Заява про усунення недоліків, які є підставою для залишення апеляційної скарги у цивільній справі без руху

            До Апеляційного суду Київської області 

 

     Відповідач:       ОСОБА_1,

                                               місце проживання: АДРЕСА_1

                                                

   Представник 

    відповідача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

 

Інші учасники цивільного процесу:

  

                    Позивач:         ОСОБА_3,

                                               місце проживання: АДРЕСА 3

 

Справа № ХХХХХХ року         

З А Я В А

Про усунення недоліків, які зазначені в ухвалі Судді Апеляційного суду Київської області, ОСОБА_4,

від 23 травня 2012 року по справі №ХХХХ

ОСОБА_5 суду Київської області, ОСОБА_4, від 23 травня 2012 року, апеляційна скарга відповідача ОСОБА_1, на заочне рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27 січня 2012 року по справі № ХХХХ року за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором підряду, - залишена без руху та надано строк для усунення недоліків, який не може перевищувати п’яти днів з дня отримання копії ухвали.  

ОСОБА_5 суду Київської області була отримана відповідачем 2 червня 2012 року, про що ним було проставлено підпис на зворотному повідомленні про вручення поштового відправлення в яке було вкладено ухвалу суду, а тому строк для усунення недоліків не був пропущений. 

Вказана вище апеляційна скарга залишена ухвалою судді без руху на підставі  ст. ст. 121, 295 ЦПК України та надано строк для усунення недоліків з тих підстав, що відповідачем було додано до апеляційної скарги оригінал квитанції про сплату судового збору, однак судовий збір було сплачено на невірний рахунок, а також до апеляційної скарги не було додано копії апеляційних скарг та письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі.  

Таким чином, мною як представником позивача, дійсно не були виконані вимоги п.п.8 п.1 ч.2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» від 8 липня 2008 року, оскільки судовий збір за подання апеляційної скарги на рішення суду було сплачено на невірний рахунок в банківській установі. Таким чином, на виконання Ухвали судді Апеляційного суду Київської області, додаю до цієї заяви квитанцію про сплату судового збору в розмірі 515 (п’ятсот п'ятнадцять) грн. за реквізитами, які зазначені в ухвалі суді, а саме: Код за ЄДРПОУ 02892020; Рахунок: 31217206780001; Код класифікації доходів бюджету: 22030001; Отримувач коштів: ГУДКСУ у Київській області; Банк отримувача: ГУДКСУ у Київської області; МФО (код банку отримувача): 821018; ЄДРПОУ (банку отримувача): 37955989.                          

Крім того, на виконання ухвали судді Апеляційного суду Київської області та відповідно до вимог ст. 295 ЦПК України, надаю суду копії апеляційної скарги та доданих до неї документів відповідно до кількості осіб, які беруть участь в розгляді справи (для позивача та відповідача), а також апеляційну скаргу та додані до неї документи для суду, а всього в 3 (трьох) примірниках.

При таких обставинах на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 295 ЦПК України, 

П Р О Ш У:

  1. Прийняти до розгляду подану мною, як представником відповідача, ОСОБА_1, апеляційну скаргу на заочне рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27 січня 2012 року по справі № 2-п/1005/19/2012 року, оскільки мною усунуті недоліки зазначені в ухвалі Судді Апеляційного суду Київської області, ОСОБА_4, від 23  травня 2012 року по справі № 22ц-3333/2012, та відкрити апеляційне провадження.          

ДОДАТКИ:

  1. ОСОБА_6 Апеляційного суду Київської області,  ОСОБА_4, від 23 травня 2012 року по справі № 22ц-3333/2012;  
  2. Апеляційна скарга на рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27 січня 2012 року по справі № 2-п/1005/19/2012 року - 1 примір. (для суду);
  3. Копія апеляційної скарги на рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27 січня 2012 року по справі № 2-п/1005/19/2012 року - 2 примір. (для осіб, які беруть участь в розгляді справи);
  4. Копія довіреності на представництво інтересів ОСОБА_1 в судах, посвідчена нотаріально - 3 примір.;
  5. Оригінал квитанції про сплату судового збору за подання апеляційної скарги на рішення суду - 2 примір. (для суду);    
  6. Копія квитанції про сплату судового збору за подання апеляційної скарги на рішення суду - 2 примір. (для осіб, які беруть участь в розгляді справи).   

7 червня 2012 року

 

Представник відповідача,

який діє на підставі довіреності            ______________           Ковальчук С.М.  

                                                                                (підпис)

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації