Заява про виклик в судове засідання у цивільінй справі свідків

Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи (ст. 50 ЦПК України). Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи (ст. 63 ЦПК України)

Як передбачено ст. 60 ЦПК України, кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

Доказами, як встановлено ст. 57 ЦПК України, є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів

Таким чином, належними та допустимими доказами, які можуть підтвердити обставини, які свідчать про вчинення відповідачем дій, що порушують право позивача на вільне та безперешкодне користування квартирою - є покази осіб, які мали можливість спостерігати протягом тривалого часу відносини між сторонами, обізнані про дії відповідача та перешкоди, які ним вчиняються позивачу в користуванні квартирою, а тому можуть надати відповідні покази і бути допитані як свідки під час розгляду цивільної справи. 

До Бориспільського міськрайонного суду

Київської області 

08300, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 72

 

Позивач:    ОСОБА_1, 

зареєстроване місце проживання: 

АДРЕСА_1

засоби зв’язку відсутні  

  

Представник позивача:   

Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,

місце знаходження: 08300, Київська обл.,

м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79

засоби зв’язку: +38 (067) 230-36-06

електронна пошта: Stepan@zakon-i-pravo.net

Веб-сайт: www.zakon-i-pravo.net 

 

Відповідач:     ОСОБА_3,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_3

засоби зв’язку невідомі

 

Третя особа, яка не заявляє самостійних

вимог щодо предмету спору:       

Публічне акціонерне товариство

«Укрсоцбанк»

місце знаходження:

АДРЕСА_4     

засоби зв’язку невідомі

 

З А Я В А

Про виклик в судове засідання свідків

ОСОБА_1 звернулась до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з позовом до ОСОБА_3, за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача, Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк», про визнання права власності на частку в спільному майні, набутого за час перебування в шлюбі, в порядку його поділу, та усунення перешкод у здійсненні права користування майном.

Позивач, обґрунтовуючи обставини, які є підставою для задоволення його вимог про визнання права власності на частку квартири № XX, яка знаходиться по вул. Xxxxxxxx, 2-А в м. Борисполі, посилається на те, що відповідно до ст. ст. 60, 61 СК України та ст. 368 ЦК України, така квартира є об’єктом права спільної сумісної власності сторін як колишнього подружжя, оскільки набута ними за час їх перебування в шлюбі на підставі договорів, укладених відповідачем в інтересах сім’ї, та за рахунок спільних коштів.

В зв’язку з цим, обґрунтовуючи свої вимоги щодо усунення перешкод у здійсненні права користування квартирою № XX, яка знаходиться по вул. Xxxxxxxx, 2-А в м. Борисполі, позивач посилається на те, що відповідач вчиняє дії, які порушують його право користування спірною квартирою і полягають у заміні замка вхідних дверей та створення інших перешкод позивачу з її двома неповнолітніми дітьми у проживанні в квартирі, можливості користуватись особистими речами, що в ній знаходяться, та які нагально необхідні як позивачу так і їх двом неповнолітнім дітям.

Окрім тих доказів, які були надані позивачем на підтвердження обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, для повного переконання у їх законності та доведеності перед судом, позивач вважає за необхідне також обґрунтувати такі вимоги показами свідків, викликавши та допитавши наступних осіб: ОСОБА_7, яка проживає за адресою: м. Бориспіль, вул. Xxxxxxxx, 2А, кв.32; ОСОБА_4, яка проживає за адресою: м. Київ, вул. Хххххххх, 15 кв. 25; ОСОБА_5, яка проживає за адресою: м. Бориспіль, вул. Xxxxxxxx 2А, кв. 26; ОСОБА_6, яка проживає за адресою: м. Бориспіль, вул. Ххххххххх, кв.54.     

У відповідності до ст. 10 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Суд сприяє всебічному і повному з’ясуванню обставин справи     

Як передбачено ст. 60 ЦПК України, кожна сторона зобов’язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі. Доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір.

Доказами, як встановлено ст. 57 ЦПК України, є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів.

Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи (ст. 50 ЦПК України). Показання свідка - це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи (ст. 63 ЦПК України)

Таким чином, належними та допустимими доказами, які можуть підтвердити обставини, які свідчать про вчинення відповідачем дій, що порушують право позивача на вільне та безперешкодне користування квартирою № XX, яка знаходиться по вул. Xxxxxxxx, 2-А в м. Борисполі, - є покази осіб, які мали можливість спостерігати протягом тривалого часу відносини між сторонами, обізнані про дії відповідача та перешкоди, які ним вчиняються позивачу в користуванні квартирою, а тому можуть надати відповідні покази і бути допитані як свідки під час розгляду цивільної справи.

При таких обставинах, на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 10, 50, 57, 60, 63, 136 Цивільного процесуального кодексу України, -

П Р О Ш У:

1. Викликати та допитати в якості свідків, наступних осіб:

- ОСОБА_6,

яка проживає за адресою: м. Бориспіль, вул. Xxxxxxxx, 2А, кв.32;

- ОСОБА_4,

яка проживає за адресою: м. Київ, Хххххххх, 15 кв. 25;

- ОСОБА_5,

яка проживає за адресою: м. Бориспіль, вул. Xxxxxxxx 2А, кв. 26;

- ОСОБА_6,

яка проживає за адресою: м. Бориспіль, вул.. Хххххххх 2А, кв.54.    

 

«__» ___________ 2013 року                        

  

Представник позивача,

якій діє на підставі договору                      __________                             Ковальчук С.М.

                                                                (підпис)

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації