Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю

 “ЗАТВЕРДЖЕНО”

         Учасником (Засновником)

         Товариства з обмеженою 

          відповідальністю “НАЗВА_2”

          Рішення № X

          від «___» червня 2008 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ ДО

С  Т  А  Т  У  Т  У

товариства з обмеженою відповідальністю

“НАЗВА_2”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2008 р.

 

На підставі рішення Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» від «__» _____________ 2008 року (Протокол зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» від «__» _________ 2008 року) внесено зміни до цього Статуту, а саме:   

 1. Внести зміни до п. 8.2. Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» виклавши його в наступній редакції:

8.2. Виконавчим органом Товариства, який керує поточною діяльністю є «НАЗВА_6» Товариства.   

 2.В тексті цього Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» слово «НАЗВА_7» вважати заміненим словом «НАЗВА_6». 

Зміни до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» є додатком до самого Статуту Товариства та є його невід’ємною частиною, що мають однакову юридичну силу. 

Всі інші положення Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «НАЗВА_4» є чинними та не піддавались зміні в установленому Законом порядку. 

  

ПІДПИС УЧАСНИКА (ЗАСНОВНИКА) ТОВАРИСТВА:

 

Представник, учасника ТОВ «НАЗВА_4»  

ОСОБА_1,

яка дії на підставі довіреності, 

ОСОБА_2                                                                                                        _______________________

                                                                                                                              (підпис)

 

 

 

 

Average: 5 (1 голос)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації