В березні цього року уклала договір на виготовлення меблів для кухні з фізичною особою , в договорі були вказані строки(06.04.13) які були пропущені , (як наголошував відповідач по вині заводу) .Дочекались ми меблів 28.05.13 , цого ж дня їх і встановили . Мною було виявлено масу недоліків і дефектів, Виконавець зобовязувався усунути їх в короткий термін , але згодом після отримання коштів перестав зовсім відповідати на телефон. Я звернулася до служби захисту споживачів , вимоги якої Виконавець теж ігнорує .В договорі крім суми і строків нічого немає . Що робити ? підскажіть будь ласка

Насамперед, зі змісту поставленого питання, не зовсім зрозуміло з яким саме суб’єктом був укладений договір фізичною особою чи фізичною особою – підприємцем. Це має досить вагоме значення для визначення суті та змісту правовідносин, які виникли між Вами, в тому числі і їх правового регулювання. Я дозволю собі надати відповідь виходячи з тієї умови, що договір був укладений з фізичною особою, як і зазначено Вами у запитанні.  

За своєю природою, договір на виготовлення меблів для кухні є договором підряду, який регулюється главою 61 ЦК України. Проте, на такий договір не поширюються відповідні положення про договір побутового підряду, оскільки як випливає із змісту ст. 865 ЦК України, договір побутового підряду укладається з підрядником, який здійснює підприємницьку діяльність. З цих же підстав, до правовідносин, що виникли за Вашої участі, не поширюються і вимоги Закону України «Про захист прав споживачів».  

Договір на виготовлення меблів для кухні, в якому містяться лише умови щодо вартості робіт та строків їх виконання, не є наслідком його недійсність, виходячи з вимог ст. ст. 203, 215 ЦК України і його не можливо вважати неукладеним, з підстав передбачених ст. 638 ЦК України.  

Також, з фабули питання не можливо однозначно дійти висновків чи вчинялися Вами дії, спрямовані на прийняття робіт по виготовленню меблів, чи заявлялися в письмовій формі претензії щодо наявності недоліків у виконаних роботах, як під час виконання робіт так і під час їх прийняття, та чи підписувався Вами Акт або ж будь-який інший документ, зі змісту якого випливає прийняття Вами робіт. Ці фактичні дані мають значення для можливості пред’явлення Вами в подальшому відповідних вимоги, що передбачені Законом і пов’язані з недоліками у виконаних роботах.

Згідно із положенням ст. 853 ЦК України, замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду, оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові. Якщо замовник не зробить такої заяви, він втрачає право у подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у виконаній роботі. Замовник, який прийняв роботу без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки). Якщо після прийняття роботи замовник виявив відступи від умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані підрядником, він зобов'язаний негайно повідомити про це підрядника.

Якщо в установленому законом чи договором порядку, Ви ще не прийняли роботи з виготовлення кухонних меблів, під час їх виконання чи прийняття Ви маєте право пред’явити підряднику вимоги пов’язані із неналежною якістю робіт, окрім тих прихованих недоліків, які Ви можете пред’явити фізичній особі після прийняття робіт одразу після їх виявлення, зокрема

Як передбачено ст. ст. 852, 858 ЦК України, якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду, які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від підрядника:

1) безоплатного усунення недоліків у роботі в розумний строк;

2) пропорційного зменшення ціни роботи;

3) відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника усувати їх встановлено договором.

Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

Тому, якщо Вами дотримані вищевказані умови, а також вичерпано можливість досудового врегулювання спору, єдиний спосіб поновлення порушеного права в даному випадку буде пред’явлення цивільного позову до суду з однією із вимог за Вашим вибором, які передбачені ст. ст. 852, 858 ЦК України, і одночасно є способами захисту цивільних прав. На мою думку, найбільш ефективним способом захисту є усунути недоліків за власний рахунок з подальшим пред’явленням вимог підряднику про відшкодування витрат на їх усунення. Або ж звернутися до підрядника з письмовою вимогою (направивши її рекомендованим листом із зворотнім повідомленням), про безоплатне усунення недоліків у роботах, встановивши розумний строк, і у разі, якщо така особа не усуне такі недоліки, звернутися, на підставі ч.3 ст. 858 ЦК України, з позовом до підрядника з вимогою про відшкодування збитків у розмірі сплачених коштів за роботи, передбачені договором, одночасно відмовившись від нього в односторонньому порядку.

Дана правова порада є лише загальною консультативною інформацією, оскільки звернення з позовом до суду передує збиранню ряду належних та допустимих доказів, які повинні підтвердити Ваші вимоги щодо наявності недоліків, розміру збитків та ін., які повинні бути доведені шляхом проведення та отримання висновків експертного дослідження наявності недоліків у виконаних роботах, в порядку передбаченому ч.4 ст. 853 ЦК України.

Також, рекмоендую Вам ознайомитись з Апеляційною скаргою на рішення суду першої інтсанції у цивільінй справі про відшкодування шкоди завданої недоліками виконаних робіт за договором підряду, яка міститься на цьому сайті і можливо ознайомитись по наступному посиланні http://zakon-i-pravo.net/case/apelyaciyna-skarga-na-rishennya-sudu-pershoyi-instanciyi-u-civilniy-spravi-pro-vidshkoduvannya  

Буду радий, якщо мої рекомендації виявилися для Вас корисними. Успіхів Вам.          

Ім'я: 
Альона
Ємейл: 

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації