Заява про вжиття заходів забезпечення позову у цивільній справі шляхом накладання арешту на земельну ділянку та житловий будинок

              До Подільського районного суду м. Києва

 

          Позивач:       ОСОБА_1,

            зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

                       засоби зв’язку: (096) ХХХ-ХХ-ХХ

 

   Представник

         позивача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

засоби зв’язку: (067) 230-36-06 

 

         Відповідачі:                ОСОБА_3,

            зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_3.

Засоби зв’язку: невідомі. 

 

ОСОБА_4,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_4. 

Засоби зв’язку: невідомі.      

 

Треті особи, які не заявляють

самостійних вимог щодо предмету спору:  Приватний нотаріус Київського міського

нотаріального округу,

ОСОБА_5,

місце знаходження:

АДРЕСА_5

засоби зв’язку: (044) ХХХ-ХХ-3ХХ

 

Головне управління земельних ресурсів

виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації)

місце знаходження:

АДРЕСА_6а

засоби зв’язку: (044) ХХХ-ХХ-ХХ  

                      

                       Цивільна справа № X-XXXX/XX року

                       Головуючий суддя: ОСОБА_6

 

З А Я В А

Про забезпечення позову шляхом накладання арешту на житловий будинок та земельну ділянку

ОСОБА_1 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з позовом до ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про поділ майна, що належить на праві спільної сумісної власності як колишньому подружжю, визнання права власності на житловий будинок та земельну ділянку, а також визнання недійсними договору купівлі-продажу земельної ділянки та Державного Акту на право власності на земельну ділянку.   

На підставі Ухвали Бориспільського міськрайонного суду від 21 грудня 2010 року по цивільній справі № X-XXXX/XX року, в рахунок забезпечення позову по цій справі, судом було накладено арешт на нерухоме майно – житловий будинок, що належить ОСОБА_3 та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Xxxxxxxxxxx, 11-б.  

Однак відповідач, в супереч вказаної вище Ухвали Бориспільського міськрайонного суду від 21 грудня 2010 року по справі № X-XXXX/XX року, вже 23 грудня 2010 року уклав з ОСОБА_4 договір купівлі-продажу житлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Xxxxxxxxxxx, 11-б, на підставі якого відчужив вказане нерухоме майно на користь останнього, а також вчинив 23 грудня 2010 року правочин по відчуженню земельної ділянки, яка знаходиться під вказаним вище житловим будинком.

Вказані вище юридично значущі дії з боку відповідача, ОСОБА_3 були здійснені в супереч вимогам ст. 369 ЦК України, оскільки житловий будинок та земельна ділянка, що знаходяться в м. Києві по вул. Xxxxxxxxxxx, 11-Б належить на праві спільної сумісної власності як ОСОБА_1 так і ОСОБА_3, а тому є об’єктами права спільної сумісної власності, розпорядження якими можливо виключно за їх спільною згодою, в зв’язку з чим ОСОБА_3 розпорядився цими об’єктами без згоди співвласника будинку – ОСОБА_1.      

Враховуючи те, що позивачем було заявлено вимоги пов’язані з визнання права власності на житловий будинок та земельну ділянку як на майно нажите в період перебування сторін в шлюбі, в зв’язку з чим було надано суду ряд належних та допустимих доказів в рахунок підтвердження цих обставин та нормативно-правове обґрунтування, а також враховуючи те, що відповідач, ОСОБА_3 вже відчужив житловий будинок та земельну ділянку на користь іншої особи ОСОБА_4 з метою уникнення подальшого визнання даного будинку об’єктом права спільної сумісної власності з боку позивача, що потягло за собою необхідність з боку позивача пред’явлення вимог про визнання недійсними правочинів щодо розпорядження об’єктами спільної сумісної власності, а тому виходячи з цього є ризик подальшого перепродажу даного будинку та землі, що явно, на думку позивача, свідчать про неможливість або ж утруднення виконання рішення суду, яке може бути ухвалене по даній справі на користь позивача.

У такий спосіб, у позивача  подальшому виникнуть труднощі або ж взагалі неможливість реєстрації за собою права власності на житловий будинок та земельну ділянку, або ж принаймні отримання відшкодування їх вартості від відповідача по справі, який завершив процедуру відчуження житлового будинку та земельної ділянки, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Xxxxxxxxxxx, 11-б, а тому відповідач ОСОБА_3 вчинив для цього реальні дії спрямовані на відчуження спільного майна відповідача та позивача, без згоди останнього, уклавши відповідні договори про відчуження нерухомого майна.  

За таких обставин, у відповідності до ч. 3 ст. 151 ЦПК України, забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Згідно п.1 ч.1 ст. 152 ЦПК України, позов забезпечується шляхом накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб.

Також, абз. 2 п. 1 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» від 22 грудня 2006 року за № X, передбачено, що забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи після відкриття провадження у ній, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення.

 При таких обставинах, з підстав передбачених ст. ст. 151, 152 ЦПК України, на час розгляду справи в суді необхідно вжити заходів забезпечення позову шляхом накладання арешту на житловий будинок та земельну ділянку, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Xxxxxxxxxxx, 11-б, оскільки невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду про визнання права власності на спільне нерухоме майно набуте за час шлюбу, так як відповідач вже відчужив даний житловий будинок та земельну ділянку, в наслідок чого є велика ймовірність його перепродажу, передання в заставу та вчинення інших можливих юридичний дій з цим майном, оскільки попередні дії відповідача свідчать про уникнення його від подальшого виконання рішення суду, яке може бути прийняте на користь позивача, і змусить позивача в подальшому пред’являти нові позови про витребування цього майна, визнання недійсними правочинів та вчинення інших дій.     

При таких обставинах, на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 130, 151, 152 Цивільного процесуального кодексу України,  -  

П Р О Ш У:

1. Вжити заходів забезпечення позову шляхом накладання арешту на житловий будинок, площею 872,8 кв. м., та земельну ділянку, площею 0,10 Га, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Xxxxxxxxxxx, 11-б, оскільки невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.    

ДОДАТКИ:

1.      Копія Довіреності на представництво і захист прав та інтересів позивача у судах.

2.      Оригінал Квитанції про сплату судового збору за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову

16 грудня 2011 року                    

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності            _______________                               Ковальчук С.М.

                                                                           (підпис)

Average: 4.5 (2 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації