Заява про вжиття заходів забезпечення позову у цивільній справі шляхом накладання арешту на земельну ділянку та заборони особі здійснювати будівництво житлового будинку

У відповідності до ч. 3 ст. 151 ЦПК України, забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Згідно п.1 ч.1 та ч. 2 ст. 152 ЦПК України, позов забезпечується шляхом накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб та забороною вчиняти певні дії.

Також, абз. 2 п. 1 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» від 22 грудня 2006 року за № 9, передбачено, що забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи після відкриття провадження у ній, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення. 

До Бориспільського міськрайонного суду

Київської області 

 

Позивач:     ОСОБА_1,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

засоби зв’язку: відсутні

 

Представник позивача:        

Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

засоби зв’язку: (067) 230-36-06 

                    

Відповідач:     ОСОБА_3,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_3

засоби зв’язку: невідомі.   

  

Треті особи, які не заявляють самостійних

вимог щодо предмету спору:        

Глибоцька сільська рада Бориспільського

району Київської області, 

місце знаходження: АДРЕСА_1  

засоби зв’язку: невідомі. 

 

ОСОБА_4,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_4

засоби зв’язку: невідомі.

    

 

З А Я В А

Про вжиття заходів забезпечення позову 

ОСОБА_1 звернулась до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з позовом до ОСОБА_3, за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору: Глибоцької сільської ради Бориспільського району та ОСОБА_4, про витребування від ОСОБА_3 як добросовісного набувача на користь ОСОБА_1 земельну ділянку, площею 0,1058 Га, яка знаходиться в с. Глибоке, Бориспільського району Київської області, по вул. Xxxx

Позивач, в рахунок обґрунтування своїх вимог, посилається на те, що відповідно до Актів законодавства України, які діяли на момент прийняття Глибоцькою сільською радою 21 травня 1996 року рішення та вчиненого нею в 1996 році запису у земельно-кадастрових документах, ОСОБА_1 набула право приватної власності на земельну ділянку, площа якої складає 0,40 Га, та знаходиться в с. Глибоке Бориспільського району Київської області по вул. Xxxxxxxx. Однак, в подальшому, частина вказаної вище земельної ділянки, площею 0,1058 Га, (якій в подальшому була присвоєна нова поштова адреса: вул. Xxxx с. Глибоке) вибула із законного володіння позивача не із його волі, в супереч положенням ст. ст. 316-319, 321, 346-347 ЦК України, шляхом незаконного та неправомірного її вилучення Глибоцькою сільською радою Бориспільського району на підставі п. 9 рішення від 11 травня 2004 року та передання її в постійне користування ОСОБА_5. Вказані обставини підтверджуються рішенням Апеляційного суду Київської області від 13 лютого 2013 року, яким скасовано п. 9 Рішення Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області № XXX-05-2004 від 11.05.2004. Останнім добросовісним набувачем цієї землі є відповідач у справі.

Таким чином, з обґрунтування заявлених позивачем вимог, які підтверджені належними та допустимими доказами випливає, що позивач як власник земельної ділянки, площею 0,40 Га, яка також включає землю, площею 0,1058 Га, має право, на підставі ст. 330, 388 ЦК України, витребувати дану земельну ділянку від останнього добросовісного набувача (відповідача у справі), який фактично володіє нею, оскільки вибула з володіння позивача не з його волі іншим шляхом та є всі необхідні умови як для пред’явлення віндикаційного позову так і правові підстави для витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння. 

Тобто, право власності позивача на земельну ділянку, площею 0,40 Га, частина якої неправомірно вибула з його володіння поза його волею і складає 0,1058 Га - не припинилося, і позивач має право вільно володіти, користуватись та розпоряджатись нею. В той час, відповідач, з підстав передбачених ст. 330, 388 ЦК України, не набув у встановленому законом порядку таке право.  

Отже, право власності позивача на земельну ділянку лише обмежене добросовісністю набувача, однак зберігається за власником. Враховуючи те, що набувачем та фактичним володільцем є відповідач по справі, який має правовстановлюючий документ на земельну ділянку, площею 0,1058 Га, останній має можливість безперешкодно укладати будь-які цивільно-правові угоди, в тому числі розпоряджатись землею на власний розсуд, продавши її на користь третіх осіб, або ж розпочати будівництво житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами.

На сьогоднішній день, відповідач завіз на земельну ділянку пісок та щебінь, а також частково збудував паркан по межі земельної ділянки, що підтверджується поясненнями депутатом сільської ради, ОСОБА_6 (підпис якого підтверджено секретарем Глибоцької сільської ради та скріплено печаткою), який проводив 20 листопада 2012 року обстеження земельної ділянки відповідача, а також фотодокументами, доданих до цієї заяви.      

Вказані вище обставини свідчать про те, що існує велика ймовірність вчинення в подальшому відповідачем як юридичних так і фактичних дій, спрямованих на порушення права власності позивача на земельну ділянку, які можуть призвести до виникнення нових судових спорів щодо витребування майна з незаконного володіння наступних набувачів, земля яким може бути передана відповідачем, визнання недійсними нових правовстановлюючих документів на землю, пред’явлення позову про знесення збудованих на ній будівель та споруд або ж приведення земельної ділянки до попереднього стану.  

Невжиття заходів забезпечення позову, надасть можливістьОСОБА_3 здійснювати будівництво житлового будинку, будівель чи споруд або ж відчужити землю на користь третіх осіб в будь-який час, навіть після ухвалення судом першої інстанції рішення на користь позивача, і як наслідок призведе до неможливості позивачем поновити його порушені права та інтереси на земельну ділянку.   

За таких обставин, у відповідності до ч. 3 ст. 151 ЦПК України, забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Згідно п.1 ч.1 та ч. 2 ст. 152 ЦПК України, позов забезпечується шляхом накладенням арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб та забороною вчиняти певні дії.

Також, абз. 2 п. 1 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» від 22 грудня 2006 року за № 9, передбачено, що забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи після відкриття провадження у ній, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення.

Таким чином, на час розгляду справи в суді, на підставі ст. ст. 151, 152 ЦПК України, необхідно вжити заходів забезпечення позову, шляхом накладання арешту на земельну ділянку, площею 0,1058 Га, яка знаходиться в с. Глибоке, Бориспільського району по вул. Xxxx, оскільки є велика ймовірність її перепродажу, укладання інших правочинів та вчинення будь-яких можливих юридичний дій з цим майном, а також заборони відповідачу здійснювати будівництво житлового будинку чи інших будівель та споруд на оспорюваній земельній ділянці, оскільки ті дії відповідача, які вже вчинені свідчать про наміри здійснювати забудову земельної ділянки, а тому можуть утруднити чи зробити неможливим виконання в майбутньому рішення суду, яке може бути ухвалено на користь позивача.

При таких обставинах, на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 130, 151, 152 Цивільного процесуального кодексу України,  -  

П Р О Ш У

1. Вжити заходів забезпечення позову шляхом:

1.1.Накладання арешту на  земельну ділянку, площею 0,1058 Га, яка знаходиться в с. Глибоке Бориспільського району по вул. Xxxx та зареєстрована за ОСОБА_3.

1.2.Заборони ОСОБА_3 здійснювати будівництво житлового будинку, господарських будівель, споруд та інших об’єктів нерухомого майнана земельній ділянці, площею 0,1058 Га, яка знаходиться в с. Глибоке, Бориспільського району по вул. Xxxx та зареєстрована за ОСОБА_3.

ДОДАТКИ:

1.      Пояснення Депутата Глибоцької сільської ради, ОСОБА_6 від 10.11.2012 року;

2.      Фотодокументи земельної ділянки, яка заходиться по вул. Xxxx в с. Глибоке; 

3.      Квитанція про сплату судового збору за подання заяви про вжиття заходів забезпечення позову.

 

«_____» __________ 2013 року               

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                           _______________                                                       Ковальчук С.М.

                                                                           (підпис)

 

Average: 5 (2 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації