Заява про забезпечення доказів шляхом витребування та огляду письмових документів

              До Бориспільського міськрайонного суду

                    Київської області   

 

        Заявники:       ОСОБА_1,

місце проживання:  

 

ОСОБА_2,

АДРЕСА_1.  

  

   Представник

        заявників:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,   

місце проживання:

АДРЕСА_2

  

         Заінтересована особа:      Вороньківська сільська рада

Бориспільського району Київської області    

                                                                                  місце знаходження: 08352, Київська область,

                                                                                  Бориспільський район, с. Вороньків,

вул. Жовтнева, 2  

 

З А Я В А

Про забезпечення доказів шляхом витребування та огляду

письмових документів до пред’явлення позову   

У користуванні ОСОБА_1 перебувала земельна ділянка, плаща якої складала 0,10 Га, яка знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району, Київської області, метою використання якої було ведення особистого селянського господарства, в зв’язку з чим остання постійно обробляла та утримувала її, вирощуючи сільськогосподарську продукцію для власних потреб.

В зв’язку з цим, ОСОБА_1 звернулася до виконавчого комітету Вороньківської сільської ради із заявою про передання у власність вказаної вище земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

Виконавчий комітет Вороньківської сільської ради 15 жовтня 1998 року, розглянувши заяву громадянина ОСОБА_1 про передачу земельної ділянки у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, прийняв рішення «Про передачу земельної ділянки у приватну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку і ведення особистого селянського господарства», на підставі якого передав ОСОБА_1 земельну ділянку у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,10 Га., а також одночасно доручив ДП «Київгеоінформатика» виготовити план земельної ділянки та Державний акт на право власності на землю, а землевпоряднику Вороньківської сільської ради зареєструвати Державний акт у книзі записів Державних актів на право приватної власності на землю та внести відповідні зміни у господарську книгу і на планово-картографічний матеріал.

В подальшому, були встановлені в натурі (на місцевості) межі вказаної вище земельної ділянки, яка була передана у приватну власність ОСОБА_1, на підставі рішення виконавчого комітету Вороньківської сільської ради від 15 жовтня 1998 року, про що було складено Акт встановлення зовнішніх меж земельної ділянки в натурі, погодженого та підписаного землевласником, ОСОБА_1, представником проектної землевпорядної групи, представником виконкому, суміжними землекористувачами та землевласниками, а також затверджено головою та землевпорядником Вороньківської сільської ради.

Починаючи з 1998 року по 2004-2006 роки, ОСОБА_1 продовжувала користуватись земельною ділянкою, плаща якої складала 0,10 Га, що знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району, Київської області, з метою ведення особистого селянського господарства. 

Однак, на скільки мені відомо від Довірителя, в 2004-2006 роках вона звернулася із заявою до Вороньківської сільської ради з приводу передання вказаної вище земельної ділянки в с. Жовтневе, Бориспільського району Київської області дочці ОСОБА_1, - ОСОБА_2, в зв’язку з чим, остання також подала відповідну заяву про передання вказаної вище землі їй у власність, внаслідок чого Вороньківська сільська рада прийняла рішення, на підставі якого було передано ОСОБА_2 у приватну власність земельну ділянку, яка знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району, Київської області, - ОСОБА_2.

В подальшому ОСОБА_2 замовила землевпорядній організації проект відведення земельної ділянки (проект землеустрою).

 Однак, пізніше, ОСОБА_2 стало відомо, що вона не може оформити право власності на вказану вище земельну ділянку та отримати Державний акт на право власності на земельну ділянку і відвести межі земельної ділянки в натурі, оскільки на підставі рішення Вороньківської сільської ради від 20 січня 2005 року за № XXX, ОСОБА_4 була передана земельна ділянка, яка знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району Київської області, площа якої складає, 0,2540 Га, та на її ім’я 14 березня 2006 року був виданий Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯБ № XXXXXX.

 Таким чином, земельна ділянка, яка була передана у приватну власність ОСОБА_4 на підставі рішення Вороньківської сільської ради від 20 січня 2005 року за № XXX та на яку був виданий Державний акт на право власності на земельну ділянку, - є тією ж земельною ділянкою, стосовно якої виконавчий комітет Вороньківської сільської ради 15 жовтня 1998 року приймав рішення про передання її у власність ОСОБА_1 та в подальшому, на скільки мені відомо, на підставі заяви останньої прийняв рішення про надання її у власність ОСОБА_2.

В зв’язку з цим, я, як адвокат ОСОБА_1 та ОСОБА_2, маючи право, при здійсненні своєї професійної діяльності, збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільній справі, звернувся на почату  листопада місяця 2009 року з адвокатським запитом до Вороньківської сільської ради з вимогою про надання рядку документів та відомостей, які можуть бути використані як докази порушення прав та інтересів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на земельну ділянку, яка знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району, Київської області.

Однак, Вороньківська сільська рада Бориспільського району Київської області 2 грудня 2009 року надала письмову відповідь на мій адвокатський запит в якій зазначила, що надсилає мені копію рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області по справі за позовом ОСОБА_4 до ДП «Центр ДЗК» про визнання недійсним та скасування державного акту на право власності на земельну ділянку ЯБ № XXXXXX, яки був помилково виготовлений на земельну ділянку гр. ОСОБА_2, а також одночасно Вороньківська сільська рада повідомила у своїй письмовій відповіді, що для виготовлення ОСОБА_2 державного акту на цю ж земельну ділянку їй необхідно представити в КДП «Київгеоінформатику» слідуючи документи: рішення сесії Вороньківської сільської ради про передачу у власність земельної ділянки, акт встановлення зовнішніх меж, довідку про термін користування земельною ділянкою, ксерокопію рішення суду про скасування державного акту ОСОБА_4, зазначивши при цьому, що якщо у ОСОБА_2 цих документів немає, вона може звернутись до Вороньківської сільської ради.

Проте, хочу звернути увагу суд на те, що Вороньківська сільська рада не надала жодні відомості та документи в якості доказів, які можуть бути використані під час розгляду цивільної справи в суді, що були мною заявлені та витребувані в адвокатському запиті з метою захисту прав та інтересів ОСОБА_2 та ОСОБА_1, а натомість надала відомості стосовно ухвалення Бориспільським міськрайонним судом Київської області рішення по цивільній справі, яким скасовано Державний Акт на право власності на земельну ділянку, яка була надана ОСОБА_4

За таких умов, я, як адвокат, використовуючи свої повноваження передбачені ст. 6 Закону України «Про адвокатуру» не маю можливості витребувати відомості та документи в якості фактів, які можуть бути використані під час розгляду справи в суді в інтересах заявників, що зазначені в адвокатському запиті, оскільки Вороньківська сільська рада не надала жодних із вказаних в моєму адвокатському запиті відомостей та документів з метою подальшого захисту прав та інтересів заявників у суді шляхом звернення з відповідним позовом.

Крім того, додатково звертаю увагу, що я особисто за допомогою засобів зв’язків мав можливість вести розмову з головою Вороньківської сільської ради з приводу відмови у наданні всіх тих відомостей та документів, що зазначені в моєму адвокатському запиті, однак голова Вороньківської сільської ради в телефонному режимі повідомив мені, що відмовляє у наданні всіх тих відомостей та документів з посиланням на те, що він не вважає за необхідне надавати вказані в моєму адвокатському запиті документи та відомості, оскільки вони жодним чином не стосуються захисту прав та інтересів заявників, а мають відношення лише до ОСОБА_4                   

Однак, для того, щоб визначити правомірність та законність відведення земельної ділянки, ОСОБА_4 в адміністративно-територіальних межах села Жовтневе, та порушення при цьому прав чи інтересів стосовно земельної ділянки ОСОБА_1 та ОСОБА_2, необхідно визначити окремі процедурні етапи відведення земельних ділянок вказаним вище особам, зокрема законність та компетентність винесення рішень органами місцевого самоврядування про надання у власність земельних ділянок, розроблення у відповідності до закону проекту землеустрою земельних ділянок, затвердження цих проектів та інші підстави законного володіння та користування земельними ділянками цими особами, в зв’язку з чим мені необхідні відомості в якості фактів, які можуть бути використані як докази під час розгляду справи в суді або ж з метою врегулювання цього спору в досудовому порядку.       

За таких умов, не маючи вказаних вище відомостей та документів не можливо визначити, що земельна ділянка, яка була передана у приватну власність ОСОБА_4 на підставі рішення Вороньківської сільської ради від 20 січня 2005 року за № XXX та на яку був виданий Державний акт на право власності на земельну ділянку, - є тією ж земельною ділянкою, стосовно якої виконавчий комітет Вороньківської сільської ради 15 жовтня 1998 року приймав рішення про передання її у власність ОСОБА_1 та в подальшому, на скільки мені відомо, на підставі заяви останньої прийняв рішення про надання її у власність ОСОБА_2, а тому заявники не мають можливості звернутися до суду з позовом про поновлення порушеного права шляхом пред’явлення вимог про скасування рішення Вороньківської сільської ради, яким передано у приватну власність ОСОБА_4 земельну ділянку.

Крім того, як було зазначено вище, на підставі рішення Вороньківської сільської ради від 20 січня 2005 року за № XXX, ОСОБА_4 була передана земельна ділянка, яка знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району Київської області, площа якої складає, 0,2540 Га, а також одночасно було затверджено проект відведення вказаної вище земельної ділянки, який містить кадастровий план та інші відомості стосовно місця розташування землі, її розміру та інших даних, який після його затвердження передається на зберігання до Бориспільського районного відділу земельних ресурсів. 

Крім того, Державний Акт на право власності на вказану вище земельну ділянку видається на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують прав власності на земельну ділянку, яка включає в себе журнал польових вимірювань; кадастровий план земельної ділянки, складений за результатами зйомки; збірний кадастровий план суміжних землевласників і землекористувачів; відомість обчислення площі земельної ділянки; відомість обробки теодолітного ходу та вирахування координат поворотних точок меж земельної ділянки.

Однак, з підстав передбачених ст. 37 Закону України «Про інформацію», п. 1 ОСОБА_5 України «Про затвердження інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріалів носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави»  від 27 листопада 1998 року за № XXXX та ОСОБА_6 від 22 жовтня 2007 року за № XXX, вказані проект відведення земельної ділянки та технічна документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку - віднесено до конфіденційної інформації, яка може бути надана лише на вимогу правоохоронних органів, прокуратури та суду, а тому я як адвокат не маю жодних законних підстав для витребування вказаних вище документів з Бориспільського районного відділу земельних ресурсів.      

При таких обставинах, у відповідності до ч.1 ст. 133 ЦПК України, особи, які беруть участь у справі і вважають, що подання потрібних доказів є неможливим або в них є складнощі в поданні цих доказів, мають право заявити клопотання про забезпечення цих доказів.

 За таких умов, я як адвокат та представник заявників, так і самі заявники маємо труднощі у витребуванні вказаних вище документів та відомостей, які можуть бути використані як докази в цивільній справі з метою захисту прав та інтересів заявників у суді шляхом пред’явлення відповідного позову.   

Крім того, способами забезпечення судом доказів, згідно ч.2 ст. 133 ЦПК України, є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходження. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів.                  

Таким чином, у відповідності до ч.3 ст. 133 ЦПК України, за заявою заінтересованої особи суд може забезпечити докази до пред’явлення нею позову.

Тому на підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 133, 134, 135 Цивільного процесуального кодексу України, -  

П Р О Ш У:

 1. Забезпечити докази шляхом їх витребування з:
 • Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області:
  • Копію рішення виконавчого комітету Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області від 15 жовтня 1998 року на підставі якого було ОСОБА_1 була передана у приватну власність земельна ділянка, площею 0,10 Га., яка знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району Київської області, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, а також копії всіх тих документів, які були підставою для прийняття вказаного вище рішення, зокрема кадастровий план, викопіювання з генерального плану села та інші документи.
  • Копію Акту встановлення зовнішніх меж земельної ділянки в натурі, площею 0,10 Га, яка була передана у приватну власність ОСОБА_1, що знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району Київської області, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, складеного в 1999 році, погодженого та підписаного землевласником, ОСОБА_1, представником проектної землевпорядної групи, представником виконкому, суміжними землекористувачами та землевласниками, а також затверджено головою та землевпорядником Вороньківської сільської ради.      
  • Копію заяви ОСОБА_1, поданої в 2004-2006 роках, до Вороньківської сільської ради, на підставі якої остання надала згоду та не заперечувала проти відведення земельної ділянки, площею 0,10 Га., яка знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району Київської області, своїй дочці, - ОСОБА_2.
  • Копію Заяви ОСОБА_2, поданої в 2004 -2006 роках до Вороньківської сільської ради, про надання у приватну власність земельної ділянки, площею 0,10 Га., яка знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району Київської області, яка раніше була передана її матері, - ОСОБА_1, на підставі рішення виконавчого комітету Вороньківської сільської ради від 15 жовтня 1998 року. 
  • Копію рішення (рішень) Вороньківської сільської ради чи його виконавчого комітету, яким було надано (виділено) у власність чи в постійне користування ОСОБА_2 земельну ділянку, яка знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району Київської області або ж копії будь-яких інших рішень, якими було б надано дозвіл ОСОБА_2 на розроблення проекту відведення вказаної вище земельної ділянки (проекту землеустрою) чи затверджено проект землеустрою або ж внесено будь-які зміни до цього рішення на підставі інших рішень Вороньківської сільської ради чи його виконавчого органу.
  • Копію рішення Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області від 20 січня 2005 року за № XXX на підставі якого ОСОБА_4 була передана у власність земельна ділянка, яка знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району Київської області, площа якої складає, 0,2540 Га, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства. 
  • Копію будь-яких інших рішень Вороньківської сільської ради чи його виконавчого комітету, яким було надано (виділено) у власність ОСОБА_4 земельну ділянку, яка знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району Київської області або ж копії будь-яких інших рішень, якими було б надано дозвіл ОСОБА_4 на розроблення проекту відведення вказаної вище земельної ділянки (проекту землеустрою) чи затверджено проект землеустрою або ж внесено будь-які зміни до цього рішення на підставі інших рішень Вороньківської сільської ради чи його виконавчого органу.

 

 • Бориспільського районного відділу земельних ресурсів:
  • Копію проекту відведення земельної ділянки та технічної документації із землеустрою (проект землеустрою) щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, яка знаходиться в с. Жовтневе, Бориспільського району Київської області, площа якої складає, 0,2540 Га, стосовно якої 14 березня 2006 року був виданий на ім’я ОСОБА_4 виданий Державний акт на право власності на земельну ділянку, серії ЯБ № XXXXXX.

ДОДАТКИ:

 1. Копія Заяви про забезпечення доказів – 1 примір.;
 2. Копія Адвокатського запиту, ОСОБА_3, стосовно витребування відомостей та документів з Вороньківської сільської ради; 
 3. Копія письмової відповіді від Вороньківської сільської ради від 2 грудня 2009 року за № X-15-791;
 4. Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку, серії ЯБ № XXXXXX виданого на ім’я ОСОБА_4;
 5. Копія рішення Бориспільського міськрайонного суду від 10 лютого 2009 року по справі за № X-521/2009 року; 
 6. Копія довіреності, виданої ОСОБА_2, на представництво і захист прав та інтересів у судах;
 7. Копія довіреності, виданої ОСОБА_1, на представництво і захист прав та інтересів у судах;

            15 січня 2010 року                       

 

Представник заявників,

який діє на підставі довіреності       ______________                Ковальчук С.М.    

                                                                                       (підпис)

 

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації