Заява про розірвання трудового договору з ініціативи працівника у строк про який просить працівник на підставі ч.1 ст. 38 КЗпП України

У відповідності до ч.1 ст. 38 КЗпП України у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, зокрема прийняття на роботу за конкурсом, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

З положення наведеної вище норми випливає, що за наявності такої поважної причини для розірвання трудового договору з працівником як прийняття його на роботу на інше підприємство за конкурсом, таке підприємство зобов’язано розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. Такий строк для підприємства є обов’язковим і не може бути ним змінений, в тому числі продовжений по тих чи інших причинах, які для нього є нібито істотними, зокрема проведення перевірок, аудитів, складання звітності, передача документів іншому працівникові тощо. 

Генеральному директору

Приватного акціонерного товариства

«НАЗВА_1»

ОСОБА_1 

місце знаходження:

АДРЕСА_1

 

ОСОБА_2

місце проживання:

АДРЕСА_2

 

З А Я В А

Я, ОСОБА_2, перебуваю в трудових правовідносинах з Приватним акціонерним товариством «НАЗВА_2» на підставі трудового договору з 22 березня 1999 року на посаді головного бухгалтера.

29 січня 2013 року я звернулася з письмовим листом до Приватного акціонерного товариства «НАЗВА_2» з вимогою після закінчення двотижневого строку попередження про розірвання, з моєї ініціативи як працівника, трудового договору на підставі заяви про звільнення мене з роботи за власним бажанням з посади головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства «НАЗВА_2» від 16 січня 2013 року, - видати мені належно оформлену трудову книжку, провести зі мною розрахунки та видати Наказ про звільнення мене за власним бажанням.

На сьогоднішній день я не звільнена з роботи з посади головного бухгалтера Приватного акціонерного товариства «НАЗВА_2», мені не видано належно оформлену трудову книжку, Наказ про звільнення мене за власним бажанням та не проведено зі мною розрахунки, що є грубим порушенням моїх трудових прав, реалізацію яких гарантовано конституцією України та іншими законодавчими актами. 

Однак, повідомляю Вас про те, що 28 січня 2013 року я прийняла участь в конкурсі на заміщення вакантної посади головного бухгалтера Дочірнього підприємства «НАЗВА_3» Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4», за результатами якого успішно пройшла конкурсний відбір та прийнята на роботу на посаду головного бухгалтера цього підприємства з 4 лютого 2013 року, про що свідчить довідка ДП «НАЗВА_3» ТОВ «НАЗВА_4» від 31 січня 2013 року за № XX/13

У відповідності до ч.1 ст. 38 КЗпП України у разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, зокрема прийняття на роботу за конкурсом, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

З положення наведеної вище норми випливає, що за наявності такої поважної причини для розірвання трудового договору з працівником як прийняття його на роботу на інше підприємство за конкурсом, таке підприємство зобов’язано розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник. Такий строк для підприємства є обов’язковим і не може бути ним змінений, в тому числі продовжений по тих чи інших причинах, які для нього є нібито істотними, зокрема проведення перевірок, аудитів, складання звітності, передача документів іншому працівникові тощо.

У зв’язку з прийняття мене на роботу на посаду головного бухгалтера ДП «НАЗВА_3» ТОВ «НАЗВА_4» за конкурсом, прошу Вас на підставі ч.1 ст. 38 КЗпП України розірвати трудовий договір укладений між мною та Приватним акціонерним товариством «НАЗВА_2» у строк до 3 лютого 2013 року, оскільки 4 лютого 2013 року я приступаю до виконання своїх функціональних обов’язків на посаді головного бухгалтера в ДП «НАЗВА_3» ТОВ «НАЗВА_4», що зумовлює неможливість продовжувати мою роботу в ПрАТ «НАЗВА_2», для чого мені необхідна належним чином оформлена трудова книжка та наказ про звільнення мене за власним бажанням. 

Також, в день звільнення прошу Вас на підставі ст. 47 КЗпП України, видати Наказ про звільнення з роботи за власним бажанням, видати мені належно оформлену трудову книжку і провести зі мною всі розрахунки.  

Додатки:  

  1. Довідка ДП «НАЗВА_3» ТОВ «НАЗВА_4» від 31 січня 2013 року за № XX/13

 

«__» лютого 2013 року.                                                          _______________                                

                                                                                                                                                                                          (підпис)     

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації