Заява про скасування судового наказу про стягнення заборгованості за споживчий природній газ

Вимоги стягувача щодо стягнення заборгованості за споживчий природній газ є необґрунтованими та безпідставними, з підстав надання ним   неправдивих відомостей та фальшивих доказів (договору про постачання скрапленого газу), що свідчить про існування між сторонами спору про право, встановлення та доведення яких в установленому законом порядку можливо лише під час розгляду таких вимог за правилами позовного провадження, і є підставою для скасування судового наказу.    

Як передбачено п. 13 вказаної вище Постанови Пленуму ВССУ, якщо заявлено вимогу про стягнення заборгованості за надані житлово-комунальні, телекомунікаційні послуги, послуги телебачення та радіомовлення (пункт 3 частини першої статті 96 ЦПК ), судовий наказ може бути видано за наявності відповідних договорів про надання таких послуг, інших письмових доказів, що підтверджують фактичне надання та отримання таких послуг. Крім того, заявник має обґрунтувати свої вимоги та додати документи, що вказують на правильність і безспірність розрахунків, а також застосування тарифів на відповідні послуги.

До Бориспільського міськрайонного суду

Київської області 

 

Боржник:    ОСОБА_1,  

місце знаходження:

АДРЕСА_1

  

Стягувач:    

Публічне акціонерне товариство

по газопостачанню та газифікації

 «Київоблгаз» 

 місце проживання:

м. Бориспіль, вул. Xxxxxxxx, буд. 100а.

 

Справа № XXXX/ХХХХХ/2012

  

Копія судового наказу та заява стагувача з доданими до неї документами була отримана мною 23 січня 2013 року, про що в поштовому повідомленні про вручення поштового відправлення було проставлено відповідну відмітку, а тому строки, передбачені ч.1 ст. 105 ЦПК України, для звернення із заявою про скасування судового наказу мною не були пропущені.     

 

 

З А Я В А

про скасування судового наказу Бориспільського міськрайонного суду

від 29 грудня 2012 року справа № XXXX/ХХХХХХ/2012   

11 грудня 2012 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшла заява Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» в особі Бориспільської філії по експлуатації газового господарства про видачу судового наказу про стягнення з мене заборгованості за спожитий природній газ в розмірі 656 грн. 19 коп. 

Бориспільський міськрайонний суд Київської області 29 грудня 2012 року видав судовий наказ про стягнення з мене на користь Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» заборгованість за споживчий природній газ в сумі 656 грн. 19 коп. та на користь держави судовий збір в розмірі 107 грн. 30 коп.

Вважаю, що вимоги стягувача щодо стягнення з мене заборгованості за споживчий природній газ є необґрунтованими та безпідставними, в рахунок яких стягувачем не було надано належних та допустимих доказів, в той час як є докази, які свідчать про незаконність та необґрунтованість вимог стягувача, надання неправдивих відомостей та фальшивих доказів, що свідчить про існування між сторонами спору про право, встановлення та доведення в установленому законом порядку яких можливо лише під час розгляду таких вимог за правилами позовного провадження, зокрема  

Стягувач в рахунок обґрунтування розміру моєї заборгованості за споживчий природній газ, яка станом на 19 листопада 2012 року складає 656 грн. 19 коп., посилається на розрахунок такої заборгованості, який був наданий окремо до заяви.

Однак, розрахунок заборгованості, наданий стягувачем, не підписаний ним чи його представником, а також відсутня печатка організації і як наслідок такий документ не може бути належним та допустимим засобом доказування у справі.

Про необґрунтованість нарахування мені стягувачем заборгованості за споживчий природній газ та пред’явлення вимог в наказному провадженні щодо її стягнення з мене, свідчить квитанція Філії ВАТ «Київоблгаз», на підставі якої того ж 19 листопада 2012 року мною були внесені на рахунок стягувача грошові кошти у розмірі 544 грн. як заборгованість за фактично спожитий природній газ, який поставлявся до квартири № XX, яка знаходиться в м. Борисполі, по вул. Xxxxxxxxx Шлях, в буд. 87, та яка виникла станом саме на 19 листопада 2012 року.              

При цьому, стягувачем розрахунок заборгованості за спожитий природній газ у розмірі 656 грн. 19 коп. був визначений також станом на 19 листопада 2012 року, що свідчить про існування станом на цю дату двох різних за розміром сум боргу за комунальні послуги - 656 грн. 19 коп. яка була нарахована до сплати на підставі заяви стягувача про видачу судового наказу та 544 грн. яка була розрахована стягувачем та сплачена мною на його користь на підставі відповідної квитанції, а тому виключно в межах пред’явлення позову можливо визначити обґрунтованість розрахунків моєї заборгованості за спожитий природній газ, оскільки визначений стягувачем у заяві про видачу судового наказу борг та пред’явлення з приводу цього вимоги не передбачає її безспірність, а натомість свідчать про існування між сторонами спору про право.   

Крім того, як було зазначено вище, станом на 19 листопада 2012 року (цією ж датою була визначена заборгованість за спожитий природній газ стягувачем у своїй заяві про видачу судового наказу), мною була сплачена заборгованість, яка була мені визначена стягувачем, і становила 544 грн., а тому навіть не рахуючи наявності спору між мною та стягувачем щодо її розміру, заборгованість за спожитий природній газ становить різницю, розмір якої складає 112 грн. 19 коп.

Тому, в частині вимог щодо розміру заборгованості за спожиті комунальні послуги, стягувач необґрунтовано її визначив, нарахував та пред’явив вимогу у заяві про видачу судового наказу.         

Також, стягувачем до заяви про видачу судового наказу було додано Договір про надання послуг з газопостачання від 22 листопада 2005 року, зі змісту якого випливає, що я нібито є споживачем та одночасно стороною цього договору, предметом якого є надання ВАТ «Київоблгаз» мені послуг з постачання природнього або скрапленого газу від групових резервних установок для побутового споживання з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та тиску, а я нібито в свою сергу зобов’язаний своєчасно здійснювати оплату за споживчий природній газ.       

Проте, повідомляю суд, що договір про надання послуг з газопостачання з ВАТ «Київоблгаз» 22 листопада 2005 року я не підписував, як і ніколи не підписував будь-якого іншого договору про надання послуг з постачання скрапленого газу з ВАТ «Київоблгаз».

Договір про надання послуг з газопостачання від 22 листопада 2005 року є фальшивим, оскільки підписи, що були проставлені від мого імені в кінці цього договору є не моїми підписами (навіть близько не схожими на мій підпис) і я власноручно та особисто не проставляв таких підписів на правочині, а тому не міг набати відповідних прав та обов’язків за цим договором.     

В рахунок обґрунтування тим обставинам, що я не підписував та не міг підписати договір про надання послуг з газопостачання саме 22 листопада 2005 року свідчить та обставина, що я набув право власності на квартиру № XX, яка знаходиться в м. Борисполі по вул. Xxxxxxxxx Шлях, 87 лише 22 січня 2008 року на підставі договору купівлі-продажу цієї квартири, укладеного з ОСОБА_2.

До укладання договору купівлі-продажу квартири, я не мав до неї жодного відношення, не був її власником та користувачем, а також не був зареєстрований за адресою місця знаходження цієї квартири та не являвся членом сім’ї попереднього власника, ОСОБА_2, що прямо чи побічно могло б вплинути на мої права чи обов’язки споживача комунальних послуг починаючи з 2005 року.             

Отже, стягувач подав суду фальшований (підроблений) договір про надання послуг з газопостачання від 22 листопада 2005 року, який я не укладав та не підписував, на підставі якого просить суд видати наказ про стягнення з мене заборгованості у розмірі 656 грн. 19 коп., що свідчить про неправомірність та безпідставність таких вимог.  

У відповідності до п. 5 Постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження» від 23 грудня 2011 року за № XX, за змістом статті 98, пункту 2 частини третьої статті 100, статті 103 ЦПК до заяви про видачу судового наказу додаються оригінали або належним чином завірені копії документів, які підтверджують матеріально-правову вимогу заявника. На такі документи поширюються вимоги статей 58 і 59 ЦПК щодо належності та допустимості доказів

Крім того, як передбачено п. 13 вказаної вище Постанови Пленуму ВССУ, якщо заявлено вимогу про стягнення заборгованості за надані житлово-комунальні, телекомунікаційні послуги, послуги телебачення та радіомовлення (пункт 3 частини першої статті 96 ЦПК ), судовий наказ може бути видано за наявності відповідних договорів про надання таких послуг, інших письмових доказів, що підтверджують фактичне надання та отримання таких послуг. Крім того, заявник має обґрунтувати свої вимоги та додати документи, що вказують на правильність і безспірність розрахунків, а також застосування тарифів на відповідні послуги.

Таким чином, на документи, що були надані стягувачем до суду, поширюються вимоги ст. ст. 58 і 59 ЦПК України щодо їх належності та допустимості як доказів.

Однак, враховуючи те, що судовий наказ може бути виданий за наявності договору про надання комунальних послуг, а також документів, що вказують на правильність і безспірність розрахунків, вважаю, що вимоги стягувача, які пред’явлені в заяві про видачу судового наказу є необґрунтованими та безпідставними, оскільки не підтверджують безспірність розрахунків, а договір, наданий стягувачем є фальшивим, оскільки мною не укладався і не підписувався.

Враховуючи, що II розділом ЦПК процедура розгляду заяв у наказному провадженні полягає у видачі судового наказу, не може бути застосовано наступні процесуальні інститути: призначення справи до судового розгляду; забезпечення доказів; призначення експертизи; передача справи до іншого суду за підсудністю; заміна неналежної сторони; зупинення провадження; закриття провадження у справі; залишення заяви без розгляду (п. 11 Постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження» від 23 грудня 2011 року за № XX).

Таким чином, в межах наказного провадження я позбавлений можливості доведення фальшивості договору про надання послуг з газопостачання, шляхом заявлення клопотання про призначення по справі відповідної судової почеркознавчої експертизи, (сумніви у достовірності якого обґрунтовані мною в цій заяві та є достатніми), дослідження такого доказу та надання йому відповідної оцінки в порядку передбаченому ст. ст. 58, 59, 179, 185 ЦПК України, а також доведення правильності визначення та нарахування заборгованості за газопостачання, так як станом на 19 листопада 2012 року стягувачем було визначено одночасно дві різні заборгованості до сплати.         

Отже, вимоги стягувача про стягнення з мене заборгованості за спожитий газ в розмірі 656 грн. 19 коп. можуть бути розглянути лише в позовному провадженні, оскільки стягувачем не були додані до заяви документи, що вказують на правильність і безспірність розрахунків заборгованості за спожитий газ, а тому судовий наказ Бориспільського міськрайонного суд Київської області від 29 грудня 2012 року підлягає скасуванню з одночасним роз'ясненням стягувачу, що заявлені ним вимоги можуть бути розглянуті у позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову.      

Тому, на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 3, 4, 38, 42, 44, 57, 58, 59, 64, 82, 109, 105, 105-1, 106 Цивільного процесуального кодексу України, -

П Р О Ш У:

1.Судовий Наказ Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 29 грудня 2012 року по справі Справа № XXXX/ХХХХХ/2012 (провадження № X-н/1005/1128/2012) про стягнення з мене на користь Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз» заборгованість за спожитий природній газ в сумі 656 грн. 19 коп. та на користь держави судовий збір в розмірі 107 грн. 30 коп. – скасувати, оскільки існує спір про право між сторонами, і документи, надані стягувачем, не вказують на правильність і безспірність розрахунків заборгованості за спожитий природній  газ.    

2. Роз'яснити Публічному акціонерному товариства по газопостачанню та газифікації «Київоблгаз», що заявлені стягувачем вимоги про стягнення з мене заборгованість за споживчий природній газ в сумі 656 грн. 19 коп. можуть бути розглянуті у позовному провадженні з додержанням загальних правил щодо пред'явлення позову   

ДОДАТКИ:

1.Копія заяви про скасування судового наказу – 1 примір.

2.Копія Квитанції про сплату заборгованості за споживчий природній газ у розмірі 544 грн. – 2 примір.

3. Копія Договору купівлі-продажу квартири від 22 січня 2012 року – 2 примір. 

 

«__» січня 2013 року. 

 

Боржник                                                     _______________                                                                             ОСОБА_1  

                                                                       (підпис)    

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації