ЗАява про вжиття заходів забезпечення позову у цивільній справі шляхом накладання арешту на нерухоме майно (квартиру)

                        До Бориспільського міськрайонного суду

                            Київської області 

 

          Позивач:       ОСОБА_1,

            місце проживання: 

АДРЕСА_1  

 

  Представник

         позивача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

 

                                                    Відповідачі:     ОСОБА_3,

            місце проживання: 

АДРЕСА_3

              

            ОСОБА_4

            місце проживання: 

АДРЕСА_4 пров. Xxxxxxxxxx, 3

 

                                                                                  ОСОБА_5  

місце проживання: 

                                                                            

Цивільна справа № 2/1005/949/2012

Головуючому судді: ОСОБА_6

 

З А Я В А

Про забезпечення позову шляхом накладання арешту на квартиру

ОСОБА_1 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з позовом до ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про визнання недійсними довіреності, договору купівлі-продажу квартири та витребування її з чужого незаконного володіння.    

Позивач обґрунтовує задоволення своїх вимоги тим, що в момент вчинення довіреності як одностороннього правочину, а саме 14 лютого 2011 року, позивач не мав права уповноважувати відповідача на розпорядження квартирою, оскільки сам не мав відповідних повноважень та прав на майно, а тому з підстав передбачених ч. 1 ст. 238 та ст. 1003 ЦК України не міг передати такі права на вчинення правочину з нерухомим майном відповідачу ОСОБА_3.

При таких обставинах, зміст правочину, яким є довіреність від 14 лютого 2011 року, посвідчена приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області, ОСОБА_7 на підставі якої ОСОБА_1 уповноважив ОСОБА_3 розпоряджатися (в тому числі продати) за ціну та на умовах за його розсудом належну довірителеві квартиру № XX, що знаходиться в м. Бориспіль по вул. Xxxxxxxxx, - явно суперечить актам цивільного законодавства України, а саме ч.1 ст. 238 та ст. 1003 ЦК України, оскільки в момент вчинення довіреності позивач не мав зареєстрованого в установленому порядку права власності на квартиру, а тому не міг уповноважити відповідача на вчинення від його імені правочинів щодо розпорядження квартирою.    

Враховуючи те, що позивачем було надано суду ряд належних та допустимих доказів в рахунок підтвердження обставин щодо визнання недійсною довіреності, договору купівлі-продажу, та як наслідок витребування квартири з чужого незаконного володіння і їх нормативно-правове обґрунтування, а також враховуючи те, що ОСОБА_3 відчужив квартиру на користь свого знайомого ОСОБА_4, який вже через місяць продав квартиру ОСОБА_5, що свідчить лише про реальні наміри уникнути витребування квартири позивачем та явно підтверджує відсутність як в ОСОБА_4 так і в ОСОБА_8 реального наміру користуватись квартирою та створювати в зв’язку з цим дійсні правові наслідки пов’язані з її володінням, а тому знову ж таки є велика ймовірність подальшого перепродажу вказаної квартири, чи вчинення відносно неї будь-яких інших правочинів, що свідчитиме про неможливість або ж утруднення виконання рішення суду, яке може бути ухвалене по даній справі на користь позивача.

У такий спосіб, у позивача в подальшому виникнуть труднощі або ж взагалі неможливість реєстрації за собою права власності на квартиру, або ж принаймні отримання відшкодування її вартості від відповідачів по справі.

Більш того, не вжиття заходів до забезпечення позову надасть можливість ОСОБА_8 знову ж таки здійснити відчуження квартири на користь третіх осіб в будь-який час, навіть після ухвалення судом першої інстанції рішення на користь позивача, яке в період часу коли ще не набуде законної сили, надасть можливість відповідачу відчужити її і як наслідок призведе до неможливості позивачем поновити порушені відповідачами його прав на квартиру.   

За таких обставин, у відповідності до ч. 3 ст. 151 ЦПК України, забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Згідно п.1 ч.1 ст. 152 ЦПК України, позов забезпечується шляхом накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб.

Також, абз. 2 п. 1 ОСОБА_9 суду України «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» від 22 грудня 2006 року за № 9, передбачено, що забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи після відкриття провадження у ній, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення.

При таких обставинах, з підстав передбачених ст. ст. 151, 152 ЦПК України, на час розгляду справи в суді необхідно вжити заходів забезпечення позову шляхом накладання арешту на квартиру № XX, що знаходиться в м. Бориспіль по вул. Xxxxxxxxx, оскільки невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду про витребування квартири з чужого незаконного володіння, а саме від ОСОБА_5, оскільки є велика ймовірність її перепродажу, передання в заставу та вчинення інших можливих юридичний дій з цим майном, оскільки попередні дії відповідачів свідчать про якомога швидше оформлення всіх необхідних документів та відчуження квартири на користь іншої особи, а тому змусить позивача в подальшому пред’являти нові позови про витребування цього майна, визнання недійсними правочинів та вчинення інших дій.     

При таких обставинах, на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 130, 151, 152 Цивільного процесуального кодексу України,  -  

П Р О Ш У:

1. Вжити заходів забезпечення позову шляхом накладання арешту на квартиру № XX, що знаходиться в м. Бориспіль по вул. Xxxxxxxxx, площею 31,5 кв. м., та зареєстрована за ОСОБА_4, оскільки невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.  

ДОДАТКИ:

  1. Квитанція про сплату судового збору за подання заяви про вжиття заходів до забезпечення позову.

«__» травня 2012 року                

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності            _______________                               Ковальчук С.М.

                                                                           (підпис)

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації