Заява про залишення позовної заяви без розгляду

До Бориспільського міськрайонного суду

Київської області

                                            

Позивачі:    ОСОБА_1,                   

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1

              

ОСОБА_2,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_2    

 

Представник позивачів:     

Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,

який діє на підставі довіреності,          

місце знаходження:

АДРЕСА_3

 

Відповідач:    ОСОБА_4,

зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_4

    

Головуючий суддя:  __________  

 

З А Я В А

Про залишення позову по цивільній справі без розгляду

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.    

У відповідності до п. 1 ч.3 ст. 121 ЦПК України, заява повертається у випадку коли позивач до відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову. 

Крім того, як передбачено п.5 ч.1 ст. 207 ЦПК України, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо позивач подав заяву про залишення позову без розгляду.

Оскільки позивачам не відомо чи відкрито провадження у даній справі чи ні, в залежності від прийнятого судом процесуального рішення, вважаємо за необхідне у випадку, якщо судом не було прийнято рішення про відкриття провадження у справі  - повернути позивачу позов, а у випадку постановлення у хвали про відкриття провадження у справі залишити позов без розгляду. 

Зауважимо, що вимога позивача про повернення йому позову чи залишення позову без розгляду є безумовною та обов’язковою (імперативною) для суду, в провадженні якого знаходиться відповідна цивільна справа, а тому суд на вимогу позивача зобов’язаний, на підставі п.1 ч.3 ст. 121 ЦПК України повернути позов позивачам або ж на підставі п.5 ч.1 ст. 207 ЦПК України, залишити позов без розгляду.     

При таких обставинах, з підстав викладених вище та керуючись п. 1 ч.3 ст. 121 ЦПК України, п.5 ч.1 ст. 207 ЦПК України, -

П Р О Ш У:

  1. В залежності від того чи постановлена судом ухвали про відкриття провадження у справі чи ні, повернути ОСОБА_1 та ОСОБА_2 позов, пред’явлений до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди або ж залишити його без розгляду.   

ДОДАТКИ:

  1. Копія Довіреності на представництво і захист прав та інтересів позивача у суді

 

22 грудня 2011 року                       

 

Представник позивачів,

якій діє на підставі довіреності                                                _______________                       Ковальчук С.М.

                                                                                                 (підпис)        

Голоси відсутні

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації