Заява про усунення недоліків, які були зазначені в ухвалі суду в цивільній справі, оголошеної в судовому засіданні, і яка була зазнесена до журналу судового засідання

    До Подільського районного суду м. Києва

 

          Позивач:       ОСОБА_1,

            За  реєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

                       засоби зв’язку: (096) ХХХ-ХХ-ХХ

 

   Представник

         позивача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

засоби зв’язку: (067) 230-36-06 

 

         Відповідачі:                ОСОБА_3,

            зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_3.

Засоби зв’язку: невідомі. 

 

ОСОБА_4,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_4. 

Засоби зв’язку: невідомі.     

 

Треті особи, які не заявляють

самостійних вимог щодо предмету спору:  Приватний нотаріус Київського міського

нотаріального округу,

ОСОБА_5,

місце знаходження:

АДРЕСА_5

засоби зв’язку: (044) ХХХ-ХХ-ХХ

 

Головне управління земельних ресурсів

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

місце знаходження:

АДРЕСА_6

засоби зв’язку: (044) ХХХ-ХХ-ХХ  

  

Цивільна справа № X-XXXX/XX року

Судді: ОСОБА_6          

 

З А Я В А

Про усунення недоліків, які зазначені в Ухвалі Судді Подільського районного суду м. Києва від 6 грудня 2012 року  

Ухвалою Судді Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_6 від 6 грудня 2012 року, заява про уточнення позовних вимог ОСОБА_1 до ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_5, Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визнання права власності на житлові будинки, визнання недійсним шлюбного договору, договору купівлі-продажу житлового будинку - залишена без руху та надано строк до 12.12.12. року до 12 год. 00 хв. для усунення недоліків.

Вказана вище заява залишена ухвалою судді без руху на підставі  ст. ст. 119, 120 ЦПК України, оскільки мною як представником позивача не були викладені обставини та обґрунтування поділу в натурі майна, набутого спільно позивачем та відповідачем за час перебування в шлюбі, що належить їм на праві спільної сумісної власності.         

В зв’язку з цим, на виконання Ухвали Судді Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_6 від 6 грудня 2012 року, усуваємо недоліки, шляхом надання суду заяви про уточнення позовних вимог по цивільній справі, на підставі якої ОСОБА_1, користуючись наданими їй, згідно ст. 31 ЦПК України, процесуальними правами, зменшила розмір позовних вимог, виключивши позовну вимогу про поділ спільного сумісного майна набутого ОСОБА_3 та ОСОБА_1 за час перебування їх в шлюбі.

При цьому, ОСОБА_1 в заяві про уточнення позовних вимог залишає нормативно-правове обґрунтування набуття права спільної сумісної власності на житлові будинки, що знаходяться в м. Києві по вул. Xxxxxxxxxxx, 11-а та 11-б з метою надання обґрунтування підстав для визнання недійсним шлюбного договору від 20 лютого 2009 року та договору купівлі-продажу житлового будинку, що знаходиться в м. Києві по вул. Xxxxxxxxxxx, 11-б, яким розпорядився у такій спосіб ОСОБА_3 без належної згоди позивача як співвласника цього будинку.

Одночасно, хочу звернути Вашу увагу на недопустимість подальшого грубого порушення норм процесуального права з боку суду під час розгляду справи, яке в даному випаду було проявлено в порушенні порядку винесення ухвали про залишення позову без руху та надання строку для усунення недоліків.

6 грудня 2012 року суд під час розгляду справи в судовому засіданні залишив без руху заяву про уточнення позовних вимог в частині зменшення розміру вимог заявлених позивачем, на підставі ст. 119, 120 ЦПК України, оскільки в поданій позивачем заяві відсутнє обґрунтування поділу майна в натурі, набутого спільно позивачем та відповідачем за час перебування в шлюбі.

Ухвала про залишення заяви позивача про зменшення розміру позовних вимог без руху була винесена судом під час розгляду справи у судовому засіданні, не виходячи до нарадчої кімнати із занесенням її до журналу судового засідання.

Підстави за яких суд залишив позовну заяву без руху та надав строк для усунення недоліків були оголошені судом в судовому засіданні та надано строк для їх усунення до 12 грудня 2012 року до 20 год. 00 хв. із занесенням такої ухвали до журналу судового засідання.

У відповідності до ст. 121 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 119 і 120 ЦПК України, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п'яти днів з дня отримання позивачем ухвали.

Таким чином зі змісту наведеної вище норми випливає, що позивач зобов’язаний усунути недоліки в строк який встановлений судом і який вираховується з моменту отримання позивачем ухвали суду про залишення позовної заяви без руху.

Отже, судом невірно були встановлені строки для усунення недоліків, перебіг яких починається з моменту отримання позивачем копії Ухвали суду про залишення позову без руху, а не чітко визначеною календарною датою. Такого порядку встановлення та обчислення перебігу строку усунення недоліків позовної заяви норми цивільно-процесуального кодексу України не містять, а отже суд вийшов за межі своїх повноважень визначених Законом.

Звісно, строки для усунення недоліків, які були встановлені судом і які були визначені чіткою календарною датою, до 12 грудня 2012 року до 20 год. 00 хв., не могли бути встановлені належним чином, оскільки судом не було винесено Ухвалу у вигляді окремого процесуального документу як цього вимагає ст. 120 ЦПК України, зі змісту якої випливає, що строк для усунення недоліків не повинен перевищувати п’яти днів з моменту отримання позивачем ухвали суду.

Позивач відповідної ухвали суду не отримував, оскільки суд обмежився винесенням ухвали про залишення позову без руху шляхом занесення її до журналу судового засідання, що перешкоджає суду виконати вимоги ст. 120 ЦПК України та направити її позивачу, оскільки така ухвала не була винесена шляхом оформлення окремим процесуальним документом.

До речи процедура винесення ухвали про залишення позову без руху, встановлення строків для усунення недоліків та направлення її позивачу, гарантує останньому однозначно сприймати ті обставини, які були підставою для залишення позову без руху, оскільки в іншому випадку позивач змушений ознайомлюватись із журналом судового засідання для однозначного розуміння та встановлення підстав для залишення позову без руху, що звужує обсяг прав  позивача, гарантії цих прав та позбавляє його ефективно здійснювати їх захист.

Суд першої інстанції під час розгляду справи свідомо допустив такі порушення

Крім того, додатково звертаю увагу на те, що під час судового розгляду суд має право залишити без руху лише позовну заяву, яка не відповідає вимогам ст. 119, 120 ЦПК України, і натомість позбавлений будь-яких законних підстав для залишення без руху заяви позивача про зменшення розміру позовних вимог.

Цивільно-процесуальний закон не надає таких повноважень суду, оскільки заява про зменшення розміру позовних вимог не є позовною заявою в розумінні змісту ст. 119 ЦПК України, а є іншим процесуальним документом, право на подання якого передбачено ст. 31 ЦПК України. Однак, законодавець не визначає її змісту, а тому суд не може посилатись на відсутність в ній обґрунтування поділу в натурі майна, набутого спільно позивачем та відповідачем за час перебування в шлюбі так як така заява є невід’ємною частиною основного позову який розглядується разом із заявою про зменшення розміру позовних вимог.              

При таких обставинах на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 4, 27, 119, 120, 121 ЦПК України, -

П Р О Ш У:

1.                 Прийняти до розгляду заяву про уточнення позовних вимог ОСОБА_1 до ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_5, Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визнання недійсним шлюбного договору та договору купівлі-продажу житлового будинку.   

ДОДАТКИ:

1.      Копія заяви про уточнення позовних вимог – 5 примір.;

11 грудня 2012 року              

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                     ____________                               Ковальчук С.М.

                                                                           (підпис)

 

Average: 3 (2 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації