програмі «кредит під заставу нерухомості», зокрема одним із питань, що було поставлено на вирішення експерта судом мало наступний зміст:

- Чи виконаний підпис та тексті «09.09.2008 р. Харденко О.Б.» на умовах кредитування по програмі «кредит під заставу нерухомості» від 09.09.2008 року ОСОБА_2.     

7 квітня 2011 року експертом Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру ГУ МВС України в Київській області, Бєловим Л.М. був наданий висновок судової почеркознавчої експертизи від 7 квітня 2011 року за № 151-ВКД,  на підставі якого встановив, що: 

Підпис на першій сторінці кредитного договору № XXXXXX/0000479798 від 09.09.2008 року по програмі «кредит під заставу нерухомості», виконаний не гр. ОСОБА_2, а іншою особою навмисно зміненим почерком.

- Підпис у графі: «НАЗВА_7» на другій сторінці заявки – анкети отримання кредиту кредитного договору по програмі «кредит під заставу нерухомості», виконаний не гр. ОСОБА_2, а іншою особою навмисно зміненим почерком.

Однак, на питання суду - чи виконаний підпис та тексті «09.09.2008 р. Харденко О.Б.» на умовах кредитування по програмі «кредит під заставу нерухомості» від 09.09.2008 року ОСОБА_2, експерт у своєму висновку зазначив, що «…дане питання не вирішувалося в зв’язку з відсутністю підпису та тексту «09.09.2008р. Харденко О.Б.»…».    

Це пов’язано з тим, що внизу кожної із 4-х аркушів умов кредитування по програмі «Кредит під заставу нерухомості» зазначено текст «06.09.08 Харденко О.Б.та підпис»   

В той час як в ухвалі Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 7 лютого 2011 року, на підставі якої суд призначив судову почеркознавчу експертизу, третє питання викладено наступним змістом: чи виконаний підпис та тексті «09.09.2008 р. Харденко О.Б.» на умовах кредитування по програмі «кредит під заставу нерухомості» від 09.09.2008 року ОСОБА_2

Таким чином, в ухвалі суду було допущено помилку щодо самого предмету дослідження, який міститься в такому документі як умови кредитування по програмі «кредит під заставу нерухомості», та підлягає перевірці і встановленню експертом, зокрема суд зазначив «…09.09.2008 р. Харденко О.Б….» в той час як в самих умовах кредитування зазначено: «06.09.08 Харденко О.Б. та підпис», тобто тексти в документі та в ухвалі суду є різними за змістом, а отже експерт не мав правових підстав для проведення дослідження почерку та підпису в документі в якому відсутній саме такий текст.

Наведені вище обставини щодо відсутності саме такого тексту: «…09.09.2008 р. Харденко О.Б….» в умовах кредитування по програмі «кредит під заставу нерухомості», були наведені експертом у Ілюстрації № 5 висновку від 7 квітня 2011 року за № 151-ВКД, де на фото зображено загальний вигляд документу - умов кредитування, зі змісту якого випливає, що текст «…09.09.2008 р. Харденко О.Б….» відсутній, а натомість міститься інший за змістом текст «…06.09.2008 р. Харденко О.Б….», що і було підставою для відмови у проведенні дослідження саме з цього питання.

Як представник відповідачів, вважаю що розгляд даної справи без дослідження питання щодо виконавця підпису та тексту «06.09.2008 р. Харденко О.Б.» на умовах кредитування по програмі «кредит під заставу нерухомості» є не можливим, оскільки в рахунок обґрунтування заявлених вимог, позивач посилається на даний документ як на правовий зв'язок укладання в подальшому кредитного договору на цих же умовах, тобто на умовах кредитування під заставу нерухомості, підпис на першому аркуші якого підроблено, в той час як відповідач категорично заперечує як сам факт укладання кредитного договору саме на таких умовах так і вчинення напису «06.09.2008 р. ОСОБА_2» та підпису.           

 У відповідності до ст. 10 ЦПК України, цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед судом їх переконливості. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд сприяє всебічному і повному з'ясуванню обставин справи.

Отже, ч.1 ст. 143 ЦПК України передбачено, що для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.           

Вказані в даній заяві обставини, які відповідачі мають намір спростувати та на які (в тому числі і умови кредитування по програмі «кредит під заставу нерухомості») позивач посилається як на підставу своїх вимог щодо обґрунтування укладання кредитного договору та стягнення суми заборгованості, - відповідач, ОСОБА_2, не має можливості спростувати жодним іншим чином, окрім шляхом призначення по справі судом відповідної судової почеркознавчої експертизи.

Вважаю за необхідне звернути увагу на те, що суд зобов’язаний сприяти всебічному і повному з’ясуванню всіх обставин справи, реалізації сторонами їх прав та обов’язків і за наслідками розгляду справи ухвалити, відповідно до ст. 213 ЦПК України законне та обґрунтоване рішення, що не можливо без призначення почеркознавчої експертизи, оскільки в такому випадку суд позбавить відповідачів можливості ефективно користуватись своїми правами та здійснювати захист інтересів у справі.    

 Тим більше, в матеріалах справи взагалі міститься два абсолютно різних примірників умов кредитування по програмі «кредит під заставу нерухомості», один з яких був поданий в межах розгляду даної справи, а інший примірник поданий під час розгляду справи в іншому провадженні, в яких різняться як дати підписання, так і бланк на якому викладалися умови кредитування, наявність підписів інших осіб, що об’єктивно ставить під сумнів справжність підпису відповідача, ОСОБА_2 на умовах кредитування обох таких примірників, що і повинно бути встановлено судом з метою повного, об’єктивного та неупередженого розгляду справи. 

При таких обставинах, на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 10, 27, 143, 144 ЦПК України, -  

П Р О Ш У:

 1.Призначити по справі за позовом Публічного акціонерного товариства «НАЗВА_2» до ОСОБА_2 та ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором - судову почеркознавчу експертизу, доручивши її проведення Київському науково-дослідному інституту судових експертиз

2.На вирішення експерта необхідно подати наступне питання:

Чи виконаний підпис та текс «06.09.2008 р. Харденко О.Б.» на умовах кредитування по програмі «кредит під заставу нерухомості» від 06.09.2008 року ОСОБА_2 чи іншою особою.

3. В розпорядження експерта надати матеріали справи, експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_2 та вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2

4. Оплату за проведення експертизи покласти на відповідачів

5.Провадження в даній справі зупинити на час проведення судової почеркознавчої експертизи.

 

«__» січня 2013 року. 

 

Представник відповідачів,

якій діє на підставі договору                                  _______________                                                          Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації