Заява про вступ у справу як третьої особи, яка не заявляє амостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача

У відповідності до ч.2 ст. 53 КАС України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача у будь-який час до закінчення судового розгляду, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки. Якщо адміністративний суд при прийнятті позовної заяви, підготовці справи до судового розгляду або під час судового розгляду справи встановить, що судове рішення може вплинути на права і обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Як передбачено ч.3 ст. 53 КАС України, питання про вступ до участі у справі третіх осіб вирішується ухвалою.

Пред’явлення позивачем вимог про зобов’язання відповідача прийняти рішення про скасування довідки, а так саме подальше ухвалення судом рішення у даній справі, може вплинути на права та інтереси особи як власника житлового будинку та земельної ділянки щодо яких органами архітектури усунуто протиріччя в поштовій адресі, а тому подальше зобов’язання відповідача скасувати довідку та її скасування органами архітектури, призведе до неоднозначного та множинного трактування дійсного місця знаходження домоволодіння і необхідності вчинення мною додаткових дій в межах передбачених законом процедур для вирішення існуючої питання.   

Судді Бориспільського міськрайонного суду Київської обласної

ОСОБА_1                                  

_______________________________  

08300, м. Бориспіль, вул. К.Шлях, 72  

 

ОСОБА_2,  

місце проживання:

АДРЕСА_2

                                                                                                                     

З А Я В А

Про вступ у справу як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог

на предмет спору на стороні відповідача 

Нещодавно, мені стало відомо, що ОСОБА_3 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з позовом до Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області про зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти рішення про скасування довідки за № XXX/1-09 від 2 квітня 2012 року, із змісту якої вбачається, що за адресою вул. 1-го Травня, Х та вул. 1-го Травня, Х-А у м. Борисполі Київської області знаходиться один і той же житловий будинок і одна і та ж земельна ділянка.  

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що у відповідача відсутні будь-які відомості про погашення спільної часткової власності житлового будинку по вул. 1-го Травня, Х у місті Борисполі Київської області між мною та ОСОБА_4, в зв’язку з чим є неможливим прийняття будь-яких рішень щодо присвоєння окремої почтової адреси ОСОБА_2, зокрема: вулиця 1-го Травня, Х-а.

Крім того, позивач вважає, що висновки відповідача викладені у спірній довідці щодо знаходження по вулиці 1-го Травня, Х і по вулиці 1-го Травня, 70-а однієї і тієї ж земельної ділянки не гуртуються на законі, оскільки відсутні відомості відносно реєстрації за мною речових прав на земельну ділянку.

У такий спосіб, позивач намагається довести перед судом ті обставини, що органи архітектури не мали законних підстав видавати мені спірну довідку. Позивач мотивує це тим, що моя частка у праві спільної часткової власності на житловий будинок не була виділена у натурі, а право власності на земельну ділянку, яка знаходиться під моєю частиною житлового будинку, не було оформлено у встановленому законом порядку, тому мені не могла буди присвоєна окрема поштова адреса.  

Оскільки позивачем був заявлений до суду позов, в рахунок обґрунтування якого були зазначені наведені вище обставини, хотіла б звернути увагу суду на наступне.

Я являюся власником 9/25 частини житлового будинку, що знаходиться в м. Борисполі, по вул. 1-го Травня, Х, площа якого складає 68,8 кв. м., з відповідними надвірними будівлями, а саме: льох, вбиральня, огорожа, тротуари, про що свідчить укладений 20 березня 1987 року із ОСОБА_5 договір купівлі-продажу.

Під частиною житлового будинку, яка належить мені на прав власності, знаходиться земельна ділянка, площа якої складає 0,03 Га.

На підставі рішення Бориспільської міської ради від 26 серпня 2004 року, мені було надано дозвіл на розроблення технічної документації щодо документів, які посвідчують право власності на присадибну земельну ділянку по вул. 1-го Травня, Х-А в м. Борисполі в межах, передбачених статтею 120 Земельного кодексу України.

5 жовтня 2005 року був складений Акт про встановлення на місцевості та погодження зовнішніх меж земельної ділянки, на підставі якого були встановлені межові знаки земельної ділянки згідно рішення Бориспільської міської ради про передачу земельної ділянки безкоштовно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд, по вул. 1-го Травня, Х-А.

Наприкінці 1980 років я зверталася до міської ради чи архітектора міста з приводу зміни поштової адреси житлового будинку та надвірних споруд, і наскільки мені відомо таке рішення було прийнято. Однак, на сьогоднішній день рішення про зміну поштової адреси чи відомості про його прийняття відсутні як в архівному відділі Бориспільської міської ради так і в управлінні містобудування та архітектури.  

Про ймовірну зміну поштової адреси свідчить те, що в більшості документів, виданих після 2004 року, які так чи інакше впливають на моє володіння, користування та розпорядження житловим будинком і господарськими надвірними спорудами та пов’язані з відведенням земельної ділянки у власність, значиться адреса: 1-го Травня, Х-А. В той час як переважна частина документів, виданих впродовж часу починаючи з моменту придбання житлового будинку, містили адресу: 1-го Травня, Х.

З метою усунення зазначених вище протиріч та неоднозначних підходів до визначення адреси місця знаходження житлового будинку та земельної ділянки, я звернулася до органів архітектури для підтвердження того юридичного факту, що за адресами вул. 1-го Травня, Х та 1-го Травня, Х-А, значяться одна і та ж частина житлового будинку та земельної ділянки.   

Дійсно, Управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради Київської області 2 квітня 2012 року надало довідку за № XXX/1-09, в якій зазначено, що «…за адресою: вул. 1-го Травня № X та вул. 1-го Травня № X-а в м. Бориспіль, знаходиться один і той же будинок та одна і та ж земельна ділянка, беручи до уваги те, що гр. Бабишкіна, нині гр. ОСОБА_2, придбала 9/25 частини житлового будинку, згідно Договору купівлі-продажу за № XXX від 19.03.1987 року (свідоцтво про право власності за № XXX від 21.04.1987 р.)…».

Така довідка органів архітектури була надана на підставі моєї заяви до якої було додано ряд документів, які в сукупності свідчать про те, що адреса одного і того ж житлового будинку та земельної ділянки в різних документів значиться по різному.

Одночасно наголошую на тому, що видана відповідачем довідка від 2 квітня 2012 року за № XXX/1-09 не є рішенням про зміну поштової адреси місця знаходження моєї частини житлового будинку та земельної ділянки, в розумінні установленої процедури зміни поштової адреси, а є лише документально підтверджуючим фактом перебування за частково відмінними поштовими адресами, які містяться в різних документах, наданих мною для перевірки та дослідження органам архітектури, одних і тих же об’єктів нерухомого майна.

При цьому, звертаю увагу суд на те, що буд-яких інших будинків, будівель чи споруд або ж земельної ділянки, яким би була присвоєна поштова адреса: вул. 1-го Травня, Х-а - не існує.

Тому відповідач, дослідивши надані мною документи, які містять інформацію про поштову адресу житлового будинку і земельної ділянки, дійшов обґрунтованого висновку про те, що не зважаючи на їхні частково різні адреси в різних документах, відмінні лише наявністю в одній із адрес літери «А», об’єктами нерухомого майна є одні і ті ж.

За таких умов, пред’явлення позивачем вимог про зобов’язання відповідача прийняти рішення про скасування довідки, а так саме подальше ухвалення судом рішення у даній справі, може вплинути на права та інтереси ОСОБА_2 як власника житлового будинку та земельної ділянки щодо яких органами архітектури усунуто протиріччя в поштовій адресі, а тому подальше зобов’язання відповідача скасувати довідку та її скасування органами архітектури, призведе до неоднозначного та множинного трактування дійсного місця знаходження домоволодіння і необхідності вчинення мною додаткових дій в межах передбачених законом процедур для вирішення існуючої питання.   

У відповідності до ч.2 ст. 53 КАС України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача у будь-який час до закінчення судового розгляду, якщо рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки. Якщо адміністративний суд при прийнятті позовної заяви, підготовці справи до судового розгляду або під час судового розгляду справи встановить, що судове рішення може вплинути на права і обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору.

Як передбачено ч.3 ст. 53 КАС України, питання про вступ до участі у справі третіх осіб вирішується ухвалою.

Тому, на підставі вищевикладеного та керуючись ст. 53 Кодексу адміністративного судочинства України, -

П Р О Ш У: 

1. Залучити мене до участі в справі за адміністративним позовомОСОБА_3 до Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області про зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти рішення про скасування довідки за № XXX/1-09 від 2 квітня 2012 року, із змісту якої вбачається, що за адресою вул. 1-го Травня, Х та вул. 1-го Травня, Х-А у м. Борисполі Київської області знаходиться один і той же житловий будинок і одна і та ж земельна ділянка - як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, постановивши відповідну ухвалу.

ДОДАТКИ:

1. Копія Договору купівлі-продажу житлового будинку від 20 березня 1987 року;

2.  Копія рішення Бориспільської міської ради від 26 серпня 2004 року за № XXX-XVI-IV;

3. Копія Акту про встановлення на місцевості меж землеволодіння від 5 жовтня 2005 року. 

 

«__» жовтня 2013 року

 

ОСОБА_2                                                                                             _____________                                                                                                                                                                          (підпис)

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації