Зразок запиту на інофрмацію

                      Розпорядник           Виконавчий комітет Бориспільської міської                                                                    інформації:       ради Київської області

                                               місце знаходження: 08300, Київська область,

м. Бориспіль, вул. Xxxxxxxxx

                                                                                    

     Запитувач:        Ковальчук Степан Миколайович,

місце проживання: АДРЕСА_1.

Електронна пошта: advokat.orite@gmail.com

Засоби зв’язку: (067) 230-36-06   

 

на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Про надання публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні

розпорядника інформації  

Публічна інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Нормативно-правове обґрунтування звернення із запитом на інформацію про надання публічної інформації, що знаходиться у розпорядженні розпорядника інформації

 У відповідності до ч.2 ст. 5 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.  

У відповідності до п.1 ч.1 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються суб’єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання.

 Як наслідок на підставі п.6 ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядники інформації зобов’язані надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

Крім того, як передбачено ч.4 ст. 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акту, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватись цим Законом.   

В зв’язку з цим, у відповідності до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію — це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Письмовий запит подається в довільній формі.              

Обґрунтування та викладення причини звернення із запитом на інформацію (не є обов’язковим), а також загальний опис інформації  

В зв’язку з тим, що я, як запитувач інформації, та адвокат, здійснюю представництво та захист інтересів громадянина ОСОБА_3 під час знесення на підставі рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради надвірних будівель та споруд, які були самочинно побудовані на земельній ділянці, , що знаходиться в м. Борисполі, по вул. 1-го Травня, 7-А, мені необхідна інформація у вигляді документів та відомостей, виходячи з наступних фактичних обставин.

Між ОСОБА_4 та Особою_5 20 березня 1987 року був укладений договір купівлі-продажу 9/25 частини житлового будинку, що знаходиться в м. Борисполі, по вул. 1-го Травня, 7, площа якого складає 68,8 кв. м., з відповідними надвірними будівлями, а саме: льох, вбиральня, огорожа, тротуари. Під частиною житлового будинку, яка належить на прав власності ОСОБА_3, знаходиться земельна ділянка, площа якої складає 0,03 Га

Однак, на підставі рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 18 березня 2003 року за № XXX, ОСОБА_3 зобов’язано знести самовільно побудовані побутові будівлі та споруди по вул. 1-го Травня, 7  в м. Борисполі, а саме: вбиральню, сарай, льох, металевий гараж, вольєр, як такі, що зведені без встановленого дозволу та належно затвердженого проекту.  

Проте, ОСОБА_3 звернулася до Бориспільського міськрайонного суду з позовом до виконавчого комітету Бориспільської міської ради про визнання акту органу місцевого самоврядування незаконним та усунення перешкод у користуванні майном і вилучення майна з опису.

Бориспільський міськрайонний суд 25 серпня 2004 року ухвалив рішення по справі № X-XX/XX, яким позов ОСОБА_3 задовольнив, скасувавши рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 18 березня 2003 року в частині знесення льоху та вбиральні, які належать ОСОБА_3 і знаходяться за адресою: м. Бориспіль, вул. 1 Травня, 7-А.

Починаючи з 1988 року і по сьогоднішній день, адреса місцезнаходження житлового будинку з надвірними спорудами та земельної ділянки, що знаходиться під такими будівлями рахується під № X-А, по вул. 1-го Травня, яка до зміни поштової адреси органами місцевого самоврядування було закріплено під № X.  

Обставини знаходження житлового будинку та господарських споруд за адресою: м. Бориспіль, вул. 1-го Травня, 7-А підтверджуються наступними документами, зокрема, однак не виключення: договором купівлі-продажу частки житлового будинку з надвірними спорудами, планом земельної ділянки, копією паспорту громадянина України ОСОБА_3, планом земельної ділянки 1988 року, рішенням Бориспільської міської ради від 26 серпня 2004 року про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою, рішенням Бориспільського міськрайонного осуду від 23 червня 2004 року по справі № X-XX/XXXX року, кадастровим планом земельної ділянки, відповідь управління містобудування та архітектури.

Вказані вище обставини були зумовлені тим, що 32/50 частки житлового будинку належить на праві власності ОСОБА_6, а інша 9/25 частини житлового будинку належить на праві власності ОСОБА_3, які між собою не перебувають в жодних родинних, сімейних чи навіть в дружніх стосунках. А тому, в 1988 році органи місцевого самоврядування змінили поштову адресу домоволодіння ОСОБА_3, присвоївши номер її частини будинку 7-А, при цьому в ОСОБА_6 домоволодіння залишилося під № X.  

Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом

У відповідності до ч.1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація.

Конфіденційна інформація — інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону (ч.1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

Таємна інформація — інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю. (ч.1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

Службова інформація – інформація до якої може належати така інформація: 1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці (ч.1 ст. 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації»)

При таких обставинах, інформація у вигляді документів та відомостей, яку я, як запитувач, маю намір отримати від розпорядника інформації не є інформацією з обмеженим доступом, є публічною та відкритою, а тому вона безперешкодно має бути надана мені в повному обсязі за моїм інформаційним запитом.

            ____________________________________

Крім того, як передбачено ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 Тому, виходячи з вимог наведеного вище положення Закону, прошу дотриматись терміну надання відповіді на запит на інформацію та у випадку виникнення обставин пов’язаних з неможливістю розглянути інформаційний запит в загальний строк, зокрема якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, прошу повідомити про продовження строку розгляду запиту з відповідним обґрунтуванням такого продовження.   

            ____________________________________

Також, відповідно до ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

Я, як запитувач гарантую, у випадку виготовлення розпорядником інформації копій документів більш як 10 сторінок, відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк, за умови якщо розпорядник інформації встановив розмір плати за копіювання або друк. В іншому випадку прошу надати інформацію безкоштовно.

            ____________________________________

Крім того, як передбачено ч.1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; 4) не дотримано вимог до запиту на інформацію.  

При таких обставинах, виходячи з наведеного вище, відсутні підстави, передбачені ч.1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», для відмови розпорядника інформації в задоволенні мого запиту на інформацію, оскільки розпорядник володіє і зобов’язаний відповідно до компетенції володіти інформацією, щодо якої зроблено запит, при цьому інформація, що запитується не належить до категорії інформації з обмеженим доступом, і я як запитувач гарантую проведення оплати фактичних витрат пов’язаних з копіюванням або друком. Крім того, я запитувач інформації дотримався вимог до запиту на інформацію, що передбачені ч.5 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема в запиті на інформацію мною зазначено ім’я запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, загальний опис інформації щодо якого зроблено запит, підпис і дату, оскілкьи мною подано запит в письмовій формі.

Крім того, ч.2 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

____________________________________

В той час, як передбачено ч.3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Тому, у випадку, якщо розпорядник інформації не володіє запитуваною інформацією, однак якому відомо або за своїм статусом чи характером діяльності має бути відомо хто нею володіє, прошу направити мій запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це мене як запитувача.

Таким чином, на підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 1, 7 - 9, 13, 14, 19 - 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, –

П Р О Ш У:

1. Надати наступну інформацію у вигляді відомостей та документів:

Ø В який період часу було присвоєно окрему поштову адресу 9/25 частині житлового будинку, набутої ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 20 березня 1987 року, в результаті чого адреса місця знаходження вказаного будинку на сьогоднішній день рахується як: м. Бориспіль при тому, що на момент придбання частини будинку, адреса була: м. Бориспіль

Ø На підставі якого акту органу місцевого самоврядування чи документу іншого уповноваженого органу було присвоєно окрему поштову адресу 9/25 частині житлового будинку, набутої ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 20 березня 1987 року. У випадку наявності відповідного документу, прошу надати належним чином завірену копію. 

Ø У випадку відсутності чіткої інформації чи правового акту про присвоєння окремої поштової адреси 9/25 частині житлового будинку, набутої ОСОБА_3 на підставі договору купівлі-продажу від 20 березня 1987 року, прошу підтвердити, що вказана будівля з надвірними спорудами, фактично знаходиться за адресою м. Бориспіль, виходячи з тих даних та документів, що міститься у розпорядника інформації.  

2. Письмову відповідь на мій запит на інформацію надати шляхом надіслання її поштовим відправленням на адресу: 08300, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Xxxxxxxxx, квартира 40, або ж повідомити особисто мене про час та місце отримання письмової відповіді про надання інформації у розпорядника інформації.    

У випадку відмови у задоволенні мого запиту, не надання відповіді на мій запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації або інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації, що порушують мої законні права та інтереси як запитувача – будуть мною оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу та до суду шляхом звернення з адміністративним позовом в порядку Кодексу адміністративного судочинства України, а також порушення питання про притягнення винних осіб до відповідальності за недодержання вимог законодавства про доступ до публічної інформації

ДОДАТКИ:  

(які не є обов’язковими для отримання відповіді на мій запит на інформацію та надання документів і відомостей від розпорядника інформації). 

1.      Копія паспорту громадянина України – ОСОБА_3 – 3 примір.;

2.      Копія плану земельної ділянки від 1988 року – 3 примір.; 

3.      Копія рішення Бориспільської міської ради від 26 серпня 2004 року – 3 примір.; 

4.      Копія рішення Бориспільського міськрайонного суду від 23 червня 2004 року по справі № X-XX/XXXX року – 3 примір.; 

5.      Копія кадастрового плану земельної ділянки;

6.      Копія письмової відповіді Управління містобудування та архітектури від 22 липня 2011 року; 

7.      Копія довіреності на представництво інтересів ОСОБА_3  

7 березня 2012 року

 

Запитувач інформації                                 _____________                      Ковальчук С.М.  

                                                                                      (підпис)                                                                                   

Average: 5 (3 голоси)

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації