Заява про залишення позовної заяви у цивільній справі без розгляду

              До Подільського районного суду м. Києва

 

          Позивач:       ОСОБА_1,

            зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_1   

 

   Представник

         позивача:      Адвокат, Ковальчук Степан Миколайович,  

місце знаходження:

АДРЕСА_2

 

Інші учасники цивільного процесу:

 

          Відповідач:    ОСОБА_3,

            зареєстроване місце проживання:

АДРЕСА_3

    

Цивільна справа № X-XXXX/XXXX року

                                                                                  Головуючий суддя: ОСОБА_4

 

З А Я В А

Про залишення позову по цивільній справі без розгляду

В провадженні Подільського районного суду м. Києва знаходиться цивільна справа № X-XXXX/XXXX року за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про визнання недійсним шлюбного договору, права спільної часткової власності на житлові будинки та земельні ділянки, що є об’єктами права спільної сумісної власності набутих за час перебування сторін в шлюбі.   

Однак, враховуючи те, що в межах розгляду даної справи позивач не має можливості в повному обсязі захистити свої права та інтереси, що випливають з правових підстав перебування сторін в шлюбі та його розірвання, використати всі можливі способи захисту для реалізації своїх прав на спільне майно набуте в період перебування сторін в шлюбі - вважаємо за необхідне залишити позовну заяву без розгляду.    

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 207 ЦПК України, суд постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо позивач подав заяву про залишення позову без розгляду.

Зауважимо, що вимога позивача про залишення позову без розгляду є безумовною та обов’язковою (імперативною) для суду, в провадженні якого знаходиться відповідна цивільна справа, провадження по якій відкрито за позовом ОСОБА_1, а тому суд на вимогу позивача зобов’язаний, на підставі п.5 ч.1 ст. 207 ЦПК України, залишити позов без розгляду.     

При таких обставинах, з підстав викладених вище та керуючись п.5 ч.1 ст. 207 ЦПК України, -

П Р О Ш У:

1.     Залишити позов ОСОБА_1 до ОСОБА_3 про визнання недійсним шлюбного договору, права спільної часткової власності на житлові будинки та земельні ділянки, що є об’єктами права спільної сумісної власності набутих за час перебування сторін в шлюбі, по цивільній справі № X-XXXX/XXXX року, яка знаходиться в провадженні Подільського районного суду м. Києва (головуючий суддя ОСОБА_4) - без розгляду.

ДОДАТКИ:

1.      Копія Довіреності на представництво і захист прав та інтересів позивача у суді

26 жовтня 2011 року                   

 

Представник позивача,

якій діє на підставі довіреності                _______________           Ковальчук С.М.

                                                                                 (підпис)   

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації