Доброго здоров’я! Я звернувся з позовом до суду про розірвання шлюбу. В мотивувальній частині позовної заяви я висловлюю побажання, щоб наша спільна дитина, 2008 року народження, проживала зі мною, з батьком, оскільки мати не надає потрібної уваги дитині та веде аморальний образ життя. Але резолютивну частину заяви до суду я зформулював лише проханням РОЗІРВАТИ ШЛЮБ, не вказавши про прохання винести рішення залишити проживати дитину зі мною. Чи потрібно подавати додаткову заяву про уточнення позовних вимог по справі про місце проживання дитини, і чи потрібно в цьому випадку сплачувати судовий збір і яку суму? Дякую за відповідь. З повагою Олександр!

І Вам доброго здоров’я Олександре! Насамперед, для надання відповіді на поставлене Вами основне питання, необхідно розуміти такі дві юридичні категорії: з одного боку – позовні вимоги, а з іншого боку - обставини, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги та докази, які підтверджують кожну із таких обставин та вимог. Позовні вимоги є фактично тотожнісю змісту поняття предмет спору, що формує позивач у своєму позові у його прохальній частині і на що спрямований позов, тобто є способом поновлення свого порушеного права, за захистом якого така особа звернулася до суду і які передбачені ст. 4 ЦПК України та ст. ст. 15, 16 ЦК України. В той час, як обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, з посиланням на докази, якими вони підтверджуються, є лише мотивуванням та обґрунтуванням позовних вимог, які можуть бути будь-якими в межах предмету доказування та з врахуванням їх допустимості та належності.

Суд, в свою чергу, розглядує позовну заяву дотримуючись принципу змагальності сторін та диспозитивності цивільного судочинства, виключно в межах заявлених позивачем вимог. Такі принципи є обов’язковими для суду, виходячи зі змісту ст. ст. 10, 11 ЦПК України, які передбачають, що суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням осіб, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

З цього випливає, що якщо стороною не було заявлено конкретної позовної вимоги на захист порушеного, невизначеного чи оспорюваного права, поряд з іншими вимогами, суд не має право виходити за межі вже заявлених вимог та захистити право особи, якщо вона не просить про це.        

Отже, Олександре, якщо Вами не було заявлено позовної вимоги про визначення місця проживання малолітньої дитини, суд не має повноважень та правових підстав для захисту такого права, вимоги щодо захисту якого не було заявлено Вами, не залежно від того, що у мотивувальній частині були зазначені побажання чи висловлена іншим чином думка щодо місця проживання малолітньої дитини.

Звичайно, що в такому випадку Вам обов’язково необхідно подавати до суду письмову заяву про уточнення позовних вимог у цивільній справі, пред’явивши окрім вимоги про розірвання шлюбу, додаткову вимогу про визначення місця проживання малолітньої дитини. 

Однак, хотілося б зупинитися на питанні щодо можливості уточнення позовних вимог в частині пред’явлення додаткової позовної вимоги про визначення місця проживання малолітньої дитини, поряд з вже заявленим позовом про розірвання шлюбу.

Об’єднання в одну позовну заяву (заяву про уточнення позовних вимог) вимог щодо розірвання шлюбу та визначення місця проживання малолітньої дитини, процесуальним законодавством чи нормами матеріального права не заборонено, і суд отримавши таку заяву не матиме правових підстав для залишення позовної заяви без руху, її повернення чи відмови у відкритті провадження у справі, в порядку передбаченому ст. ст. 121, 122 ЦПК України, оскільки такі підставі відсутні.

Натомість, відповідно до ч.2 ст. 118 ЦПК України, позивач має право об'єднати в одній позовній заяві кілька вимог, пов'язаних між собою.

Однак, я більш ніж переконаний, що нормальний досвідчений суддя, враховуючи положення ч.2 ст. 126 ЦПК України, роз’єднає такі поєднані в одному проваджені вимоги у самостійні провадження, оскільки їх спільний розгляд ускладнить вирішення справи, з підстав відсутності спільного предмету позову, їх однорідності, які не пов’язані між собою і вирішення однієї вимоги не залежить від вирішення іншої.

Встановлення обставин пов’язаних з вимогами про розірвання шлюбу полягають у з'ясуванні фактичних взаємин подружжя, дійсних причин такого позову та інші обставини життя подружжя, що можуть бути підставою для розірвання шлюбу. В той час, як вимоги про визначення місця проживання дитини потребують з’ясування судом ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов'язків, особиста прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров'я та інші обставини, що мають істотне значення для визначення місця проживання дитини, з обов’язковим залученням в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору – органу опіки та піклування, дослідження ряду доказів, можливого допиту свідків та ін.

Такі вимоги між собою не пов’язані, їх надто складно розглядати спільно в одному провадженні, оскільки потребують вчинення різних процесуальних дій та рішень, дослідження різних доказів, встановлення відмінних обставин та ін., що явно ускладнить їх спільний розгляд судом, а тому процесуальна перспектива їх спільного розгляду надто мала і в більшій мірі залежить від конкретного судді, який буде приймати процесуальне рішення про прийняття позовної заяви (заяви про уточнення позовних вимог).

Тому, раджу Олександре заявити вимоги про визначення місця проживання малолітньої дитини в окремому провадженні, шляхом подання самостійного позову до суду.

З приводу судового збору. Якщо все ж такі Вами будуть заявлені вимоги в одному провадженні, шляхом подання заяви про уточнення позовних вимог, виходячи зі змісту Закону України «Про судовий збір», додатково сплачувати судовій збір не потрібно, оскільки заявлено вимоги немайнового характеру, за які сплачується судовий збір в цілому не залежно від кількості таких вимог.

Ім'я: 
Олександр
Ємейл: 

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації