Доброго дня, Степан! Пожалуйста, по вопросу подсудности проконсультируйте меня. Згідно ст. 110 ЦПК України, позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди. Також позивач має право на вибір між кількома судами, яким згідно з цією статтею підсудна справа. Таким образом, ссылаясь на данную статью, намерен подать ходатайство о принятии в свое производство иска по возмещению материального и морального вреда в суд того района, где было совершенно ДТП. Мотивирую это дополнительными обстоятельствами: 1. Проживаю я в другом городе и считаю удобным местом подачи иска именно в этот суд (расходы меньше и больше возможностей своевременно присутствовать на слушании иска); 2. Небезосновательно полагаю, что адвокат ответчика (он же родственник по линии матери последнего) имеет влияние в суде по месту жительства ответчика, так как неоднократно подавал ходатайства в суд о передачи дела в суд по месту жительства виновного, полагаясь, что «свои стены» спасут племянника от наказания. Скажите, Сергей, моя мотивировка поставлена юридически грамотна или все же суд может отклонить ходатайство? Спасибо

Доброго дня Сергію ! Питання сформоване Вами є не зовсім зрозумілим, адже зі змісту наведених Вами обставин випливає, що в провадженні суду вже знаходиться цивільна справа, предметом розгляду якої є відшкодування шкоди, завданої дією джерела підвищеної небезпеки, за Вашим позовом до особи, яка повинна відповідати за таку шкоду, оскільки адвокат (представник) відповідача, як Ви зазначаєте, подавав неодноразово клопотання про передання справи з одного суду до іншого. В той же час, всупереч наведеному, у своєму питанні Ви вказуєте, що лише маєте намір пред’явити позов про відшкодування шкоди з одночасним поданням клопотання «…о принятии в свое производство иска по возмещению материального и морального вреда в суд того района, где было совершенно ДТП….». Залишається не зрозумілим чи звертались Ви до суду з таким позовом, чи було відкрито судом провадження у справі та чи було розпочато судовий розгляд, що є суттєвими обставинами для можливого обрання та зміни підсудності. 

За загальним правилом, що передбачене ч.1 ст. 109 ЦПК України, позови до фізичної особи пред'являються в суд за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування.

Однак, є виключення із загального правила визначення місця розгляду справи, одне з яких передбачає альтернативну підступність, зміст якої передбачає вибір підсудності позивачем, зокрема у випадку передбаченому ч.6 ст. 110 ЦПК України, коли позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть пред'являтися також за місцем завдання шкоди.

Таким чином, положення ст. 110 ЦПК України, надають Вам безумовне та беззастережне право визначити підсудність справи саме за Вашим особистим вибором, який не може бути спростований іншими учасниками судового розгляду, у тому числі і суд не має право перешкоджати чи обмежувати Вас у праві реалізації цього права. Крім того, право на альтернативне визначення підсудності не залежить від будь-яких обставин, окрім тих, які обґрунтовують право вибору підсудності справи. Наприклад, якщо Вам завдана шкода майну, для пред’явлення позову про відшкодування такої шкоди за місцем її завдання, обґрунтуванню та доведенню підлягають лише обставини щодо місця завдання такої шкоди.

Тому, обґрунтування, що містяться у Вашому питанні в рахунок подання клопотання про прийняття у провадження суду, територіальність якого поширюється на місце, де було завдано шкоди Вашому майну, є зайвим і від них не залежить реалізація Вами права на вибір альтернативної підсудності.

Відсутні також підстави для подання Вами будь-яких клопотань щодо визначення підсудності чи територіальності розгляду справи про відшкодування шкоди, заявлення яких не передбачено нормами процесуального права. Достатньо лише у вступній, описовій чи мотивувальній частині позову вказати на обставини, пов’язані із визначенням Вами підсудності справи за Вашим вибором на підставі ст. 110 ЦПК України.

Не передбачено також пред’явлення відповідачем чи його представником будь-яких клопотань пов’язаних з передачею справи з одного суду до іншого, якщо не було порушено судом правил підсудності під час відкриття провадження у справі чи в інших випадках, передбачених ст. 116 ЦПК України. На мою думку подання суду таких клопотань є необґрунтованим і є достатньо законних підстав для відмови судом у задоволенні таких клопотань.

Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, Ви маєте повне та беззастережне право на пред’явлення позову з місцем завдання Вам шкоди як власнику майну, право визначення підсудності якого гарантовано ст. 110 ЦПК України, і таке право не може бути обмежене ніким. Пред’являючи такий позов, Ви не зобов’язані обґрунтовувати причин обрання одного із альтернативних варіантів місця подання позовної заяви та його подальшого розгляду, і така підсудність (за умови якщо вона обрана Вами правомірно) не може бути змінена судом, у тому числі за будь-якими клопотаннями відповідача чи його представника.  

Ім'я: 
Сергей

Додати новий коментар

Увага !
Відповідь на дане питання необхідно надати задля уникнення публікування «спам» інформації