Заява про призначення у цивільній справі судової будівельно-технічної експертизи

              До Бориспільського міськрайонного суду

                   Київської області

 

                       Позивач:      ОСОБА_1,

                                               місце проживання: АДРЕСА_1

                                               Бориспільський р-н., с. Дударків,

   Представник

         позивача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

 

Інші учасники цивільного процесу:

  

                  Відповідач:      ОСОБА_3,

                                               місце проживання: АДРЕСА_1

                                               Бориспільський р-н., с. Дударків,

Цивільна справа № X/1005/ХХХХ/2012 року

 

З А Я В А

Про призначення по цивільній справі судової будівельно-технічної експертизи

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про визнання за ОСОБА_1 право власності на 1/2 частину житлового будинку № X, який знаходиться в с. Дударків Бориспільського району Київської області, по вул. Xxxxxxxxxx, внаслідок істотного збільшення у своїй вартості житлового будинку за рахунок спільних трудових і грошових затрат ОСОБА_1 та ОСОБА_4.     

Позивач, в обґрунтування пред’явлених ним вимог до відповідача, посилається на те, що він та ОСОБА_4, в період перебування їх в шлюбі, за рахунок спільних коштів здійснили ремонті роботи в житловому будинку № X, який знаходиться в с. Дударків Бориспільського району Київської області, по вул. Xxxxxxxxxx, на грошову суму коштів у розмірі 175 833 грн. 48 коп., після того, як відповідачем по справі був укладений договір дарування житлового будинку відповідачем по справ на користь ОСОБА_4

Вказані вище обставини щодо проведення поліпшення житлового будинку та як наслідок виконання ремонтно-будівельних робіт підтверджується укладеним між позивачем та Фізичною особою – підприємцем ОСОБА_5 10 листопада 2008 року контрактом № X (договір підряду), на підставі якого останній здійснив  виконання ремонтних робіт на об’єкті, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Дударків, вул. Xxxxxxxxxx, 2, вартість яких складає 175 833 грн. 48 коп., Актом здачі-приймання робіт за № X0/02/09-1 та трьома квитанціями до прибуткового касового ордеру, виданих Фізичною особою – підприємцем ОСОБА_5 на підставі яких позивач вніс вказану грошову суму коштів до каси цього підприємця за виконання робіт

Крім того, в рахунок підтвердження виконання ремонтно-будівельних робіт в житловому будинку, позивачем було замовлено експертне дослідження з будівельно-технічних питань. 21 вересня 2009 року, спеціалістом ОСОБА_6, яка має вищу будівельно-технічну освіту та кваліфікацію судового експерта, був наданий висновок експертного дослідження з будівельно-технічних питань за № XXXX, у відповідності до якого експерт підтвердив виконання робіт з капітального ремонту житлового будинку, які були проведені підрядником на підставі контракту № X, та вказав, що орієнтовна вартість ремонтно-будівельних робіт у житловому будинку станом на момент проведення дослідження становить 187 895 грн. з урахуванням вартості матеріалів.

При таких обставинах, у відповідності до ч.1 ст. 62 СК України, якщо майно дружини, чоловіка за час шлюбу істотно збільшилося у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи грошових затрат або затрат другого з подружжя, воно у разі спору може бути визнане за рішенням суду об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Оскільки, вартість житлового будинку до проведення капітального ремонту становила 97 869 грн., про що зазначено в Договорі дарування житлового будинку від 21 жовтня 2008 року та вартість якого погодили його сторони, відповідач та ОСОБА_4, а позивач з ОСОБА_4 здійснили капітальний ремонт житлового будинку на загальну суму коштів у розмірі 175 833 грн. 48 коп., яка навіть складає вартість більшу ніж вартість житлового будинку, що підтверджується відповідними документальними доказами, - з метою задоволення вимог позивача щодо визнання права спільної власності на житловий будинок, позивачу необхідно довести, шляхом надання відповідних належних та допустимих доказів, що житловий будинок істотно збільшився у своїй вартості внаслідок спільних трудових і грошових затрат позивача по справі та ОСОБА_4

Тому, у відповідності до ч.1 ст. 143 ЦПК України, для з’ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право подати суду питання, на які потрібна відповідь експерта. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, визначається судом. При цьому суд має мотивувати відхилення питань осіб, які беруть участь у справі. Особи, які беруть участь у справі, мають право просити суд провести експертизу у відповідній судово-експертній установі

З вищевикладеного випливає, що одним із належних та допустимих доказом по справі в рахунок підтвердження вимог позивача щодо істотного збільшення вартості житлового будинку № X, який знаходиться в с. Дударків Бориспільського району Київської області, по вул. Xxxxxxxxxx, - є висновок експерта щодо ринкової (дійсної) вартості об’єкта нерухомості, який можливо отримати лише шляхом призначення судової будівельно-технічної експертизи із визначення дійсної (ринкової) вартості житлового будинку з врахуванням проведених позивачем та ОСОБА_4 поліпшень та ремонтно-будівельних робіт станом на момент проведення експертизи.     

Крім того, про необхідність з’ясування судом першої інстанції обставин щодо порівняння вартості житлового будинку до проведення поліпшень та після проведення позивачем та ОСОБА_4 поліпшень, вказав Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у винесеній 15 лютого 2012 року Ухвалі, якою скасував рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 3 червня 2010 року та рішення апеляційного суду Київської області від 15 вересня 2010 року, направивши справу на новий судовий розгляд до суду першої інстанції.      

При таких обставинах, у відповідності до ст. ст. 143, 144, 202 ЦПК України,

П Р О Ш У

1. Призначити по цивільній справі судову будівельно-технічну експертизу з метою визначення вартості об’єкту нерухомості, доручивши її проведення експерту ОСОБА_7, який працює в складі ПП «НАЗВА_1», адреса: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Xxxxxxxxxxxxx,      

2. На вирішення експерта, який проводитиме судову будівельно-технічну експертизу, необхідно подати наступне питання, за яким має бути проведена експертиза:       

-  Яка ринкова (дійсна) вартість житлового будинку № X, який знаходиться в с. Дударків Бориспільського району Київської області по вул. Xxxxxxxxxx, без врахування вартості земельної ділянки, яка знаходиться під цим житловим будинком, станом на момент проведення експертизи, з врахуванням поліпшень та ремонтно-будівельних робіт, які були здійснені ОСОБА_1 та ОСОБА_4, на підставі контракту № X від 10 листопада 2008 року (а.с. 25), кошторису № X і № X, які є невід’ємними частинами контракту (а.с. 29-30), Акту виконаних робіт від 20 лютого 2009 року (а.с. 30), а також з врахуванням висновку експертного дослідження з будівельно-технічних питань від 21 вересня 2009 року (а.с. 33-57) ?

-  Яка ринкова (дійсна) вартість житлового будинку № X, який знаходиться в с. Дударків Бориспільського району Київської області по вул. Xxxxxxxxxx, без врахування вартості земельної ділянки, яка знаходиться під цим житловим будинком, станом на момент проведення експертизи, без врахуванням поліпшень та ремонтно-будівельних робіт, які були здійснені позивачем та ОСОБА_4 на підставі контракту № X від 10 листопада 2008 року (а.с. 25), кошторису № X і № X, які є невід’ємними частинами контракту (а.с. 29-30), Акту виконаних робіт від 20 лютого 2009 року (а.с. 30) ?

-  Як вплинули поліпшення та ремонтно-будівельні роботи в житловому будинку № X, який знаходиться в с. Дударків Бориспільського району Київської області по вул. Xxxxxxxxxx, які були здійснені ОСОБА_1 та ОСОБА_4, на підставі контракту № X від 10 листопада 2008 року (а.с. 25), кошторису № X і № X, які є невід’ємними частинами контракту (а.с. 29-30), Акту виконаних робіт від 20 лютого 2009 року (а.с. 30) на ринкову вартість цього житлового будинку.    

3. На підставі п.5 ч.1 ст. 202 ЦПК України, провадження у цій цивільній справі зупинити на час проведення судової будівельно-технічної експертизи.      

8 червня 2012 року 

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                  _______________                        Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

 

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації