Заява про укладання мирової угоди

 

                         До Дніпровського районного суду м. Києва

                                           

         Позивач:        ОСОБА_1,

                       зареєстроване місце проживання: 

АДРЕСА_1  

 

            Представник

                                                     позивача:         Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,

місце знаходження:

АДРЕСА_2

 

                                                             Відповідач:          ОСОБА 2

                       зареєстроване місце проживання:

                       АДРЕСА_3 в, кв. 98

 

Представник

  відповідача:        Адвокат, ОСОБА_3,

місце знаходження АДРЕСА

 

Цивільна справа: № X-XXXX/XX року

Головуючий суддя: ОСОБА_4

 

З А Я В А    

Про укладання мирової угоди

В провадженні Дніпровського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа № X-XXXX/XX року за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА 2 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди заподіяної злочином.      

Однак, під час знаходження вказаної вище справи в суді між ОСОБА_1 до ОСОБА 2 було досягнуто ряд домовленостей на взаємних поступках, які призвели до укладання 28 липня 2011 року мирової угоди по цивільній справі на наступних умовах: 

1.      Сторони визнають, що ОСОБА 2  в продовж часу, що перебував укладанню даної мирової угоди, добровільно сплатив на користь ОСОБА_1 грошову суму коштів у розмірі 29 000 (двадцять дев’ять тисяч) грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди заподіяної внаслідок вчинення злочину.  

2.      ОСОБА 2 зобов’язується (бере на себе обов’язок) сплатити на користь ОСОБА_1 грошову суму коштів у розмірі 215 990 (двісті п'ятнадцять дев’ятсот дев’яносто) грн. в рахунок відшкодування матеріальної шкоди заподіяної внаслідок вчинення з врахуванням встановленого в період з січня місяця 2006 року по квітень місяць 2011 року індексу інфляції, що становить 172 350 (сто сімдесят дві тисячі триста п’ятдесят) грн. Загалом  ОСОБА 2 зобов’язується відшкодувати на користь ОСОБА_1 матеріальну шкоду з врахуванням індексу інфляції у розмірі 388 340 (триста вісімдесят вісім тисяч триста сорок) грн.  

3.      ОСОБА 2 зобов’язується (бере на себе обов’язок) сплатити на користь ОСОБА_1 грошову суму коштів у розмірі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди заподіяної внаслідок вчинення злочину.

При таких обставинах на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 175 ЦПК України, 

П Р О С И М О

1.      Визнати мирову угоду по цивільній справі № X-XXXX/XX року на умовах, що зазначені в цій заяві, адресованої суду, та мировій угоді, що додана до даної заяви.

2.      Провадження по справі на підставі п. 4 ст. 205 ЦПК України – закрити. З наслідками укладання мирової угоди та закриття провадження у справі з цих підстав сторони ознайомлені та заперечень не мають.

3.      Судові витрати по даній справи у вигляді державного мита та судового збору покласти на відповідача

ДОДАТКИ

1.      Копія мирової угоди по цивільній справі № X-XXXX/XX року – 1 примір

 

      28 липня 2011 року

 

        

Позивач

 

 

   ______________

                    (підпис)

 

ОСОБА_1

        

Представник

позивача

 

 

   ______________

                    (підпис)

 

Ковальчук С.М.  

Відповідач

   ______________

            (підпис)

      ОСОБА 2

 

 

Представник

відповідача

 

   ______________

            (підпис)

      ОСОБА_3

 

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації