Добрый день В связи с сложившейся ситуацией вокруг страховой компании Лафорт, о которой вы и сами прекрасно знаете, скажите, в случае, если я закажу юридические услуги у вашей фирмы, какую стратегию действий вы выберите? Что из вашего опыта следует делать? Судится со страховой, после чего ожидать ее банкротства, и ждать выплат от МТСБУ, став кредитором СК Лафорт. Но этот вариант крайне растянут во времени, и мне, как физическому лицу, хотелось бы для начала попробовать отсудить свою материальную компенсацию именно у виновника ДТП. Скажите, есть ли у вас уже опыт, когда удавалось отсуживать материальный ущерб у виновника?Есть ли примеры в государственном реестре судебных решений? С уважением, Дмитрий

Доброго здоров’я Дмитре. Приношу свої вибачення, що одразу не мав можливості надати відповідь на Ваше запитання. Були на те об’єктивні причини. Ну з рештою по порядку. Так, дійсно мені відома проблема з виплатами страхового відшкодування страховою компанією «Лафорт» та реальною можливості отримання грошових коштів. В моїй практиці було декілька позовів до цієї страхової компанії з вимогами про виплату страхового відшкодування, які в подальшому судом були задоволені.

Одразу хочу розчарувати Вас. У випадку пред’явлення потерпілим позову до особи, яка є володільцем джерела підвищеної небезпеки (транспортного засобу) та з вини якого було завдано шкоди власнику іншого транспортного засобу, відповідальність якого була застрахована на підставі полісу, і якщо потерпілий буде наполягати на таких вимогах, суд своїм рішенням у 99,99% відмовить у задоволенні таких вимог. Якщо навіть такі вимоги будуть задоволені судом першої інстанції, апеляційний чи касаційний суд, у випадку перегляду судового рішення (а такий перегляд буде мати місце, оскільки володілець джерела підвищеної небезпеки, я переконаний звернеться з апеляційною чи касаційною крагою), однозначно скасує його, а в цій частині заявлених вимог буде відмолено.

Моя правова позиція ґрунтується не лише на численних судових рішеннях касаційного суду у конкретних справах, але й на узагальнюючій судовій практиці розгляду справ даної категорії, викладеної в п. 16 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки» від 1 березня 2013 року за № 4, а також попередньо викладеної в Узагальненні Вищого спеціалізованого суду України «Судова практика розгляду судами цивільних справ про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки у 2010-2011 роках» від 20 червня 2012 року, в розділі «спірні питання, пов’язані зі страхуванням автотранспортних засобів, настанням страхових випадків та страхових виплат». Відповідно до змісту цих положень, Вищий спеціалізований суд України роз’яснив, щопри пред’явленні позовних вимог про відшкодування шкоди в результаті дорожньо-транспортної пригоди безпосередньо до особи, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, суд має право виключно в порядку, передбаченому статтею 33 ЦПК, залучити до участі у справі страхову організацію (страховика), яка застрахувала цивільну відповідальність володільця транспортного засобу. Непред’явлення вимог до страховика за наявності підстав для стягнення завданої шкоди саме зі страховика є підставою для відмови в позові до завдавача шкоди у відповідному розмірі.

Отже, ще раз повторюсь, що пред’явлення вимог до володільця джерела підвищеної небезпеки, з вини якого було завдано шкоди майну потерпілого, про відшкодування такої шкоди’ якщо він проти цього заперечує, є неможливим. Так, пред’явити такі вимоги то можливо, але суд відмовить у їх задоволенні, а якщо навіть і задовольнить, в порядку його перегляду апеляційним чи касаційним судом воно буде скасовано. 

Якщо будь-яка з інших осіб буде переконувати Вас, що можливо пред’явити вимоги та стягнути шкоду з особи, яка безпосередньо заподіяла шкоду майну потерпілого, і яка застрахувала свою відповідальність, я вважаю, що така особа лукавить, маючи своєю особисту вигоду (отримати попередньо гроші за правові послуги, а потім «програти справу», після чого знайде тисячі причин, чому так сталося, і нізащо не визнає свою хибну правову позицію, яка була цікавою клієнту, однак не мала правового підґрунтя)

Тому, в даному випадку якоїсь таємничої чи особливої стратегії дій щодо стягнення в судовому порядку шкоди, заподіяної майну потерпілому я, особисто, не вбачаю, оскільки єдиним можливим та правильним шляхом для вирішення такого спору та поновлення порушених прав потерпілого є лише пред’явлення позову до страховика про стягнення страхового відшкодування у розмірі заподіяної шкоди майну потерпілого (з урахуванням коефіцієнту фізичного зносу)

Інше питання як стягнути на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, страхове відшкодування зі страхової компанії «Лафорт», яка фактично являється неплатоспроможною.

З приводу цього є декілька можливих варіантів вирішення цієї проблеми.

Насамперед, оскільки страхова компанія «Лафорт» не визнана банкротом та  навіть не відкрито провадження у справі про банкротство, а також не ліквідована в установленому законом порядку, я б на Вашому місці спробував би звернутися в подальшому до відділу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання виконавчого документу щодо стягнення страхового відшкодування, і вжив «усіх можливих заходів» у сприянні державному виконавцю вчиненню необхідних виконавчих дій, необхідних для звернення стягнення на майно чи грошові кошти страховика або ж зайняв активну позицію щодо постійного контролю за вчиненням державним виконавцем необхідних та ефективних виконавчих дій та рішень у стягненні страхового відшкодування, із застосуванням механізму судового оскарження та захисту.  

В іншому ж випадку, Ви змушені будете діяти саме відповідно до тієї позиції, що була Вами зазначена у поставленому запитанні.

Відповідно до п. п. «ґ» п. 41.1. ст. 41 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих відшкодовує шкоду на умовах, визначених зазначеним вище законом, у разі її заподіяння, і недостатності коштів та майна страховика – учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов’язань за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Тому, після ухвалення судом остаточного рішення про стягнення із страховика матеріальної шкоди та визнання в подальшому страхової компанії «Лафорт» банкрутом чи її ліквідації, Ви матимете повне право, на підставі п. п. «ґ» п. 41.1. ст. 41 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», звернутися до МТСБУ за виплатою страхового відшкодування, з підстав недостатності коштів чи майна страховика.

Як на мене, будь-які інші варіанти, що не зазначені в цій відповіді або ж є менш ефективними або ж взагалі позбавлені правових підстав для можливості їх реалізації та втілення у практиці.   

Ім'я: 
Дима
Ємейл: 

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації